Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โรคของสตรี

สตรีมีอวัยวะสืบพันธ์ที่สลับซับซ้อนแตกต่างจากบุรุษมาก และร่างกายของสตรีส่วนใหญ่รับภาระในการให้กำเนิดลูก ฉะนั้นอวัยวะของสตรีต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเป็นเวลานานก่อนการมีลูกแต่ละคน และถ้ามีลูกหลายคนอวัยวะเหล่านั้นก็ยิ่งต้องทำงานมากขึ้นอีกหลายเท่า จึงปรากฎว่าสตรีมีโอกาสเป็นโรคหรือมีความผิดปกติของอวัยวะที่ต่างไปจากบุรุษหลายอย่าง

Update: 05/01/2564 View: 1,436

สตรี สตรีมีอวัยวะสืบพันธ์ที่สลับซับซ้อนแตกต่างจากบุรุษมาก และร่างกายของสตรีส่วนใหญ่รับภาระในการให้กำเนิดลูก ฉะนั้นอวัยวะของสตรีต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเป็นเวลานานก่อนการมีลูกแต่ละคน และถ้ามีลูกหลายคนอวัยวะเหล่านั้นก็ยิ่งต้องทำงานมากขึ้นอีกหลายเท่า จึงปรากฎว่าสตรีมีโอกาสเป็นโรคหรือมีความผิดปกติของอวัยวะที่ต่างไปจากบุรุษหลายอย่างเช่น 

 1. โรคเกี่ยวกับประจำเดือน เช่น
  1.1 ความผิดปกติเกี่ยวกับระยะ เวลาของรอบเดือน เช่นมาช้ากว่าปกติ หรือมาเร็วกว่าปกติ หรือขาดหายเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่ได้ตั้งครรภ์
  1.2 ความผิดปกติเกี่ยวกับจำนวนเลือดที่ออก เช่นน้อยกว่าปกติหรือมากกว่าปกติ 
  1.3 การปวดท้อง ขณะมีประจำเดือน 
 2. อวัยวะสืบพันธุ์ผิดปกติ เช่น 2.1 เยื่อพรหมจารีไม่เปิด ทำให้เลือดประจำเดือนคั่งอยู่ในช่องคลอดและโพรงมดลูกต้องรักษาโดยการผ่าตัด 2.2 ไม่มีช่องคลอด หรือมีช่องคลอดเป็นบางส่วน 2.3 มีมดลูก 2 อัน หรือมีผนังกั้นในโพรงมดลูก 2.4 มีรังไข่ผิดปกติ เช่น มีขนาดเล็กมาก หรือไม่มีเลย 
 3. การมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (ที่ไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์) ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบหรือเยื่อบุมดลูกหนาหรือเนื้องอกในมดลูก หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งของมดลูก
 4. การอักเสบและโรคติดเชื้อที่อวัยวะสืบพันธุ์  เช่นมีตกขาวผิดปกติ เป็นโรคซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน กามโรคที่ต่อมน้ำเหลือง กามโรคเนื้อตายที่บริเวณขาหนีบ หูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศเริม 
 5. กระบังลมหย่อน คือการหย่อนของผนังช่องคลอดด้านหน้าหรือด้านหลัง และหรือมีการเคลื่อนต่ำลงมาของมดลูก มักพบในหญิงที่คลอดบุตรหลายครั้ง คลอดบุตรยาก คลอดแล้วไม่ได้เย็บฝีเย็บหรือเย็บไม่ดี มักเป็นในหญิงที่มีอายุมาก อาการคือ ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยทั้งสองข้างหลังจากยืนนานๆ ไอ จาม หรือยกของหนัก แล้วรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้อจุกบริเวณปากช่องคลอด ถ้าเป็นมากต้องผ่าตัดซ่อมแซมผนังช่องคลอด หรืออาจต้องตัดมดลูกออกเลย
 6. ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 7. เนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์ 
 8. เนื้องอกชนิดร้ายหรือมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก มะเร็งที่ช่องคลอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งที่เยื่อบุโพรงมดลูก และกล้ามเนื้อมดลูก มะเร็งรังไข่และท่อนำไข่
 9. ความผิดปกติในการตั้งครรภ์ หญิงบางคนโชคดีที่ตั้งครรภ์และคลอดทารกได้อย่างปกติ แต่บางคนก็โชคร้ายที่มีความผิดปกติต่างๆ กันในการตั้งครรภ์ เช่น
  • การคลื่นไส้อาเจียนอย่างมากเป็นเวลานานเกิน 12 สัปดาห์ และเป็นตลอดวันจนทำให้ร่างกายได้รับน้ำและอาหารไม่เพียงพอ จำเป็นต้องพบแพทย์โดยเร็ว
  • การแท้ง คือ มีเลือดออกทางช่องคลอด ปวดท้องมากต้องรีบพบแพทย์ 
  • การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก คือรกเปลี่ยนเป็นเม็ดใสๆ คล้ายเม็ดสาคู ทำให้มดลูกมีขนาดโตอย่างรวดเร็ว มักมีอาการแพ้ท้องมากกว่าธรรมดา มีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย หรือออกครั้งละมากๆ พร้อมกับมีเม็ดคล้ายเม็ดสาคูออกมาด้วย ต้องรีบพบแพทย์ เพราะอาจเป็นอันตรายได้มาก 
  • การตั้งครรภ์นอกมดลูก เกิดจากไข่ที่ผสมแล้วฝังตัวและเจริญเติบโตภายนอกโพรงมดลูก อาการสำคัญที่ต้องทำให้ไปพบแพทย์คือ ปวดท้องน้อย อาจมีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย ถ้ามีเลือดออกในช่องท้องเนื่องจากการทำแท้งหรือหลอดมดลูกแตกจะมีอาการเป็นลม ซีด เหงื่อแตก ใจสั่น และหมดสติ 
  • ภาวะพิษแห่งครรภ์ เช่น เกิดอาการบวม ความดันเลือดสูง มีไข่ขาวในปัสสาวะ ซึ่งมักเกิดในระยะท้ายของการตั้งครรภ์ ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากแพทย์อาจทำให้ผู้ตั้งครรภ์ชัก หลอดเลือดในสมองแตกและหหัวใจวายได้ 
  • รกเกาะต่ำ คือ การที่รกบางส่วนหรือทั้งหมดเกาะที่ตอนล่างของมดลูก แทนที่จะเกาะที่ผนังตอนบนของมดลูก อาการคือมีเลือดออกในช่องคลอดในระยะหลังๆ ของการตั้งครรภ์โดยไม่มีสาเหตุและไม่มีอาการเจ็บปวด ถ้าเลือดออกมากแพทย์จะต้องเอาทารกในท้องและรกออกให้เร็วที่สุดเพื่อให้เลือดหยุด 
  • รกลอกตัวก่อนกำหนด ปกติรกจะลอกตัวจากผนังมดลูกหลังจากทารกคลอดออกมาแล้ว แต่ถ้ารกลอกตัวก่อนทารกคลอด จะทำให้มีเลือดออกในโพรงมดลูก ทารกในท้องจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยง อาจเสียชีวิตได้ สาเหตุของรกลอกตัวก่อนกำหนดอาจเกิดจากภาวะพิษแห่งครรภ์หรืออาจถูกกระทบกระแทกบริเวณหน้าท้องอย่างรุนแรง อาการสำคัญคือ เลือดออกทางช่องคลอด ปวดท้อง หน้าท้องแข็งตึง และกดเจ็บ มดลูกโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมีเลือดขังอยู่ภายใน ต้องรีบพบแพทย์ 
  • ครรภ์แฝด  คือการตั้งครรภ์ที่มีทารกในครรภ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อแม่และทารก เช่น โลหิตจาง ภาวะพิษแห่งครรภ์ คลอดก่อนกำหนด คลอดผิดปกติ ผู้ที่ตั้งครรภ์แฝดควรพักผ่อนให้มากในระยะ 2 เดือนสุดท้ายของครรภ์ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ครรภ์แฝดน้ำ  คืออาการท้องโตเร็วผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว 
  • ครรภ์เกินกำหนด คือตั้งครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ ผลเสียคือรกทำงานเลวลง ปริมาณน้ำคร่ำลดลง ทารกผอม ผิวหนังเหี่ยวย่น เล็บยาว กะโหลกศรีษะแข็งขึ้น ทำให้คลอดยาก และทารกมีภาวะขาดออกซิเจนได้ง่าย

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)