ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คนไทยกับการบริโภคสุรา

สถิติ สถิติ สถิติ และสิ่งควรรู้เกี่ยวกับเหล้า (เพื่อจะได้เลี่ยงและเลิก)

คนไทยกับการบริโภคสุรา 
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า คนไทยดื่มสุราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 260,000 คน

 • คนไทยมีอัตราการบริโภคแอลกอฮลล์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใน 10 ปีที่ผ่านมา จาก พ.ศ. 2535-2545 มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก 992 ล้านลิตร เป็น 1,926 ล้านลิตร
 • อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 25.2 ลิตร ในปี 2535 เป็น 41.6 ลิตร ในปี 2545 - โดยเฉพาะเบียร์ มีการบริโภคเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า จาก 320 ล้านลิตร เป็น 1,222 ล้านลิตร คิดเป็น 8.1 ลิตรต่อคน เพิ่มเป็น 24.8 ลิตรต่อคน
 • อายุของผู้ริเริ่มดื่มสุราครั้งแรกม มีแนวโน้มน้อยลง ขณะนี้กลุ้มผู้ริเริ่มดื่มสุราที่ใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีซึ่งพบว่า ร้อยละ 46.9 หรือเกือบครึ่งหนึ่งเริ่มลองดื่มสุราแล้ว


ฤทธิ์ของเหล้า 
เหล้า น้ำใสๆแก้วเดียวออกฤทธ์มากมาย ทั้งนี้เพราะน้ำใสๆนี้ประกอบไปด้วยแอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมีมากมาย ทำให้คนบาดเจ็บและตายเป็นจำนวนมาก บ้างก็คลุ้มคลั่ง โมโห ฉุนเฉียว บ้างก็ใจดี สนุกสนาน ครึ้นเครง เคยอายก็กล้า ดังคำว่า “ดื่มเหล้าปลอบใจเสือป่า” กล้าทำในสิ่งที่ยามมีสติไม่กล้าทำ ทำในสิ่งที่ผิดขาดสติ และประมาท สุราทำให้เกิดความประมาท พระพุทธองค์บัญญัติไว้ในศีล 5 ให้ละเว้นสุราเมรัย ฤทธ์ของเหล้าทำให้ผู้คนประมาท กระทำในสิ่งที่ผิดมากมาย ได้แก่ 

 1. เกิดความประมาท เป็นตัวการทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุในการจราจร ตกจากที่สูง ถูกของมีคม อุบัติเหตุในโรงงาน ฯลฯ 
 2. ขาดความยั้งคิด ก่อการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายในกลุ่มคนใกล้ชิด เช่น เพื่อนฝูง ภรรยา และลูก จนบานปลายเกิดความระหองระแหงจนถึงหย่าร้าง ครอบครังล่มสลาย ที่สำคัญความรุนแรงยิ่งกว่านั้น คือ การมีเพศสัมพันธ์อันมิชอบ หลายรายนำเอดส์มาฝากภรรยาอีกด้วย
 3. สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ใกล้ชิดจะต้องกลืนน้ำตาด้วยความทุกข์ เศร้าหมอง หมดศักดิ์ศรี ขาดความนับถือ ขาดความมั่นคงทางจิตใจอาจต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านและหันไปหาสารเสพติดเพื่อปลดทุกข์ 
 4. เพิ่มค่าใช้จ่าย สถิติค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเหล้าวันละ 80 บาทต่อวัน เท่ากับค่าของข้าว 1 วัน สำหรับครอบครัวเล็กๆและเท่ากับค่าการศึกษาของลูก 1 คน 
 5. บั่นทอนสุขภาพ แอลกอฮอล์ในเหล้าทำลายอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่ สมอง กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ไต หัวใจ จนถึงอวัยวะเพศ ฯลฯ  


ท่านคิดบ้างไหม.. 
ถ้าเอาเหล้าออกจากตัวท่านเสีย ท่านจะกลับมีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีต่อไป หากประสงค์เช่นนั้น ขอให้ปฎิบัติดังนี้

 • ทบทวนตัวเองทุกวันถึงส่วนดีและส่วนเสียของเหล้า
 • ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต เทียบเคียงกับชีวิตที่ดื่มเหล้าและไม่ดื่มเหล้า
 • หันมองหน้าลูกเมีย หรือผู้ที่ท่านรัก เคารพ และคำนึงถึงคำแนะนำของบุคคลเหล่านั้น
 • นึกถึงภารกิจที่ท่านมีต่อครอบครัว แฃะอนาคตของท่านเอง
 • ตัดสินใจเสียวันนี้ว่าจะดื่มต่อไปหรือจะหยุด
 • ถ้าจะดื่มต่อไป คิดว่าจะลด ละ เลิกเมื่อใด หรือจะตายไปกับเหล้า
 • ถ้าจะหยุด คิดว่าจะทำอย่างไรดี ทำใจเข้มแข็ง สัญญากับผู้ที่ท่านรักว่าจะเลิกดื่ม
 • การเลิกเหล้ามี 3 วิธี การใช้พฤติกรรมกลุ่ม ,การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า และการใช้ยา มีสถานบริการทั่วไปทุกโรงพยาบาลของรัฐ
 • ปฎิบัติตามคำแนะนำของที่ปรึกษาด้านอดเหล้าอย่างเคร่งครัด
 • วางตัวให้ห่างจากขวดเหล้า และห่างจากเพื่อนกินเหล้า หันมาคบกับเพื่อนกลุ่มที่สนใจกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬา ดนตรี สิ่งดีๆที่ท่านชอบ สิ่งที่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากอิทธิพลของเหล้า 
 • “ฤทธิ์ของสุรามีมากมาย ควรหยุดเสียแต่วันนี้”

 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด