Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โพนสวรรค์ รพ.สต.บ้านต้าย ร่วมกับวิสาหกิจฯ เริ่มปลูกกัญชา

โพนสวรรค์ รพ.สต.บ้านต้าย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านต้าย เริ่มปลูกกัญชา

Update: 23/07/2564 View: 360
      วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายกิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นางพัชรินทร์ ฉลาดธัญญกิจ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม และหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกิจกรรมการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านต้าย โดยนายศุภชัย โพธิ์สุข รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานพิธีฯ และร่วมกันปลูกกัญชา ณ โรงเรือนกัญชา ไร่กาแฟขี้ชะมด ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
       ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้นำกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยได้ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้สนองนโยบายดังกล่าว ผลักดันให้กัญชาเป็นพืชทางการแพทย์ ที่ต้องการให้ส่งเสริมให้เกิดการปลูกกัญชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรค หรือเพื่อการรักษาทางการแพทย์ และอันจะก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจ ก่อให้เกิดกระแสสนับสนุนและความตื่นตัวในการศึกษากัญชาจากประชาชนจำนวนมาก
 
        กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน ทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน โดยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมมือข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมในการพัฒนากัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านต้าย ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขใบอนุญาต 110/2564 (ปลูก)และได้รับเมล็ดพันธ์จากสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (โครงการ รพ.สต.ระยะ 2) วันที่ 28 พ.ค.64 หลังจากนั้นเพาะกล้าเมล็ด เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 ซึ่งในขณะนี้ต้นกัญชาเริ่มเจริญเติบโต 20-30 เซนติเมตร และพร้อมที่จะนำเข้าไปปลูกในโรงเรือนกรีนเฮ้าท์

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)