News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
นครนนท์ มอบเงิน 15 ล้าน ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในโครงการป้องกันโควิดเพื่อชาวนนท์ HealthServ.net
นครนนท์ มอบเงิน 15 ล้าน ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในโครงการป้องกันโควิดเพื่อชาวนนท์ HealthServ.net

นำไปใช้ในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานดูแล ป้องกัน บำบัดรักษา และควบคุมการระบาด

"นครนนท์ มอบ 15  ล้าน ป้องกันโควิด" 

25 สิงหาคม 2564 เทศบาลนครนนทบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำนวนเงิน 15,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน

ผู้ร่วมในพิธีลงนาม ประกอบด้วย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายมณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
 

เกี่ยวกับโครงการ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำหรับดูแล ป้องกัน บำบัดรักษา และควบคุมการระบาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ได้รับการดูแล ป้องกัน บำบัดรักษาและควบคุมการระบาดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะที่งบประมาณปกติที่ได้รับการสนับสนุนมีไม่เพียงพอ เนื่องจากครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ต้องแยกออกจากการให้บริการผู้ป่วยทั่ว ๆ ไป

ทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จึงได้ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 15,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานดูแล ป้องกัน บำบัดรักษา และควบคุมการระบาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง