× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศราคาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร

ประกาศราคาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร - HealthServ
ประกาศราคาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร

ประกาศราคาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร - HealthServ
 เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Service Plan) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้กับประชาชนที่เจ็บปวยทรมานจากกลุ่มโรคร้ายแรงเรื้อรังและไม่ตอบสนองต่อการรักษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสนองนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้มีการบริการการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัยและครอบคลุมสามารถ
ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวยทรมานแก่ผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันกัญชาตำรับอาจารย์เดชาแก่ผู้ป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 และเริ่มเรียกเก็บค่ยา
น้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงขอประกาศอัตราค่ายาน้ำมันกัญชาตำรับอ.เดชา ดังนี้
 
น้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา
ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร
210 บาทต่อขวด

หมายเหตุ
ต้องเป็นผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาเห็นควรให้เบิกจ่ายและเห็นควรที่จะใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาพยาบาล

สอบถามโทร 02-2243261 ต่อ 0

 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส

693 ถนน บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

คลินิกกัญชาทางการแพทย์

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)