News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ทีมปฏิบัติการ CCRT กทม. (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team - CCRT) HealthServ.net
ทีมปฏิบัติการ CCRT กทม. (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team - CCRT) HealthServ.net

ทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก ลงพื้นที่ชุมชนในกทม. 6 กลุ่มเขต ครอบคลุม 50 เขต ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 64 เป็นต้นมา

ทีมปฏิบัติการ CCRT กทม. (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team - CCRT) HealthServ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จิตอาสาพระราชทาน 904 และภาคประชาชน จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  6 กลุ่มเขต  ครอบคลุมทั้ง 50 เขต ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 64 เป็นต้นมา

บทบาททำหน้าที่ดังนี้

6 ภารกิจหลักในปฏิบัติการเชิงรุก

1. สำรวจชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง
ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบําบัด รังสีบําบัด และภูมิคุ้มกันบําบัด) และหญิงตั้งครรภ์
 

2. ให้บริการตรวจคัดกรองในชุมชน
ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19  ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit
 

3. ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI : Community Isolation)
 

4. ดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน
และมอบชุด HQ : Home Quarantine หรือส่งเข้า LQ : Local Quarantine ตามความเหมาะสม
 

5. ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง
ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์  
 

6. สื่อสารทำความเข้าใจ
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตลอดจนการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19
ทีมปฏิบัติการ CCRT กทม. (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team - CCRT) HealthServ
ทีมปฏิบัติการ CCRT กทม. (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team - CCRT) HealthServ
ทีมปฏิบัติการ CCRT กทม. (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team - CCRT) HealthServ
ทีมปฏิบัติการ CCRT กทม. (Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team - CCRT) HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง