Home : ข่าว COVID-19

25 จุด ไทยร่วมใจ พร้อมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เริ่มฉีด 19 ก.ค.64

ลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง 1) www.ไทยร่วมใจ.com 2) แอปฯเป๋าตัง 3) ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ โทร.สายด่วนวัคซีน 1516 (เวลา 08.00 – 18.00 น.)
Date: 18/07/2564 View: 271
25 จุด ไทยร่วมใจ พร้อมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เริ่มฉีด 19 ก.ค.64  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
25 จุด ไทยร่วมใจ พร้อมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนครบจำนวน 500,000 โดส เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64  โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564  เมื่อ 14 ก.ค.64 มีมติให้เร่งรัดฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย และอาจมีอาการที่รุนแรง รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูง  จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุให้ครบทั้งหมดโดยเร็ว  โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 19 ก.ค.64 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ทั้ง 25 จุด
 
สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีน ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน , เว็บไซต์ และเตรียม SMS ที่ยืนยันแจ้งผลการได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้พร้อม
2. สองวันก่อนและหลังฉีดให้งดการออกกำลังกายหนัก
3. ตรวจสอบวันเวลานัดการฉีดวัคซีนให้ถูกต้อง
4. เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ 
5. ไม่อดนอน หลับพักผ่อนให้เพียงพอ
6. ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 500-1,000 ซีซี
7. รับประทานอาหารมาให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน
8. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 17 ก.ค.2504) สัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางมายังสถานที่ฉีดวัคซีนได้ ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์
  • www.ไทยร่วมใจ.com
  • แอปฯเป๋าตัง 
  • ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 7- eleven , Tops daily , FamilyMart และ mini BigC (ต้องนำบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ไปลงทะเบียน)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามการลงทะเบียน โทร.สายด่วนวัคซีน 1516 (เวลา 08.00 – 18.00 น.)
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com