× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วีดีโอแนะนำ 12 เทคนิค การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

วีดีโอแนะนำ 12 เทคนิค การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม - HealthServ

จัดทำและเผยแพร่โดยเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คลินิกผู้สูงอายุ ศิริราช

article image1 - HealthServ
 
12 วิดีโอ ที่บอกเล่าเรื่องราว รูปแบบปัญหาในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบต่างๆ ที่เมื่อชมแล้ว จะเข้าใจสภาวะได้ดีมากขึ้น เข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น

ทั้ง 12 เรื่อง พร้อมชื่อแพทย์ ดังนี้


คลิกไปชมวิดีโอ1. การเปลี่ยนแปลงของระดับความสามารถของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ผศ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
อายุรแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพ.รามาธิบดี

2.การสื่อสารกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ศ. นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
อายุรแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพ.ศิริราช

3. การดูแลช่องปากสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ทพญ.ตร. มัทนา เกษตระทัต
ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อไม่ยอมอาบน้ำ แต่งตัว
รศ. พญ. ปณิตา ลิมปะวัฒนะ
อายุรแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพ.ศรีนครีนทร์

5. การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อไม่ยอมทานข้าว
ผศ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
อายุรเพทย์เฉพาะกางเวชศาสตร์ผู้สูงอาย รพ.รามาธิบดี
 
6. ปัญหาหลงทางในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ผศ. พญ. สุวรรณา เศษฐวัชราวนิช อายุรแพทย์ระบบประสาท รพ.สงขลานครันท

7.ปัญหานอนไม่หลับในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ผศ.นพ.สุริตน์ ต้นประเวช
หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ เลขานุการและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์รคสมงภาคเหนือ ณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

8.การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยพาร์กินสัน ไม่ให้ลัม
พันเอก นพ.ปานศิรี ไชยรังสฤษดิ์
อายุรแพทย์ระบบประสาท รพ.พระมงกุฎเกล้า ประธานชมรมโรคพาร์กินสันไทย

9.ทำความเข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ผศ.พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน
อายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

10.การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เมื่อมีอาการเมินเฉยหรือซึมเศร้า
ผศ.พญ. มุทิตา พนาสถิตย์
จดแพทย์ และจิตเพทย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

11.การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เมื่อมีอาการก้าวร้าวหรือเห็นภาพหลอน
รศ. พญ. โสฬพัทธ์ เหมริญซ์โรจน์
จิตเพกย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาตไทย หัวหน้าศูนย์ฝึกสมอง รพ.จุฬาลงกรณ์ สถากาขาคไทย

12.สภาพแวดล้อมในบ้านที่เป็นมิตร สำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ผศ. พญ. สิรินทร ฉันศิริกาณจน
อายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)