Home : ข่าว COVID-19

สินมั่นคงประกันภัย ยืนยันคุ้มครองต่อ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์เจอ-จ่าย-จบ แล้ว

บริษัทฯ แจ้งขอยกเลิก จดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ที่ได้ส่งออกไปให้กับลูกค้าหลายรายในช่วงที่ผ่านมา และ ระบุว่า ยืนยันให้ความคุ้มครองตามเดิม
Date: 18/07/2564 View: 234
สินมั่นคงประกันภัย ยืนยันคุ้มครองต่อ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์เจอ-จ่าย-จบ แล้ว  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
อัพเดตล่าสุด วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (www.smk.co.th/) ระบุข้อความ แจ้งขอยกเลิก จดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ที่ได้ส่งออกไปให้กับลูกค้าหลายรายในช่วงที่ผ่านมา และ ระบุว่า ยืนยันให้ความคุ้มครองตามเดิม

ข้อความทั้งหมดดังนี้

"สินมั่นคงประกันภัย
ขอแจงยกเลิก จดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไวรัส โคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ที่ลูกค้าได้รับ
โดยบริษัทฯ ยืนยันให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาดังกล่าวกับลูกค้าตามเดิม
บริษัทฯ ขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้"

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
CALL CENTER 1596

ประกาศฉบับนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ประกาศ ยกเลิกกรมธรรม์โควิด เจอ จ่าย จบ พร้อมคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ  ซึ่งต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แถลง ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว และขอให้มีการเจรจา และต่อมา คปภ.ได้มีคำสั่งนายทะเบียน "ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ปรากฎหลักฐานชัดเจน ว่าผู้เอาประกันทำทุจริตหรือฉ้อฉล" ประกาศนี้หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่ยังไม่หมดอายุจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนกว่าจะหมดอายุความคุ้มครอง โดยที่บริษัทประกันภัยจะไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามอำเภอใจ ในขณะที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ความเคลื่อนไหวทันที โดยให้คำแนะนำกับลูกค้าที่ได้รับหนังสือยกเลิกและที่อาจจะได้รับผลกระทบ ทั้งในแง่กฏหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com