× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหารเปิดขาย-กินเหล้าในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค 64

กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหารเปิดขาย-กินเหล้าในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค 64 - HealthServ
กทม.ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหารเปิดขาย-กินเหล้าในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค 64 - HealthServ
จากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 มีมติผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้
1. ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 64
2. สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึง 31 ธันวาคม 2564
3. สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้
กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหารเปิดขาย-กินเหล้าในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค 64 image2 - HealthServ
กทม. จัดทีมบูรณาการสร้างความเข้าใจมาตรการ COVID Free Setting กับผู้ประกอบการสถานบันเทิง เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการ 16 ม.ค.65 
 
(30 พ.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการ โดยร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 64  ซึ่งในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงให้ปิดกิจการ ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) เนื่องจากกิจการดังกล่าวยังมีปัจจัยความเสี่ยงหลายมิติ  เช่น สถานที่ปิด ต้องเปิดหน้ากากดื่ม-กิน-พูดคุย ร่วมกันเป็นเวลานาน  หากเกิดคลัสเตอร์แพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหลายด้าน ในระหว่างนี้จึงขอให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เคร่งครัดมาตรการ COVID Free Setting เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดดำเนินการ

 
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจมาตรการ COVID Free Setting กับผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต และเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการในวันที่ 16 ม.ค.65 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ประสานทีมบูรณาการของสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกอ.รมน. เพื่อดำเนินการสำรวจจำนวนสถานบริการ สถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน  และแนะนำให้ผู้ประกอบการปรับปรุงสุขอนามัยให้ได้มาตรฐานตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2plus (TSC2+) สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดดำเนินการ โดยสำหรับสถานบันเทิงที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบกิจการเป็นร้านอาหารที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งสำนักงานเขตได้แนะนำให้ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงสถานที่และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA หรือ SHA+) มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2plus (TSC2+) สำหรับร้านอาหาร โดยได้มีการกำกับ ติดตาม สถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการต่อไป 
กทม.ผ่อนคลาย ร้านอาหารเปิดขาย-กินเหล้าในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค 64 image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)