Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โปรแกรม ตรวจสุขภาพที่บ้าน โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

บริการของ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

Update: 13/07/2563 View: 966
 รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
    (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  
4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)
10. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
11. ตรวจการอุดตันของท่อน้ำดีในตับ (PhosหรือAlk)
12. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอับเสบ บี (HBsAg)
15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอับเสบ บี (HBsAg)
16. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
17. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
18. ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ดูอัตราการเต้นของชีพจร ประเมินหาค่าดัชนีมวลกาย (ฺBMI)
19. ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ (Hand Grip Test)
20. ตรวจไขมันใต้ผิวหนัง (Body Fat)
21. บริการพ่นยาฆ่าเชื้อที่บ้าน (Sanitizer Service)
 
 
สนใจ สอบถามโทร
 
053 200 002 ต่อ 1717
062 310 2305

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ปกส

158 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
Facebook

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)