ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช

บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช HealthServ.net

โรงพยาบาลจุรีเวช จัดโปรแกรมบริการต่างๆ พร้อมบริการ อาทิ ตรวจมะเร็งเต้านม แพคเกจคลอดเหมาจ่าย โปรแกรมการรักษามะเร็งตับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ฯลฯ ติดต่อสอบถาม โทร. 043-518019 ถึง 26

บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช ThumbMobile HealthServ.net
บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพ เป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคหรือคัดกรองโรคในระยะเริ่มต้น เพื่อจะได้ป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งไม่ใช่การค้นหาโรคเจ็บป่วยร้ายแรง ที่โรงพยาบาลจุรีเวช มีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือก เหมาะกับหลายกลุ่มอายุ มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา สามารถใส่ใจรายละเอียดของแต่ละบุคคล ทำให้ตรวจได้ตรงจุด ในกรณีที่ผลตรวจผิดปกติก็สามารถให้คำแนะนำในการรักษาและดูแลต่อเนื่องได้ ตรวจได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุรีเวช
 
งดอาหารและเครื่องดื่ม 6-8 ชั่วโมง
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
สตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง
หากแพ้ยาหรือแพ้อาหาร โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง
หากมีโรคประจำตัว กรุณานำผลตรวจและยาที่กินประจำมาด้วย
 
ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ , ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน , ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร , ตรวจคัดกรองมะเร็ง
บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช HealthServ

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย LINK

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย
 
สิทธิพิเศษสำหรับคุณแม่และหนูน้อย ห้องพักพิเศษ 4วัน 3 คืน (กรณีมานอนก่อนไม่คิดค่าใช้จ่าย)
 
มีสูติ-นรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ทีมพยาบาลดูแลตลอดขณะทำการคลอดและกุมารแพทย์รับเด็กดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันกลับบ้าน
ค่าห้องคลอด ห้องผ่าตัดคลอด และห้องพักฟื้น
ค่าห้องพักเดี่ยว สำหรับคุณแม่และค่าอาหารหลังคลอด
ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด ค่าบริการทางการพยาบาลและทีมผู้ดูแลตั้งแต่คลอดจนกลับบ้าน
ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดขณะอยู่โรงพยาบาล
ค่าตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือด และการจองโลหิต แต่ไม่รวมการให้โลหิตและส่วนประกอบของเลือดที่ให้ก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด (สำหรับคุณแม่)
เจาะเลือดตรวจเด็กแรกเกิด ABO, Rh, Screening PKU และ TSH, MB, HCT, Screening Jaundice
วัคซีนแรกเกิดพื้นฐานและค่ายา เช่น BCG, Hepatitis B เข็มที่ 1, Vitamin K และ ยาป้ายตาเพื่อป้องกันตาอักเสบ
ค่าตรวจการทำงานหัวใจทารกในครรภ์เบื้องต้น และค่าตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR) เบื้องต้น โดยการประเมินของแพทย์
ใบรับรองการแจ้งเกิด
Gife Set แรกเกิดและภาพถ่ายคู่แพทย์ผ่าตัด หรือ มารดาบิดา
สอนการให้นมบุตร นวดเต้านม อาบน้ำและทำความสะอาดบุตร
สิทธิข้าราชการใช้ได้ในกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า 

ตรวจมะเร็งเต้านม LINK

ตรวจมะเร็งเต้านม บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช
ตรวจมะเร็งเต้านม บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช
วิธีการตรวจมะเร็งเต้านม
 
การตรวจเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมร่วมกับการอัลตราซาวน์เต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast)
เป็นวิธีคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
ใช้เวลาตรวจไม่นาน ไม่ต้องงดน้ำ-อาหารก่อนตรวจ
การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือพยาบาล
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 

การรักษามะเร็งตับ LINK

การรักษามะเร็งตับ บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช
การรักษามะเร็งตับ บริการสุขภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลจุรีเวช
การรักษามะเร็งตับ ที่โรงพยาบาลจุรีเวช “ สามารถทำได้ทันที ไม่ต้องรอคิวนาน  ” โดย แพทย์รังสีร่วมรักษา จะมีการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก ร่วมกับการใช้ภาพการตรวจทางรังสีวิทยาเป็นเครื่องนำทาง เพื่อให้การตรวจรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเห็นรอยโรคที่ต้องการตรวจรักษาได้อย่างชัดเจน ทำให้การตรวจและรักษานั้น มีความถูกต้องแม่นยำสูง เพื่อให้ได้ผลเหมือนหรือใกล้เคียงกับการผ่าตัด แต่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า 
 
การรักษาด้วยการให้เคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงสู่ตับ ( TACE : Transarterial Chemoembolization )
 
การทำลายก้อนมะเร็งตับด้วยการจี้ความร้อน โดยใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ ( RFA : Radiofrequency ablation )
 
ติดต่อสอบถาม  แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุรีเวช
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8608 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด