News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
[ประกันสังคม] ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนรายเดือน HealthServ.net
[ประกันสังคม] ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนรายเดือน HealthServ.net

ลูกจ้าง ประสบอันตราย!! เนื่องจากการทำงาน ได้รับค่าทดแทนรายเดือน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน

 
ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน 
ได้รับค่าทดแทนรายเดือน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน
 
ค่าทดแทนหยุดงาน - ค่าทดแทนเป็นเวลา ไม่เกิน 1 ปี
ค่าสูญเสียอวัยวะ - ค่าทดแทนรายเดือนเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี 
*สิ้นสุดการรักษาและประเมินจากแพทย์
 
 
 
กรณีทุพพลภาพ 
ได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง
  • รายเดือนเป็นระยะเวลาดลอดชีวิต
  • สิ้นสุดการรักษาและประเมินจากแพทย์
 

กรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 
ได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง
  • รายเดือน เป็นระยะเวลา 10 ปีจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
 
 
ค่าทำศพ 
ได้รับตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • เท่ากับ 50,000 บาท ตั้งแต่ 12 กรกภาคม 2564
 
 
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
ได้รับ
  • ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟู 24,000 บาท
  • คำใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษา และการผ่าตัด 40,000 - 180,000 บทท
  • ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่เกิน 160,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ ไม่เกิน 24,000 บาท

 
[ประกันสังคม] ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนรายเดือน HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง