Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

UPA เข้าลงทุนในโกลเด้นไทรแองเกิ้ลกรุ๊ป (GTG) ลุยธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจร

GTG ผู้พัฒนากัญชงสายพันธุ์ Raksa® รักษา

Update: 20/07/2564 View: 312
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ในภูมิภาค CLMV+T เปิดเผยว่า บริษัท ประสบความสำเร็จในการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญ จากการบรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (GTG) เป็นผู้ประกอบการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจรในประเทศ และเป็นผู้พัฒนากัญชงสายพันธุ์ Raksa®  (รักษา)  โดยได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ เพาะปลูก และมีโรงสกัดสาร CBD ภายใต้มาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practice) และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น  โดยการลงทุนครั้งนี้ คือก้าวใหม่ของบริษัท UPA สู่ธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจร และสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจเพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการให้การตอบรับและให้ความสนใจของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ของ GTG ไปใช้ในการผลิตสินค้าของตน
 
อ่านทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์  ทันหุ้น 20 กค 64

UPA ลงทุนหุ้น GTG 100% จับมือก้าวสู่ผู้นำธุรกิจกัญชา-กัญชงแบบครบวงจร ในเอเชีย

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คุณกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ (คริส) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด หรือ ‘GTG’ เผยว่า บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) ลงทุนครั้งใหญ่เข้าซื้อหุ้นของ GTG ทั้งหมด เพื่อขยายธุรกิจกัญชง-กัญชาและเตรียมสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด
 
ในปัจจุบัน GTG ครอบครองใบอนุญาตแทบทุกแขนงที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกัญชา-กัญชงจากภาครัฐ และยังเป็นผู้พัฒนากัญชงสายพันธุ์ Raksa® (‘รักษา’) ที่เหมาะสมกับสภาพดินและอากาศของไทย ให้สารสกัด CBD ในดอกแห้งคุณภาพสูงถึง 15.8% มากกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมกัญชา-กัญชงโลกที่อยู่เพียง 10% และให้ปริมาณ THC ต่ำกว่า 1% ตามที่กฎหมายไทยกำหนด กัญชง Raksa® สามารถนำไปสกัดเป็น RaksaCBD® Full Spectrum ที่ได้มาตรฐาน GMP รายแรกของประเทศไทย เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยภายในช่วงต้นปี 2565 ผลผลิตของ Raksa® จะถูกส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายของ GTG ได้แก่ FLORA Multi Solution, Forecus และ GeTeCe เพื่อเพิ่มกำลังผลิตของตลาด CBD ในประเทศไทย
 
โดยก่อนหน้านี้ GTG ได้เคยทำการระดมทุนครั้งใหญ่ราว 250 ล้านบาท โดยมี UPA ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ในภูมิภาค CLMV+T เป็นหนึ่งในผู้ลงทุน ซื้อหุ้นเพิ่มทุนและเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 4% ก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง GTG อีกครั้ง
 
“ต่อมาทางบริษัทได้รับการติดต่อขอเสนอซื้อหุ้นเพิ่มเติมจาก UPA โดยขอซื้อหุ้นทั้งหมด (100%) ของ GTG ด้วยความเชื่อมั่นในธุรกิจและมองเห็นศักยภาพ โอกาสเติบโต การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา แน่นอนว่าเมื่อพูดคุยแล้ว กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเห็นว่าหลักการและเหตุผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งจะเสริมให้ธุรกิจกัญชง-กัญชาของ GTG โตไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด จึงมีความยินดีและอยู่ระหว่างการดำเนินการรับคำเสนอซื้อของ UPA ตามขั้นตอนของบริษัทจดทะเบียน โดยการควบรวมครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดัน GTG ก้าวสู่ตลาดกัญชง-กัญชาระดับโลก ด้วยศักยภาพแบบครบวงจร” คุณกฤษณ์กล่าว
 
การลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้ UPA ก้าวสู่ธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจร และสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจเพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการให้การตอบรับและให้ความสนใจของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ของ GTG ไปใช้ในการผลิตสินค้าของตน ซึ่ง GTG มีเป้าหมายจะทำตลาดทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศด้วย โดย UPA จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4,224 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,449.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น GTG ทุกราย นอกจากนี้ UPA ก็จะเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนไว้ขยายธุรกิจเพิ่มเติม รวมถึงธุรกิจที่ UPA ดำเนินการอยู่แล้ว
 
คุณกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UPA กล่าวว่า“ด้วยเป้าหมายที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรเพื่อความเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ใน GTG ซึ่งเป็นผู้ประกอบการตัวจริงในวงการอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชาของไทย ที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีโรงสกัดสาร CBD ด้วยเทคนิคการสกัด CO2 ที่ทันสมัย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ากลุ่มธุรกิจนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันการเติบโตของ UPA ในอนาคต จากปัจจุบันที่เรามีความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสาธารณูปโภคในกลุ่มประเทศ CLMV+T”
 
ปัจจุบัน GTG กำลังเดินหน้าก่อสร้างโรงงานปลูกและสกัดกัญชง (Hemp) ที่เป็นโรงเรือนระบบปิดมาตรฐาน ISO 8 Cleanrooms เพื่อเพิ่มการเพาะปลูกกัญชงขึ้นอีก 2 แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงราย พร้อมจะเริ่มดำเนินการปลูกได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะถือเป็นโครงการที่จะเพิ่มกำลังผลิตให้ตลาด CBD ในประเทศไทยอย่างมั่นคง และในอนาคต GTG มีแผนจะสร้างโรงงานผลิตเพิ่มเติมในกรุงเทพมหานคร (ภายในปี 2564) เพื่อรองรับความต้องการเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
 
GTG ยังคงมีเป้าหมายจะเป็นบริษัทชั้นนำในการส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัด CBD ระดับคุณภาพให้ถึงมือของผู้บริโภคชาวไทยทุกท่าน  
 
ภาพล่างสุด กัญชงสายพันธุ์ Raksa® (รักษา)

ข้อมูลและภาพจาก GTG
 

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)