News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ทันตกรรม สิทธิเพิ่มเติมผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ HealthServ.net
[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ทันตกรรม สิทธิเพิ่มเติมผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ HealthServ.net

บริการทันตกรรม สิทธิประโยชน์พื้นฐานอีกบริการหนึ่งในกองทุนบัตรทอง ปัจจุบันครอบคลุมบริการที่จำเป็นทั้งหมด และ ครอบคลุมทุก กลุ่มวัย

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ทันตกรรม สิทธิเพิ่มเติมผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ HealthServ
สิทธิประโยชน์ทันตกรรมของสิทธิบัตรทอง

ทันตกรรมสิทธิบัตรทอง
บริการทันตกรรม สิทธิประโยชน์พื้นฐานอีกบริการหนึ่งในกองทุนบัตรทอง ปัจจุบันครอบคลุมบริการที่จำเป็นทั้งหมด และ ครอบคลุมทุก กลุ่มวัย ได้แก่ 
 1. กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี 
 2. กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี 
 3. กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี 
 4. และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 
 
บริการที่ได้สามารถใช้สิทธิการรักษาทันตกรรมได้
ได้แก่  
 • ถอนฟัน อุดฟัน เช่น อุดคอฟัน และขูดหินปูน 
 • ทำฟันปลอมฐานพลาสติก 
 • รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม  (รากฟันน้ำนม)
 • ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 
 • การผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์)
 
โดยเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดูแลทุกกลุ่มช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กอายุระหวาง 0-5 ปี เด็กโตและวัยรุ่นอายุระหว่าง 6-24 ปี วัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25-59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 
 
บริการตามกลุ่มอายุ
 
- กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี
จะได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และการเคลือบฟลูออไรด์, ทาฟลูออไรด์วานิช 
 
กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี และ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
จะได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก การเคลือบฟลูออไรด์ ทาฟลูออไรด์วานิชความเข้มข้นสูงเฉพาะที่เช่นเดียวกัน 
 
มีเพียงบริการการเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันกรามถาวรซี่ที่ 6, 7, 4 และ 5 ที่จะเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นเท่านั้น
 
 
สิทธิประโยชน์บริการฟันเทียม กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
เป็นบริการทันตกรรมที่เพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีปัญหาไม่มีฟันบดเคี้ยว  โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้คือ 
1.การใส่ฟันเทียมทั้งปาก 
2.การใส่ฟันเทียมบางส่วนที่ถอดได้ 
 
 
สิทธิประโยชน์บริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์ 

หญิงตั้งครรภ์เป็นอีกกลุ่มประชากรที่สำคัญต้องได้รับการบริการทันตกรรม "เนื่องจากในช่วงตั้งครรภ์จะต้องการสารอาหารจึงหิวและกินอาหารบ่อยขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงที่น้ำตาลหรือเศษอาหารไปเกาะอยู่ตามซอกฟันได้ง่ายขึ้น ประกอบกับในหญิงตั้งครรภ์บางส่วนมีภาวะแพ้ท้องและอาเจียน ทำให้มีกรดออกมาจากกระเพราะอาหารและเศษอาหารที่รับประทานเข้าไปซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด ออกมาติดอยู่ตามซอกฟัน ทำให้เป็นสาเหตุเกิดฟันผุได้ง่ายเช่นกัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนยังส่งผลต่อเหงือกด้วย" 
 

สิทธิประโยชน์บริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์
จะครอบคลุม
 • การตรวจสุขภาพช่องปาก 
 • ขัดและทำความสะอาดฟันในช่วงฝากครรภ์ 1 หรือ 2 ครั้ง ให้กับหญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน
 • หากพบฟันผุก็จะได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์ทันตกรรม
 
         "หากใครที่เคยเจ็บป่วยจากภาวะฟันผุและปัญหาสุขภาพในช่องปาก คงรับรู้ถึงความทุกข์ได้ดี เพราะจะประสบปัญหาอย่างมากในการรับประทานอาหาร มีความเจ็บปวดในการบดเคี้ยว และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย สปสช. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยทำให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี" ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. 
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)
 
สิทธิประโยชน์ทันตกรรมบัตรทอง ดูแลสุขภาพฟัน รักษา ป้องกัน เพิ่มคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
20 มีนาคม 2564
https://www.nhso.go.th/news/3034
https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/posts/3010025125730690

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง