ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิประกันสังคม สตรี ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก ฟรี

สิทธิประกันสังคม สตรี ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก ฟรี HealthServ.net
สิทธิประกันสังคม สตรี ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก ฟรี HealthServ.net

โปรดทราบ! สุภาพสตรี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 มีสิทธิ ตรวจมะเร็งเต้านม & ปากมดลูก ฟรี


การตรวจมะเร็งเต้านมและปากมดลูก
 
1. มะเร็งเต้านม

โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
- อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 
2. มะเร็งปากมดลูก

มี 2 วิธีดังนี้

1) Pap Smear ตรวจเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่
- อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

2) VIA ตรวจการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกที่รู้ผลรวดเร็ว
- อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear


วิธีการเข้ารับบริการก็สะดวกสุดๆ เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการ (ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์) โดยต้องเช็กข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “ตรวจสุขภาพ” หรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วม ได้ที่ www.sso.go.th  สะดวกตรงไหนไปได้เลย 
 

 ก่อนจะไปตรวจสุขภาพ ควรทำตามคำแนะนำตรงนี้ก่อนน้า 
 
  • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
  •  พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  •  งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  •  หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ไปด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
  •  หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน กรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิประกันสังคม สตรี ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก ฟรี HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด