Home : ข่าว COVID-19

อบจ.ปทุมธานี บริการตรวจโควิดแบบ Antigen test ฟรี วันละ 400 คน เริ่มลงทะเบียน 18 กค 64

เริ่มเปิดระบบให้จองคิววันแรก ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 11.30 น เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนคิว 400 คิว ต่อวัน
Date: 17/07/2564 View: 249
อบจ.ปทุมธานี บริการตรวจโควิดแบบ Antigen test ฟรี วันละ 400 คน เริ่มลงทะเบียน 18 กค 64  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
อบจ. ปทุมธานี เปิดบริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RAPID ANTIGEN TESTฟรี !!!  (เก็บตัวอย่างด้วยการ SWAB โพรงจมูก)  ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจภายใน 15-30 นาที 

ให้บริการตรวจ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เงื่อนไข
  • สำหรับประชาชนผู้มีถิ่นพักอาศัยหรือประกอบอาชีพในจังหวัดปทุมธานี
  • วันละ 400 คนต่อวัน
  • บริการรับลงทะเบียนหน้างาน เฉพาะผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป, ผู้พิการ(แสดงบัตร) และหญิงตั้งครรภ์ ตั้งเเต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน 100 คน/วัน   
     

การลงทะเบียน

  • เปิดลงทะเบียนทุกวัน
  • เริ่มเปิดระบบให้จองคิววันแรก ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 11.30 น เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนคิว 400 คิว ต่อวัน 
  • เริ่มตรวจในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้ เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้ารับการตรวจ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
หน้าเพจ facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com