× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แนะแนวทางเร่งฉีดซิโนฟาร์มตกค้าง ขององค์กร-นิติบุคคล เร่งกระจายวัคซีนให้เร็ว วงกว้าง

แนะแนวทางเร่งฉีดซิโนฟาร์มตกค้าง ขององค์กร-นิติบุคคล เร่งกระจายวัคซีนให้เร็ว วงกว้าง
แนะแนวทางเร่งฉีดซิโนฟาร์มตกค้าง ขององค์กร-นิติบุคคล เร่งกระจายวัคซีนให้เร็ว วงกว้าง

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แนะองค์กรหรือนิติบุคคล ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ว แต่มีวัคซีนที่ยังไม่ได้นำไปฉีดให้บุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเร่งฉีดวัคซีนของประเทศ ขอให้เร่งดำเนินการใช้วัคซีน โดยดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้ เพื่อกระจายวัคซีนไปในวงกว้าง รวดเร็วและเกิดประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมต่อไป

 
 

แนวทางที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แนะนำ

 
1. เร่งฉีดเป็นวัคซีน 2 เข็มแรก (แบบปกติ) ให้แก่พนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด)โดยด่วน
 
2. ใช้ฉีดเป็นเข็ม 1 ให้มากที่สุด โดยใช้วัคซีนเข็ม 2 ที่ยังค้างอยู่ แล้วสลับไปฉีดเข็ม 2 ด้วยวัคซีนชนิดอื่น ทั้งในรายที่ฉีดเข็ม 1 ไปก่อนหน้านี้ หรือผู้ที่จะได้รับใหม่ โดยใช้การกระตุ้นเข็ม 2 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เช่น แอสตร้าเซเนก้า หรือไฟเซอร์ (โดยขอให้ท่านบริหารจัดการเตรียมวัคซีนสำหรับผู้ที่ยังประสงค์จะได้เข็ม 2 เป็นซิโนฟาร์มเช่นเดิมไว้เองด้วย)

3. ใช้ฉีดเป็นเข็ม 2 สำหรับผู้ที่แพ้วัคซีนชนิดอื่น

4. ใช้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน และไม่ประสงค์จะใช้วัคซีนอื่น

5. นำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ หรือแสดงความประสงค์มอบให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในที่อื่นๆ ทางอีเมล saraban.cra@cra.ac.th
 
ขอให้ผู้ประสานงานขององค์กร เข้าระบบทาง https://vaccine.cra.ac.th
ดำเนินการแก้ไขหรือนำเข้ารายชื่อผู้รับวัคซีนได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของท่านและต่อสังคม
ทั้งนี้ กรณีต้องการใช้เป็นเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) หรือปรับเปลี่ยนรายชื่อเพื่อฉีดเป็นเข็มเดียวโดยเป็นเข็ม 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี โดยสามารถดำเนินการในระบบได้เอง(ผู้ประสานงานที่มีรหัส) ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)