Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

นนทบุรี - ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว สแกน QR ลงทะเบียนเข้าระบบดูแลที่บ้านได้ทันที

Update: 04/08/2564 View: 376
นนทบุรี เปิดช่องทางสะดวก สแกน QR Code ให้ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ลงทะเบียนเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) ได้ทันที 

โดยทางจังหวัด มีคำแนะนำ การรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าระบบ Home Isolation ดังนี้

1. หากไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยให้อยู่บ้าน และ Scan เข้าระบบ Home Isolation เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นผู้ป่วยในระบบ home isolation  จ.นนทบุรี 

หรือ คลิกลิงค์นี้ได้  docs.google.com/forms/d/viewform

หมายเหตุ 
 • ผู้ที่ติดเชื่อโควิด19 มีภูมิลำเนา/อาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีที่ต้องการเข้าระบบ Home Isolation ขอความร่วมมือลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่แท้จริง เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าระบบ Home Isolation 
 • * ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับท่านเท่านั้น *
 • ** ระบบลงทะเบียนนี้ ไม่ใช่ การจองเตียงเพื่อรักษา และต้องเข้าเกณฑ์การพิจรณาผู้ป่วย Covod-19 เพื่อเข้าระบบ Home Isolation ** กรุณาอ่านข้อกำหนดก่อนทำการลงทะเบียน **
 

2. หากมีอาการผิดปกติมากขึ้น 
ให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน
 

เกณฑ์การพิจารณาผู้ป่วย COVID-19 เพื่อเข้าระบบ Home Isolation

อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกัน
 1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือ ไม่มีอาการ (asymptomatic cases)
 2. มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 4. อยู่คนเดียว หรือ มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน
 5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 30 กก./ม.2 หรือ น้ำหนักตัว > 90 กก.)
 6. ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้
  • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
  • โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4 )
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
  • โรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
 7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง
คำแนะนำ

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)