Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

[อัพเดต] ประกาศศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (ส.ค.64)

ติดตามประกาศจากศูนย์ฯ เพื่อความชัดเจนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน อย่างเป็นระบบ

Update: 12/08/2564 View: 657
update 6 สค 64 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (CVC กลางบางซื่อ)

ขอเรียนให้ท่านทราบว่า

1. รับวัคซีนเข็ม 1 ผู้ที่จองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ทุกช่วงอายุ 

1. ผู้ที่จองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
แสดง sms / qr code 
หรือโหลดแอพวัคซีนบางซื่อ
รับบริการที่ประตู 2,3,4 ตามที่ระบุใน qr code
*****ผู้ที่จองฉีดในกลุ่มสูงวัย60 ปี
หากแจ้งข้อมูลวันเกิดอายุเป็นเท็จ
แม้จองคิวสำเร็จ 
แต่ก็จะ ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้

2. ผู้ที่จองผ่านหมอพร้อมหรือองค์กร 

แสดง sms / qr code 
หรือโหลดแอพวัคซีนบางซื่อ เข้าประตูใดก็ได้ 2,3,4
โปรดมาตรงตามเวลา อย่ามาก่อนเวลานัดหมาย
เพื่อลดความแออัด

ดาวน์โหลดแอป วัคซีนบางซื่อ  

3.ต่างชาติ อายุตั้งแต่ 60 ปี จองคิวได้ที่ 

กรมการกงศุล https://consular.mfa.go.th/th/index
มารับบริการตามวันเวลาที่แจ้งใน SMS / QR CODE
โดยเตรียม passport เข้า ประตู 2,3,4
*** เป็นการให้บริการวัคซีน เข็มที่ 1 เท่านั้น
*****ไม่มีบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1ให้ผู้ติดตาม
***ไม่มีบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทุกกรณี
** ท่านที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 โปรดรักษาตัวให้หายก่อนรับวัคซีน
หลังจากหายแล้ว 3-6 เดือน จะสามารถรับวัคซีนได้
** ท่านที่อยู่ระหว่างกักตัว แม้จะได้รับ sms หรือตรงวันนัดฉีด
#ยังไม่ต้องมารับวัคซีน
โปรดกักตัวจนครบเวลาและตรวจพบว่าไม่ติดเชื้อโควิด 19 
จึงจะรับวัคซีนได้ โดยนำ qr code เดิมมารับบริการ

////////////

กรณีมีโรคประจำตัว

รับประทานยารักษาโรคประจำตัวสม่ำเสมอ
ไม่ต้องหยุดยาก่อนมารับวัคซีน
- แนะนำให้นำประวัติโรคประจำตัวที่กำลังรักษาอยู่มาด้วย(ถ้ามี)
- แนะนำให้นำยาที่ทานประจำพร้อมซองยาที่มีชื่อชัดเจนมาด้วย
- แนะนำผลการตรวจเลือด/ตรวจสุขภาพล่าสุด (INR, Platelet count ฯลฯ) มาด้วย
- กรณีแพ้ยา >> แนะนำให้นำบัตรแพ้ยาที่สถานพยาบาลออกให้มาด้วย
- กรณีเป็นโรคที่อาการไม่คงที่ >> แนะนำให้ขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่รักษาโรคประจำตัวมาด้วย
 
ชนิดวัคซีน AstraZeneca
 
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. ไม่มีวันหยุด
 
มีรถเข็นให้บริการทุกประตู แจ้งน้องๆจิตอาสาตรงทางเข้า
พกปากกาส่วนตัวจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดการสัมผัส
////////////////

คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียน รับวัคซีนที่ศูนย์บางซื่อ

ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด

1. ลงแอปวัคซีนบางซื่อ เพื่อใช้จองคิว

สามารถลงทะเบียนผ่าน application วัคซีนบางซื่อ  ดาวน์โหลดได้จาก
ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองจากบ้าน และสามารถที่จะรับใบคัดกรอง/ใบยินยอม และเข้าสู่จุดฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนหน้างานอีกต่อไป

2. ช่องทางลงทะเบียนผ่าน 3 ค่ายมือถือ

ข้อมูล/ข่าวเกี่ยวข้องกับศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)