Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

มทร.อีสาน ร่วม สสว. ดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชากัญชงครบวงจร

ผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ให้เข้าถึงพืชสมุนไพรกัญชากัญชงมากขึ้น

Update: 23/07/2564 View: 311
มทร.อีสาน ประชุมร่วม สสว. ดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชากัญชงครบวงจร
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นายกิตติกร โตใหญ่ นางนวลจันทร์ พันนึก และ น.ส.วรรณวิสา นิลพล จากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา (สสว.) พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนคญาบาติก และวิสาหกิจชุมชนภูชีวกะ ในการเข้าหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ThaiSMEGP) การหารือแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการปลูกพืชสมุนไพร (กัญชง กัญชา) และอื่น ๆ แบบครบวงจร ณ ห้องประชุมแคนา1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน นครราชสีมา
 
สำหรับการหารือในครั้งนี้ได้มีการหารือแนวทางผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ให้เข้าถึงพืชสมุนไพรกัญชากัญชงมากขึ้น โดยเนื่องจาก มทร.อีสาน มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอาหารและสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งได้มีการวางแผนต่อยอดการพัฒนากลุ่มพืชสมุนไพรกัญชากัญชงให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั้น แน่นอนว่าทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงพืชสมุนไพรชนิดนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันทางสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชากัญชงและสมุนไพร มทร.อีสาน ในพื้นที่วิทยาเขตสกลนคร ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนและเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ขบวนการปลูก การผลิต การแปรรูปอย่างครบวงจรภายใต้การดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย โดยหากมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใดที่สนใจ ทาง มทร.อีสาน ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อให้ท่านสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตนเองต่อไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชสมุนไพรกัญชากัญชงของ มทร.อีสาน ได้ที่

สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชากัญชงและสมุนไพร มทร.อีสาน
facebook.com/richi.sakon/
หรือ โทร. 08 7231 8470
หรือผ่านสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน
โทร. 044 233 000 ต่อ 5101

16 กรกฎาคม 2021 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)