× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

"ทำยังไงให้คนโคราชมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น" รพ.มหาราชนครราชสีมา ชวนประชาชนระดมสมอง หากลยุทธ์

"ทำยังไงให้คนโคราชมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น" รพ.มหาราชนครราชสีมา ชวนประชาชนระดมสมอง หากลยุทธ์
"ทำยังไงให้คนโคราชมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น" รพ.มหาราชนครราชสีมา ชวนประชาชนระดมสมอง หากลยุทธ์

"โพสต์นี้ขอปรึกษาหา กลยุทธ์ เพิ่มครับ ทำยังไงให้คนโคราช มารับวัคซีนเข็มแรกเพิ่มขึ้น ขอบคุณมากๆ ครับ"

รพ.มหาราชนครราชสีมา โพสต์ประกาศระดมความคิด นี้เมื่อ 22 พฤศจิกายน 64 เพื่อให้ประชาชนช่วยเสนอความคิดเห็น แนวทาง เป็นการเฟ้นหากลยุทธ์และวิธีการที่เป็นไปได้ ในการจะทำให้ชาวโคราช (และอาจนำไปใช้กับที่อื่นๆ) ได้รับวัคซีนเข็มแรกกันมากขึ้น 


และแน่นอนว่า มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากมาย 

(เชิญทุกท่านเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น)


ด้วยประเด็นสำคัญคือ ความต้องการที่จะให้ชาวโคราช ได้รับวัคซีนครบถ้วนทุกคน หรืออย่างน้อยให้มากเพียงพอในระดับที่สร้างความปลอดภัย ความสบายใจ เพื่อลดการแพร่ระบาดในชุมชนและในจังหวัดให้ได้  คำถามอันดับแรกที่ต้องทำความเข้าใจไปพร้อมกัน  คือ การฉีดวัคซีนของนครราชสีมา อยู่ในระดับใด และการติดเชื่อรวมถึงการเสียชีวิตในจังหวัด มีความรุนแรงเพียงใด

HealthServ ได้ทำการรวบรวมข้อมูล ทั้ง 3 ด้านมาเพื่อเป็นการศึกษาอ้างอิง ไว้ ณ ที่นี้ 

สำรวจข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิงจาก รายงานสถานการณ์ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  (จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 รายจังหวัด สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 21 พฤศจิกายน 2564) มีตัวเลขน่าสนใจ ดังนี้
 
จำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง  2,692,890 ราย 
 

จำนวนการฉีดวัคซีนในนครราชสีมา

ยอดรวมการฉีด จำนวน 2,887,666 ราย

จำแนกตามชนิดวัคซีน
 • ซิโนแวค 1,238,270 ราย
 • แอสตร้าเซเนก้า 936,780 ราย
 • ซิโนฟาร์ม 360,332 ราย
 • ไฟเซอร์ 352,284 ราย
 
ผลบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1-3 รวม 3,014,567
 
เฉพาะการฉีดเข็มที่ 1 ในจังหวัดนครราชสีมา ตามกลุ่มดังนี้
 • กลุ่มแพทย์บุคลากร จำนวน 25,502 ราย
 • อสม. จำนวน 47,426 ราย
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวน 23,347 ราย
 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 255,996 ราย
 • บุคคลที่มีโรคประจำตัว จำนวน 195,277 ราย
 • หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 1,598 ราย
 • บุคคลทั่วไป จำนวน 865,599 ราย
 • นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี จำนวน 155,392 ราย
 
รวมจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดเข็ม 1 ในทุกกลุ่ม 1,570,137 ราย คิดเป็นราว 58% ของประชากรทั้งหมดในนครราชสีมา (2,692,890 ราย)

นั่นคือยังคงมี ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 1 จำนวน 1,122,753 ราย!  คิดเป็น 42% 
 
 
"ทำยังไงให้คนโคราชมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น" รพ.มหาราชนครราชสีมา ชวนประชาชนระดมสมอง หากลยุทธ์
แผนที่สถานการณ์ การฉีดวัคซีนโควิด ประเทศไทย และจังหวัดนครราชสีมา การครอบคลุมการฉีดรายจังหวัด และการกระจายตามศูนย์ฉีดวัคซีน - จุดฉีดรพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นจุดหลักของจังหวัด มีจำนวนการฉีดมากที่สุด

 

จำนวนผู้ติดเชื้อในนครราชสีมา

ข้อมูลรายวัน ศูนย์โควิด-19
 • นครราชสีมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 22 พ.ย.64) รวม 31,282 ราย อันดับที่ 18
 • ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา (16-22 พ.ย.) มีผู้ติดเชื้อ รวม 649 ราย
 • ตามรายงานของ ศบค. 22 พ.ย.64 นครราชสีมา จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อแบบ "เฝ้าติดตามใกล้ชิด" 1 ใน 13 จังหวัด    โดยติดเชื้อ มากกว่า 100 รายต่อวัน และมีผลตรวจ ATK น้อยกว่า 5%  ร่วมกับอีก 2 จังหวัดคือ ขอนแก่น และสระแก้ว

จำนวนผู้เสียชีวิตในนครราชสีมา

จากศูนย์ข้อมูลโควิด Covid Dashboard กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน  248 ราย

จำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดต่อวัน
 •  10 ราย วันที่ 2 สิงหาคม 2564 
 •  8 ราย วันที่ 18 สิงหาคม
 •  7 ราย วันที่ 20 สิงหาคม

จำนวนผู้เสียชีวิตในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • วันที่ 22 พ.ย. 3 ราย
 • วันที่ 21 พ.ย. ไม่มี
 • วันที่ 20 พ.ย. ไม่มี 
 • วันที่ 19 พ.ย. 1 ราย
 • วันที่ 18 พ.ย. 1 ราย
 • วันที่ 17 พ.ย. 2 ราย
 • วันที่ 16 พ.ย. 2 ราย 
"ทำยังไงให้คนโคราชมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น" รพ.มหาราชนครราชสีมา ชวนประชาชนระดมสมอง หากลยุทธ์
"ทำยังไงให้คนโคราชมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น" รพ.มหาราชนครราชสีมา ชวนประชาชนระดมสมอง หากลยุทธ์
"ทำยังไงให้คนโคราชมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น" รพ.มหาราชนครราชสีมา ชวนประชาชนระดมสมอง หากลยุทธ์
"ทำยังไงให้คนโคราชมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น" รพ.มหาราชนครราชสีมา ชวนประชาชนระดมสมอง หากลยุทธ์

หลากหลายความเห็นและข้อเสนอ บ่งบอกทิศทางหลายอย่าง

โพสต์นี้ได้รับความสนใจและมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวนกว่า 1000 ความเห็นแล้ว หากไล่เรียงดูความเห็นต่างๆ จะพบว่ามีความเห็นน่าสนใจมากมาย และหลายความเห็น สะท้อนปัญหา ออกมาอย่างตรงจุด

บางส่วนความคิดเห็น

 ใน กทม เดินสายฉีดถึงบ้านเลย เพราะบางคนไม่สามารถเดินทางได้ ในเมื่อเขาไม่ไปหา เราก็ไปหาเขาค่ะ
 
รถแห่ ประกาศเลยค่ะ. บางคนเข้าไม่ถึง social media
 
แค่วัคซีนเข็มแรกเป็นmRNA คนก็แย่งกันมาฉีดแล้วค่ะ
 
ให้ฉีด
ไฟเชอร์ชิค่ะ
รับรอง เยอะแน่นอน10000000000%
 
กระจายวัคซีนไปยังสถานพยาบาลทีประชาชนเข้าถึงง่ายค่ะ/อสม.นำไปฉีดให้ถึงทีบ้านเลยค่ะ
 
ขอประสิทธิภาพวัคซีนที่ดี เพื่อประชาชนจะได้ไม่กลัว
 
ให้เขาเลือกวัคซีน​ที่เขาอยากฉีดได้​ และฉีดที่ไหนก็ได้ใกล้บ้าน​ แค่นี้เขาก็เปิดใจแล้ว
 
เลิกฉีดไขว้ เลือกวัคซีนได้ ลดความแออัดจุดฉีด
 
ตรวจหาภูมิฟรีสำหรับคนที่ฉีดครบ 2 เข็ม และเมื่อภูมิตก มีสิทธิ์เลือกรับเข็มที่ 3 ได้ตามที่อยากได้
 
ดูจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ว่าทำไมเขาภึงฉีดไฟเซอร์เข็มแรกได้ และถามกลับครับว่าทำไมจังหวัดใหญ่อย่างเราถึงทำไมไม่ได้
 
ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ จะรีบไปเลยค่ะ
 
กระจายไปอนามัย สะดวกในการเข้าถึง และเดินทาง
 
ให้หน่วยงานเข้าไปฉีดแต่ละหมู่บ้านเลยค่ะฉีดที่ละหมู่บ้านมีกี่คน..คราวนี้ก็สำรวจใด้ว่าแต่ละตำบลแต่ละอำเภอฉีดกันครบหรือยัง....ชาวบ้านจะได้ใม่ต้องมาเข้าคิวเข้าแถวให้แออัดด้วย
 
walk in รพ.ใกล้บ้าน/รพ.สต. ได้หมดคะ
 
ให้รพ.ซมร ที่จอง Moderna ไว้ คืนเงินสิ่คะ หลายพันคนติดอยู่ตรงนี้ค่ะ
 
ไฟเซอร์ โมเดอน่า จะรีบไปด่วนนนน
 
เลิกฉีดไขว้ค่าาาาา
 
เขากลัวคะฉีดวัคซีนแล้ว น๊อตขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบ ที่ฉีดแล้วเสียชีวิตก็มี ก็ไม่มีใครออกมาพุด เพราะไม่มีประโยชน์
 
เลิกไขว้สูตรทิพย์จ้าา ไฟเซอร์ โมเดอร์น่าทั้งสองเข็มเค้าก็แห่ไปฉีดกันแล้ว
 
เลิกไขว้และเอาซิโนแวคออกไปค่ะ
 
มีจัดตามหมู่บ้านห่างไกลค่ะ
 
เพราะเค้าไม่ต้องการสูตรไขว้ไงคะ
 
กระจายการฉีดวัคซีนไปตามรพ.สต.ให้มากขึ้น และให้ของสมนาคุณ เช่น ชุดยาสามัญประจำบ้าน ปฏิทินปีใหม่ ข้าวสารอาหารแห้ง แก่ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนครับ
 
 
อยากให้มีทางเลือกในการฉีดวัคซีนครับคือเราสามารถเลือกวัคซีนที่จะฉีดเองได้
อย่างเช่นไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่า คนที่จะมาฉีดจะได้มั่นใจ
ในประสิทธิภาพของวัคซีน
ที่ผ่านมาหลายคนที่ฉีดวัคซีน
สูตรไขว้ แล้วมีผลข้างเคียงตามมาอาจจะทำให้หลายคนที่ติดตามข่าวเกิดความกลัวหรือกังวลไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีน เลยไม่กล้าที่จะมาฉีด
 
 
ง่ายๆครับ
1.กระจายหน่วยฉีด ให้มากเท่าที่จะทำได้ ในแต่ละโซน
2. SV AZ ลืมไปเถอะ ณ.เวลานี้ pfz ให้เป็นเข็มแรก เข็มสอง เข็มสาม
ถ้าทำได้สองข้อนี้ รับรองวัคซีนเต็มแขนคนโคราชไวแน่นอน
ถ้าให้ดีลงประกาศทั่วประเทศ ใครๆ walkin มาได้ เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวโคราชไปในตัว
 
ลดเงื่อนไข ที่มากมาย ให้เหลือ แค่ ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้น สามารถ walk in ฉีด pfizer เข็ม 1 ได้ตั้งแต่วันนี้
และ ผู้ที่เคยได้รับ astra เข็ม 1 ไม่ว่าช่วงเดือนไหนก็ตาม เข็ม 2 จะต้องเปลี่ยนเป็น pfizer ทั้งหมด
ผมว่า ทางโรงพยาบาล รับรู้ปัญหาและสาเหตุดี แต่ ไม่แก้ไข เพราะอะไรอันนี้ผมไม่ทราบ แต่ผมคิดว่า ทางโรงพยาบาล น่าจะทราบดี
ผมเดาว่า ที่ทางโรงพยาบาล โพสข้อความนี้ เพื่อต้องการความเห็นประชาชน แล้วจะแคป ข้อความ หรือคอมเมนท์ ต่างๆ ไปเข้าที่ประชุม
 
 
เข็มแรกไปทำธุระที่บุรีรัมย์ ฉีดที่สนามช้าง พอเข็ม2จะฉีด ที่ เซ็นทรัลโคราช โดนไล่ให้กลับไปฉีด บุรีรัมย์ เลยฉีด ครบ3เข็ม บุรีรัมย์ ทั้งๆเป็นคนโคราช ทะเบียนบ้านก็อยู่โคราช ขั้นตอน ของโคราชยุ่งยาก ซับซ้อน เรื่องมาก บุรีรัมย์ ไม่ยุ่งไม่ถาม ไปดูงานเขาซิครับ
 
 
บุรีรัมย์ ได้ไฟเซอร์ กันหมดแล้วววววว
 
 
ฉีดครบ 2 เข็ม รับคูปองชิงโชค แจกมอเตอร์ไซค์
 
อยากเลือกวัคซีนได้ค่ะ azผลข้างเคียงจากเข็มแรกหนักมาก กลัว การไปฉีดเข็ม2 มากเลย นี่กะจะเท แล้ว ที่เหลือกเข้ม2เป็นazเพราะไม่อยากไขว้ แต่เข็มแรก ทรมานมาก
 
 
ให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับวัคซีนที่ประชาชนแต่ละคนต้องการ และวัคซีนน่าจะต้องไปหาประชาชนมากกว่าที่จะให้ประชาชนเข้ามาหาวัคซีน เช่น บ้างพื้นที่มี อบต. ก็น่าจะจัดเป็นจุดรับวัคซีนประจำตำบล เพื่อลดประชากรที่มาเข้ารับวัคซีนไม่ให้แออัดจนเกินไป ผมว่าก็โอเคนะ
 
 
1.ควรให้ประชาชนเลือกวัคซีนเองได้
2.ให้คนที่ฉีดแล้วช่วยกันให้ข้อมูล สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจฉีด
3.การเยียวยาเรื่องผลข้างเคียงจากวัคซีน ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่หลายคนกลัวที่จะฉีดเพราะกรณีเสียชีวิตก็จะมุ่งไปที่โรคประจำตัว
 
 
ต้องเป็น pfizer ค่ะ เป็นวัคซีนดีๆไปเลย ไม่ต้องมีเงื่อนไขมากมาย ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไป ฉีดได้ทุกคน แบบนี้ยังไงก็ฉีดค่ะ
 
 
ลองทำแบบบุรีรัมย์ดูน่ะคะ PZได้หมดไม่มีข้อแม้ เชื่อเถอะคะชาวโคราชจะมาฉีดจนหมอไม่ว่างกินข้าวแน่นอน ??? โคราชเมืองใหญ่มากกก น่าจะทำออกมาได้ดี
 
 
เอาวัคซีนไฟเซอร์มาเป็นเข็มแรก แล้วประชาสัมธ์ทางฝ่ายปกครองทุกอำเภอ
 
 
ลงตามหมู่บ้าน เพราะหลายคนเดินทางลำบาก
 
 
ล็อตเตอรี่สักใบ
 
 
 
คนสูงอายุ ที่ลูกหลานต้องไปทำงานไกล คนยากจน คนที่ยังเข้าไม่ถึงการสื่อสาร ยังมีอีกเยอะ ใช่ว่าเขาไม่ยอมฉีด แต่ด้วยความลำบากยากจนบางครั้งแม้เอกสารประจำตัวยังหาไม่เจอ ถ้าจะมานั่งรอให้คนเหล่านี้มามาให้ฉีด ก็คงยากครับ ต้องใช้วิธีให้ผู้ใหญ่บ้าน อบต. สำรวจจำนวนคนที่ยังเข้าไม่ถึง แล้วจัดรถ mobile ลงไปในแต่ละพื้นที่ อาจต้องมีรถรับส่งคนเฒ่าคนแก่ ผู้พิการมายังจุดฉีด เหมือนขนคนไปลงคะแนนแม้ผิดกฎหมายยังทำกันได้เลย การดูแลคนยากลำบากมันต้องคิดให้ครบว่าอุปสรรคของพวกเขาเหล่านั้นมีอะไรบ้าง มันไม่ได้อยากเย็นอะไรเลยจริงๆ นะ ถ้าจะทำนะ ขอกราบอนุโมทนาล่วงหน้าด้วย
 
 
ไม่อยากไปคอยคิวนานๆมาก
 
 
ทิ้งชิโนแวค เลิกไขว้ ไม่บังคับ
อายุต่ำกว่า 40ปี มี pf / md ให้เลือก
อายุเกิน 40ปี pf /md /az แล้วแต่จะเลือก
 
 
กลัวผลข้างเขียงการฉีดซิโนแวคเข็มแรก
 
 
เคาะประตูทุกบ้านเลยค่ะ
 
 
คิดว่าต้องกระจายข่าวสารให้ผู้น้ำชุมทราบค่ะโดยมีการให้ความรู้และประโยชน์ของการรับวัคซีน และหากไม่รับจะได้รับความเสี่ยงยังไง . ปัจจัยการเดินทางอาจมีส่วนค่ะ ถ้าซัพพอร์ตเรื่องนี้ได้โดยวิธีต่างๆ เช่น ขอความร่วมมือจากรถทหาร (ถ้าทำได้) ก็น่าจะมีส่วนกระตุ้นมากขึ้น .
 
 
เลิกเอาชิโนแวคมาฉีดครับ
 
 
เอาไรมาให้เขาฉีด กุไป ฉีด วอค อิน เขม แแรก ไฟเซอร บัตร ประชาชน ใบเดียว บุรีรัมย์
 
 
ให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ประจำหมู่บ้าน ออกสำรวจคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว นัดหมายวันฉีด ถ้ามีคนป่วยติดเตียงก็ไปฉีดให้ที่บ้าน ให้คุณหมอประจำอำเภอ เข้าไปฉีดวัคซีนให้ในแต่ละหมู่บ้าน อาจใช้สถานที่โรงเรียนหรือวัด ก็ได้ค่ะ
 
 
จริงคะเคาะประตูบ้านค่ะ เราคนหนึ่งและยังไม่ได้สักเข็ม
 
 
เข้าใจว่ารพ.ก็ต้องทำตามกระทรวง​ แต่ก่อนจะถามกลยุทธ์​ทางรพ.ต้องบอกมาก่อนค่ะว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง​ ทำอะไรได้​ ทำอะไรไม่ได้​ มีวัคซีนกี่ชนิดและจำนวนเท่าไหร่​ ต่​อให้เสนอกลยุทธ์​ไปแต่ทำตามไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์​
ปล.ที่ตปท.มีแจกเงิน​ บุรีรัมย์​มีแจกเสื้อบอล/ตั๋วบอล​ โคราชจะแจกอะไรคะ
 
 
 
 ใช่ค่ะลงมาฉีดตามหมู่บ้านเลยสถานที่ฉีดมันไกลเวลาไปทีเหมารถทีละ 500 บาท
 
 
ถ้าจะไปฉีดเข็มแรกต้องไปลงทะเบียนที่ไหนคะ
 
 
สำรวจผู้ที่ไม่ได้ฉีด…ให้บริการถึงบ้าน…ถ้าไม่ฉีดยกเลิกสิทธิพิเศษต่างๆ
 
 
อสม.ออกล่ารายชื่อนัดวันออกฉีดที่อนามัยเลยค่ะ
 
 
ลองแบบจังหวัดอื่นเมื่อฉีดเสร็จก็ไห้จับของรางวัลคะน่าจะมีคนมาฉีดเพราะจะได้ลุ้นของรางวัลด้วย
 
 
 
เป็นไปได้มั้ย ที่คนฉีดสามารถเลือกยี่ห้อวัคซีนได้ ไม่เอาสูตรไขว้ เช่น ขอเป็น Pfizer+Pfizer เข้าใจว่าต่อไป Pfizer จะเข้ามาเยอะมาก
 
 
งงอะ อยากได้ไฟเซ่อเข็มแรก ตอนนี้ได้สูตรผสม ซิโนแวค แอสตร้ามาเสียใจมาก
 
 
มารดาติดเตียงอยู่หมู่7ต.โพธิ์กลาง​ ยังไม่มีการฉีดเชิงรุกเลยค่ะ
 
 
 
อสม.ช่วยสำรวจพื้นทร่รับผิดชอบ มีหนังสือส่งจากชุมชนไหน ไม่ต้องลงทะเบียน มาเลยยยย
 
 
ไม่มีเวลาไป ไม่มีรถไป พอว่างพอมีรถก็ค่ำๆ
 
 
1.เสียเวลาไปรอฉีดเหมิดวัน 2. เอาแต่ซิโนแวคมาให้เค้าฉีดประชาชนกลัวตายจ้า 3.ไม่มีการรับรองว่าเกิดผลข้างเคียงแล้วรัฐจะช้วยประชาชนแบบใหนประชาชนกลัวตายคือกันจ้าแถมพิการเพิ่มอีกไม่อยากได้บัตรคนพิการน่ะจ้ะ
 
 
เดินทางไปฉีดตามหมู่บ้านครับ อำนวยความสะดวก เพราะโคราชพื้นที่กว้าง บางคนเดินทางมาฉีดลำบาก
 
 
 
รพสต.แต่ละตำบลครับ
ให้เจ้าหน้าประสานงานไปแต่ละหมู่บ้าน พร้อมนัดหมายวันเวลาของแต่ละหมู่บ้านมาฉีดรพสต.ใกล้บ้าน
*Reply**  เห็นด้วยค่ะเค้าจะมีข้อมูลจาก อสม. อยู่แล้ว เน้นการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านด้วยเพราะส่วนตัวไม่ทราบว่ามีการฉีดที่ รพสต. 
 
 
 
ความคิดส่วนตัวผมนะ
ประกาศไปเลยครับ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
1.บอกรายละเอียดว่าท่านจะได้รับวัคซีนอะไรสูตรไหน **ทั้งนี้ถ้าเป็นวัคซีนที่ ประชาชนไม่ต้องการก็เท่านั้นครับ
2.บอกถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังรับวัคซีนในแต่ละตัวโดยละเอียด
3.ขั้นตอน และวิธีการเข้ารับวัคซีน (ต้องจองไหม หรือวอคอินได้เลย , ช่วงเวลา , สถานที่)
4.ทั้งหมดนี้ต้องจกตา ปฏิบัติตามแล้วต้องได้ฉีดจริงๆ
 
 
 
ใช่ค่ะ ประชาชนส่วนใหญ่ถูกปิดกั้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีน รับรู้เพียงด้านเดียวคือด้านลบ ฉีดแล้วตาย อัมพาต ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนเอง
 
 
คนยังเชื่อข่าวลือมากกว่าเชื่อหมอ เกลียดนักการเมืองเกลียดรัฐบาลอย่างไรก็ควรจะเชื่อหมอ
 
 
 
ให้ อสม. ท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะ แล้วฉีดได้ตามโรงพยาบาลตำบลค่ะ
 
 
 
ต้องให้เจ้าหน้าที่สารณสุขออกตามบ้านให้ความรู้ว่าการฉีดวัคซีนช่วยได้แบบไหนทีแรกก็กลัวไม่กล้าฉีดเหมือนกันถ้าไม่ฉีดเวลาอยากไปเที่ยวไหนบางสนานที่ก็ไม่ให้เข้าถ้าเราไม่ฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไป อีกอย่างก็ทำให้เชื้อไม่ลงปอดด้วย
 
 
เพิ่มเงื่อนไขให้สถานที่ต่างๆว่าทุกคนต้องได้รับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป ถ้าไม่ได้รับวัคซีนไม่อนุญาตให้เข้าสถานที่นั้นๆ แบบนี้ก็อาจจะได้ผลนะครับ
 
 
 
มีคูปองส่วนลด หรือมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับการชิงโชคค่ะ 555
 
 
ให้ผู้ใหญ่บ้านและทีมงาน ทุกหมู่บ้าน ช่วยกันเช็คว่าลูกบ้านตัวเองฉีดแล้วกี่คน คิดเป็น % ติดอะไร จะไปฉีดเมื่อไหร่ ที่บ้านผมอีกจังหวัดเขาทำแบบนี้ครับ บ้านไหนยังไม่ฉีด ก็จะโดนกดดันเบาๆ
 
 
เปิดwalk in เข็มแรกไฟเซอร์เหมือนบุรีรัมย์สิคะ เพราะหลายคนไม่อยากได้วัคซีนไขว้ค่ะ แล้วsv 2เข็ม ก็ไม่ช่วยกันเดลต้า ส่วนAZ ผลข้างเคียงมันแรงมากสำหรับคนอายุน้อย ผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าเสี่ยงเลยค่ะ หลายคนก็ไม่เลยไม่กล้าเสี่ยงฉีด เพราะรอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
 
 
คนที่ได้แค่เค็มเดียว แต่ฉีดต่อไม่ได้แพ้มาก จะทำยังไงค่ะ
 
 
ตอนนี้เรามีวัคซีนเยอะมากแล้ว ควรยกเลิกสูตรไขว้ ให้คนฉีดสามารถเลือกยี่ห้อวัคซีนได้เอง
 
 
เปิดเข็มแรก โมเดินน่า ครับ ได้รับบริจาคมาฟรี อีก 1 ล้าน ต้องฉีดแล้วละ
 
 
pz+pz / mdn+mdn ก็จบแล้วคิดไรเยอะ
 
 
ใน กทม เดินสายฉีดถึงบ้านเลย เพราะบางคนไม่สามารถเดินทางได้ ในเมื่อเขาไม่ไปหา เราก็ไปหาเขาค่ะ
 
 
 
เข็ม1,2,3เลือกเลยตามความพอใจ...การเข้าถึง! ส่วนมากชาวบ้านทั่วๆไปเข้าไม่ถึงวัคซีน...walk in โดยไม่มีเงื่อนไขใครๆก็อยากฉีด วัคซีนที่มีคุณภาพ
 
 
อยากไปรับค่ะ แต่ทำไม่เป็น มีใครแนะนำบ้างได้ไหมค่ะว่าต้องทำยังไงTwT
 
 
 
ยากจัง คนมีอายุที่บ้านก็ไม่ยอมฉีด จึงกลายเป็นถอดแมสในบ้านตลอดแล้วเด็กเล็กเสี่ยงสุด
ทั้งๆที่เราวิ่งเต้นหาฉีดแทบตาย เสียเงินซื้อตั้งหลายพันก็ยังไม่มาให้ฉีดเลย md จนได้ฉีดอย่างอื่นไปก่อน
ยากๆ ค่ะ
** Reply ** แจกตังคับ กับ สว.จะให้แกทำอะไร ได้ผลทุกราย/ สำหรับที่บ้าน เป็นเกมชนิดหนึ่ง เป็น motive อย่าใช้ pressure
 
 
 
กระจาย ให้ทั่วค่ะ อนามัย รอสต.หรือแม้กระทั่ง เทศบาลตามอำเภอต่างๆ ตำบล ตั้งจุดฉีด จัดกำลังจนท.หมอ พยาบาลไปฉีด ให้ประชาชนจะะได้เข้าถึงง่าย
ไม่ต้องนั้งรถมาฉีดไกลถึงเซ็ล ทรัลหรือเดอะมอล ที่อ.เมือง
มีของรางวัล ให้ เช่น ไข่ไก่ อาหาร หรือของใช้ เอาไว้แจกประชาชนเพื่อเป็นรางวัลให้คนมารับเข็มแรก
 
 
เลิกฉีดสูตรไขว้สิครับ pfz + pfz ไปเลย
 
 
มันไม่จำเป็นต้องใช้กลยุทธอะไรเลย ถ้าเข็มแรก ไม่ใช่ Sv
 
 
 
บุรีรัมย์วอคอิน ฉีดไฟเซอร์ฟรี ไปถามบุรีรัมย์ครับว่าทำยังไง ผมไปฉีดมาแล้ว
 
 
จัดโปรแจกของค่ะ ของกิน ของใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า บัตรกำนัล (อาจต้องขอความร่วมมือจากนักธุรกิจท้องถิ่น) ส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมฉีดคือผู้สูงอายุ
 
 
 
ให้ข้อมูลเชิงรุกค่ะ แบบไม่เอนเอียงเชียร์วัคซีนตัวไหนมากเกินความจริง + อาจให้เป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เหมาะสมกับช่วงวัยที่ไม่กล้าฉีดเข็มแรก
 
 
เอามาลงอนามัยเลย อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. เทศบาล ระบบมีอยู่แล้ว รายชื่อก็มีอยู่แล้ว กระจายเลย
 
 
หลายเสียงบอกตรงกันครับถ้าได้โมเดอร์น่า/ไฟเซอร์มาเขาก็ฉีดกันครับอยู่ที่วัคซีนจริงๆอย่าไข้ว ฉีด2เข็มครับเพราะส่วนใหญ่จองโมเดอร์น่าไปนานมากแล้วครับ
 
 
ฉีดตามรพ.สต.ใกล้บ้านค่ะเพราะยังมีคนอยากฉีดแต่ไม่สะดวกเข้าเมืองค่ะ
 
 
 
 แจกเงินเข็มละ 10000 ครับ
 
เอาวัคซีนดีๆที่ไม่ไขว้อ่ะค่ะ ฉีดแน่นอน คนที่บ้านไม่ฉีดเพราะวัคซีนไขว้ จะให้ฉีดทั้งทีอย่าทำเหมือนชาวบ้านตาดำๆไม่มีความสำคัญ แค่แอสตร้าเขาก็ยอมฉีดกันแล้วค่ะไม่ต้องไฟเซอร์ก็ได้ ขอแค่วัคซีนที่ไม่ไขว้
 
 
ประสานกับอสม.เพราะในแต่ละหมู่บ้านชุมชนก็มีอยู่แล้ว​ อยากจะรู้จำนวนคนที่ฉีดยังไม่ฉีด​ คนต่างจังหวัด​ คนต่างด้าวที่มาอยู่ในจ.โคราช​ ถ้าเป็นไปได้​ฉีดเป็นหมู่บ้าน​ หรือชุมชนก็ดีค่ะ​ เพราะคนที่อยากฉีดแต่ไม่สะดวกจะเดินทางไปก็มีค่ะ​ การลงพื้นที่จะได้รู้สาเหตุมาทำไมบางคนจึงไม่ยอมฉีดวัคซีนค่ะ
 
 
 
จริงๆแล้วถ้าจำกัดว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนห้ามเข้า ห้ามใช้บริการ หรือห้ามไปในสถานที่ต่างๆและอะไรอีกเยอะแยะในส่วนนี้มันจะทำให้บุคคลเหล่านั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวพาหะนำโรคอะซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะใช่นะคะ หลายคนที่ยังไม่ฉีดเขาก็มีเหตุผลบางคนลงทะเบียนไม่เป็น บางคนกลัวไม่กล้าที่จะฉีด ส่วนตัวมองว่าถ้ามีวัคซีนดีๆหรือมีทางเลือกเกี่ยวกับวัคซีนที่หลากหลาย หลายๆคนอาจจะเข้ารับวัคซีนมากขึ้น และหลายๆคนไม่ต้องการสูตรไขว้ค่ะ
 
 
เข้าถึงบ้าน เหมือนหาเสียงค่ะ
 
 
วอร์คอินเลือกฉีดmRNAได้ เค้าก็แย่งกันละ บังคับไขว้สูตรเดียวบนโลก และAZ ที่ทั่วโลกไม่ยอมรับ บางคนเค้าประเมิณร่างกายแล้ว จะเดินเข้าไปเสี่ยงเพื่อ
อ่ออีกอย่าง ดูงานบุรีรัมย์ก็ได้นะ เพื่อนอยู่ชายเขตแดนมหาสารคาม-บุรีรัมย์ วอร์คไปฉีดไฟเซอร์ที่บุรีรัมย์ได้เฉย
 
 
ก้อต้องหาวัคซีนที่ดีๆๆและไม่มีความเสี่ยงในการฉีดมาสิค่ะนี่รัยพอฉีดมาก้อเป็นโน้นเป็นนี่แถมตายกะมี
 
 
ถ้าเอาของดีๆ มาฉีดให้เค้า ใครจะไม่อยากฉีด วันเลือกตั้งนี้จัดเลยครับ คัดกรองใครไม่ฉีด จับฉีดเลย ใหนๆก็มาเกือบทุกคนแล้วให้ อสม.สำรวจว่าใครยังไม่ได้ฉีด รีสรายชื่อไว้ถ้ายังไม่พร้อมฉีดให้หมอ อนามัยเข้าถึงบ้านจับฉีดโลด
 
 
 
กลยุทธ์ คือ ตอบโจทย์ปัญหาที่ ปชชกลัว
1. ปชชไม่มั่นใจสูดไขว้ ไม่มั่นใจในวัคซีน
2. ปขช ไม่มีสิทธ์เลือก วัคซีนที่เขาอยากฉีดได้เอง
3. การให้ข้อมูลวัคซีนที่ถูกต้อง เที่ยงตรงไม่อวย
(ดีก็บอกดี อันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดี)
4. อย่าโกหกปปช ว่าวัคซีนตัวนี้ดีเช่นSV ซึ่งปชช. เขาเข้าถึงข้อมูล เขาดูจากสื่อ เขาดูวิจัยของไทยและประเทศต่างๆ เขามีการพูดคุยอย่าปิดหูปิดตาปชช
5. การฉีดเชิงรุก เป็นสิ่งที่ดีเพราะบางทีคนแก่ผู้ป่วยติดเตียง ก็ไม่สามารถไปต่อคิวนานๆได้
(ถ้าเชิงรุกได้จริง แนะนำเอาวัคซีนไปให้ปชช เลือกเลยคะ เปนcatalog ไปเลย พร้อมบอกข้อดีข้อเสียให้ปชช เลือกเอง ดีปปชเลือกเอง ถ้าข้อเสียปชช ก้รับได้เอง อย่างน้อยปชช ก็เปนผุ้เลือก)
6. เมื่อปชช ฉีด คุณต้องกล่าการันตรีว่าถ้ามันมีเอฟเฟคเกิดขึ้น มีรพ. ไหนรับรอง และเขียนใบรับรองว่า เกิดจากวัคซีนจริง ไม่ใช่ ไปบอกด้วยเหตุผลอื่น หมอ ,รพ ต้องตรงไปตรงมากับปชช
7. ต้องให้สิทธแด่ ปชช ในการคิด,วิเคราะห์ ,เลือกฉีดวัคซีนได้เอง เพราะชีวิต ,จิตวิญญาณ เปนของปชช.
ถ้าวัคซีนดี ใครๆก้อยากฉีด คุณไม่ต้องวิ่งหาปชชเลย มีแต่ปชช อยากวิ่งเข้าหาวัคซีน
ไม่ต้องหากรยุทธ์ อะไรมาหลอกล้อ ปชช. ด้วยซ้ำ
#วัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ปชชสามารถเลือกฉีดได้เอง
#ไฟเซอร,โมเดอน่า, AZ คือวัคซีนที่ควรอยุ่ในร่างกายมนุษย์คะ ส่วนอีกตัวไม่ขอพูดถึงเพราะมันไม่ได้ถูกจัดอยุ่ในวัคซีนกลุ่มนี้
 
 
 
ถ้ามีวัคซีนดีๆ เช่น Pfizer,Moderna
ตัวนี้ไม่ต้องบังคับ
ใครๆก็อยากฉีดค่ะ
(จากใจปชช.ที่จำยอมไปฉีดสูตรไขว้ แต่ในใจอยากฉีดPfizer มาก)
 
 
ให้ ผญบ. อสม. สำรวจลูกบ้านคนไหนยังไม่ฉีด เชิงรุกเลยคะ คนที่ยังไม่ฉีดใกล้ รพสต.ที่ไหนไปที่นั่น ผลพลอยได้อาจจะมีลูกบ้านที่ต้องฉีดเข็ม 2 ด้วยคะ
 
 
 
คนงานที่บ้านเราบอกให้ไปฉีด เขาบอกถ้าผมตายเจ้จะรับผิดชอบผมและครอบครัวผมไมละใครก็บังคับผมไม่ได้ เราก็ยกเหตุและผลต่างๆ สรุปทุกวันนี้ไม่มาทำงานอีกเลย555555 แรงจูงใจเท่านั้น
 
 
ผุ้สุงอายุเดินไม่ไหวอยากให้คุนหมออนามัยไปฉีดให้ที่บ้าน
 
 
 
บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด สำรวจทีละบ้านสิค่ะ จัดสถานที่ ตามวัดใกล้ๆในชุมชน เราว่าโอน่ะ คนเฒ่าคนแก่ ไหนจะกลัว ไหนจะการเดินทาง พอลำบาก เค้าก็ไม่อยากฉีด แค่เสนอความคิดเห็นนะค่ะ
 
 
ดูบุรีรัมย์ สุรินทร์ เลยค่ะ
 
 
ที่บ้านพวกหมอและอสม เดินฉีดตามบ้านคะ ใครไม่ฉีดจะให้ไปอยู่ที่กักตัวคะ
 
 
กระจาย ที่ฉีดครับ
ลงตาม อนามัย ลงตามหมู่บ้าน โรงงาน
แยกหน่วย แบบมดงาน ลงพื้นที่ครับ
เพราะทุกคนไม่สามารถ มาที่ เซ็นทรัลได้
 
 
 
ยังมี concern เรื่อง
1. การเข้าถึงวัคซีน
2. ความรู้ เรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน
ลองพิจารณาดูนะคะ
- จริงๆเรื่องผลข้างเคียงวัคซีน มีให้หาอ่านจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อีกเยอะค่ะ
.
แต่ถ้า รพ.มหาราช จะ reference ข้อมูลอีก พี่น้องคนโคราช น่าจะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะคะ
 
 
ไฟเซอร์ 2 เข็ม แบบ บุรีรัมย์ สิคับ เดินเข้าฉีดได้เลย จบคับ
 
 
วัคซีนเข้าถึงยาก...มีข้อจำกัดในขนาดที่บางคนอยากฉีด (ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่นแต่ตัวทำงานหรืออาศัยอยู่ที่นี่ ไม่สามารถฉีดได้)
ควรให้เลือกวัคซีนได้
เปิดให้เข้าถึงในการฉีดได้ถึงแบบสะดวกทุกรพ.ในอำเภอ ไม่ต้องเดินทางไกล ให้ทุกคนฉีดได้แม้ไม่ใช่คนทะเบียนบ้านที่นี่
 
 
ให้สามารถเดินเข้ามาฉีดได้เลยย​ พร้อมสามารถเลือกสูตรใดก็ได้ตามต้องการและอาจมีสิทธิ์​ประโยชน์​อื่นๆด้วย
 
 
 
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)