Home : ความรู้สุขภาพ

บรอกโคลีและผักโขม ช่วยป้องกันอัลไซเมอร์

เนื่องเพราะมีข้อพิสูจน์แล้วว่า การรับประทานอาหารจำพวกผัก เช่น บiรอกโคลีและผักโขม จะสามารถช่วยในเรื่องความทรงจำของผู้หญิงที่สูงวัย และป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนทั้งในผู้ชายและผู้หญิงในช่วงวัยกลางคนได้ ขณะเดียวกันยังมีผลในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย
Date: 11/06/2563 View: 643

สุขภาพดีวันนี้ ขอนำไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพที่มาจากการวิจัยในต่างประเทศกันสักหน่อย เพราะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผัก 2 ชนิดคือ "บรอกโคลี" และ "ผักโขม" เนื่องเพราะมีข้อพิสูจน์แล้วว่า การรับประทานอาหารจำพวกผัก เช่น บiรอกโคลีและผักโขม จะสามารถช่วยในเรื่องความทรงจำของผู้หญิงที่สูงวัย และป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนทั้งในผู้ชายและผู้หญิงในช่วงวัยกลางคนได้ ขณะเดียวกันยังมีผลในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย เจ ฮี แกง อาจารย์แห่งโรงพยาบาลฮาร์เวิร์ดบริคแฮมแอนด์วูลแมนต์ เมืองบอสตัน ซึ่งทำการศึกษาวิจัยสุขภาพระยะยาวในพยาบาลจำนวน 13,388 คน โดยทำการเปรียบเทียบผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัยการรับประทานอาหารตลอดช่วงเวลามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่อายุในช่วง 60 ปีถึงเข้าสู่ช่วง 70 ปี พบว่า หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มีนิสัยชอบรับประทานผักทั้งประเภทดอกและผักใบเขียว เช่น บรอกโคลี ผักโขม ดอกกะหล่ำและผักกาด มากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆ นั้น พบว่า เมื่อมีอายุเข้าสู่ช่วง 70 ปี ผลคะแนนการทดสอบทางด้านความจำ ทักษะทางด้านการพูดและการทดสอบความสนใจจะลดน้อยกว่าผู้ที่รับประทานผักน้อย มีข้อมูลเพิ่มเติมจากการวิจัยของ ดร.ไมย คีวิเพวโต แห่งสถาบันคาโรลินสก้า เมืองสตอกโฮม ซึ่งถูกนำเสนอในการประชุมนานาชาติครั้งที่ 9 เรื่องโรคอัลไซเมอร์และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องที่เมืองฟิลาเดเฟียว่า ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนที่เป็นโรคอ้วนหรือมีภาวะโคเลสเตอรอล หรือมีความดันโลหิตสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนร่วมกับภาวะโคเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูงนั้น จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าเปรียบเทียบกับคนปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความจำเสี่ยงได้ งานวิจัยนี้ ได้จากการเก็บข้อมูลชาวฟินแลนด์จำนวน 1,449 คน ซึ่งเป็นโรคอ้วนในช่วงอายุประมาณ 50 ปี เมื่อพิจารณาในช่วงอายุอีก 21 ปีต่อมา หรือตอนที่มีอายุประมาณ 71 ปี พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองจำนวน 61 คน เริ่มมีอาการความจำเสื่อม ส่วนมากเป็นโรคอัลไซเมอร์ โดยที่มีความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 มีโคเลสเตอรอลสูงกว่า 250mg% หรือมีความดันโลหิตสูงเกิน 140 มม.ปรอท ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยก่อนหน้านี้ของ ดร.กุสตาฟซันที่รายงานว่า ผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปนั้น มีความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
แพ็คเกจฝากครรภ์ โปรแกรม B...
ราคา 17,900
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com