News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 HealthServ.net
เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 HealthServ.net

สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ส.ค. นี้

เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 HealthServ

เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ส.ค. นี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เมืองพัทยาได้เปิดลงทะเบียนเยียวยา สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ครัวเรือนละ 2,000 บาท เพื่อเป็นอำนวยสะดวกให้กับประชาชน จึงได้ตั้งจุดให้บริการลงทะเบียน  2 รูปแบบ ดังนี้
 
1. การลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google From เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ได้ที่  google form
 
2. ตามจุดให้บริการลงทะเบียน จำนวน 6 จุด เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. มีดังนี้

1. ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
2. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
3. โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)  
4. โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) 
5. โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 
6. โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)
 
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ
  • ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
  • โดยผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ

ประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตามช่องทางต่างๆ ดังกล่าว  โดยมีเอกสาร ดังนี้
1. ทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้ขอรับความช่วยเหลือ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  • สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3261 , 0 3825 3263  (วันเวลาราชการ)
  • หรือ Pattaya Contact center  1337 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
  • www.pattaya.go.th และ
  • แฟนเพจเฟสบุ๊ค : Prpattaya หรือ
  • เฟสบุ๊ค : ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เมืองพัทยา
  • โดยเมืองพัทยาจะปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบต่อไป
เรื่องและภาพจากเพจเมืองพัทยา
เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง