ศัลยกรรม กระดูกและข้อ / ศัลยกรรมเฉพาะทางและการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง

Jun 11, 2020 659

วิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ ตลอดจนความรู้ใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยี ช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากภาวะโรคต่างๆ รวมทั้งการผิดปกติแต่กำเนิด ทางด้านโรคกระดูกและข้อ ได้รับผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจกว่าแต่ก่อนมาก เช่น การผ่าตัดจุลยศัลยกรรม ต่อแขน ต่อขา การผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องในข้อต่างๆ การผ่าตัดใส่ข้อเทียม แทนข้อเดิมที่เสียไป ศัลยกรรมเฉพาะทาง เช่น ทางสมอง ทางช่องท้อง และการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากแก่ผู้ป่วยแล้ว ในปัจจุบัน

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ / ศัลยกรรมเฉพาะทางและการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง ปัญหาด้านกระดูกและข้อที่สามารถดูแลรักษาได้ อาทิ 1.การบาดเจ็บของกระดูก ข้อ เอ็น ประสาท 2.อาการปวดมากบริเวณ ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ 3.การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ข้อยึดติด 4.มีก้อนโตผิดปกติ 5.อาการชา อ่อนแรง ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 6.การทำงานของมือ แขน ผิดปกติ การเดินผิดปกติ 7.การผิดปกติของกระดูกตั้งแต่กำเนิด นอกจากนี้ การที่ต้องได้รับการผ่าตัด บางอย่าง สามารถผ่าตัดด้วยการส่องกล้องได้ด้วยเครื่องมือ และวิชาการใหม่ๆของด้านการแพทย์ โรงพยาบาลวิภาวดี มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และศัลยแพทย์ผุ้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกระบบ คอยให้คำแนะนำ และให้การรักษาแก่ทุกท่าน ติอต่อสอบถามการบริการได้ที่  โทร.0-2941-2800  กด 1 ทุกวัน 07.00 - 20.00 น.

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com