Home : ข่าว COVID-19

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ สนับสนุนใช้วัคซีนโควิด 19 booster กลุ่มแพทย์ (AZ หรือ PF)

การตัดสินใจฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดใดจึงขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละท่าน
Date: 17/07/2564 View: 156
RCPT Letter จากกรรมการบริหารถึงสมาชิก
ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 
ราชวิทยาลัยฯ สนับสนุนใช้วัคซีนโควิด 19 booster
 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยแถลงจุดยืนเรื่อง วัคซีนโควิด 19 ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อสนับสนุนให้ใช้วัคซีนที่มีข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ ป้องกันการล่มสลายของระบบบริการรักษาพยาบาล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องทำหน้าที่อย่างหนักและต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19
 
ต่อมาได้มีนโยบายจาก ศบค. ออกมาชัดเจนแล้วว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนบริษัท Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว จะได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิต้านทาน โดยเป็นวัคซีนบริษัท AstraZeneca หรือวัคซีนบริษัท Pfizer
 
การที่ควรจะได้รับการกระตุ้นเข็มที่ 3 เนื่องจาก พบว่าภายหลังการได้รับวัคซีนบริษัท Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว พบว่า Nab ลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 1 – 2 เดือน หลังเข็มที่ 2 จึงน่าจะมีการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ซึ่งควรเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โดยเฉพาะในสถานการณ์ระบาดของสายพันธ์เดลต้า การกระตุ้นด้วยวัคซีนบริษัท AstraZeneca มีรายงานจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่มากในประเทศไทยที่แสดงว่าการกระตุ้นภูมิต้านทานในผู้ที่ได้รับวัคซีนบริษัท Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว ต่อทั้งสายพันธ์อัลฟ่าและเดลต้าได้ดี และน่าจะเป็นวัคซีนที่สามารถได้รับการฉีดกระตุ้นได้เร็วที่สุด ส่วนการกระตุ้นด้วยวัคซีนบริษัท Pfizer มีรายงานในประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่มากในต่างประเทศ ที่พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเช่นกัน และมีการใช้แล้วในประเทศตุรกี แต่ยังไม่มีรายงานผลให้ทราบ นอกจากนั้นยังไม่ชัดเจนว่าเราจะได้รับวัคซีนบริษัท Pfizer เมื่อไหร่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนของทั้งสองบริษัท
 
การตัดสินใจฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดใดจึงขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละท่าน โดยต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโควิด 19 และความพร้อมของวัคซีนที่จะได้รับด้วย
 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ สนับสนุนใช้วัคซีนโควิด 19 booster กลุ่มแพทย์ (AZ หรือ PF)  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
/////////////////
ขอเชิญสมาชิกและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Immunomodulators: Does it a game changer for COVID-19-associated ARDS? ผ่านระบบ ZOOM MEETING
 
ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00 - 13:30 น.
 
เนื้อหางานสัมมนาเป็นการพูดถึงข้อมูลในปัจจุบัน และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม immunomodulators ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการทางปอดรุนแรง
 
โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล รศ.พญ.รณิษฐา รัตนะรัต รศ.พญ.ยุดา สุธีรศานต์ โดยมี รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย
 
สามารถลงทะเบียนตามลิงก์นี้ ฟรี
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com