News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ฟรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA Test) จองสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" HealthServ.net
ฟรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA Test) จองสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" HealthServ.net

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test เป็นโครงการโดย สปสช. สำหรับสตรีไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษา อายุระหว่าง 30-60 ปี สามารถจองสิทธิเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test ได้

ฟรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA Test) จองสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" HealthServ
 
เป็นบริการ ฟรี  ทุกสิทธิ สามารถใช้ได้ (บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ)
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการในโครงการนี้เช่นกัน โดย ผู้จองสิทธิ จะสามารถเข้ารับบริการ ได้ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี

สอบถามเพิ่มเติม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร 0 2576 6000
 
วิธีการจอง ต้องจองผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"  เท่านั้น

หากยังไม่มีแอปเป๋าตัง โหลดได้ ตามลิงค์
 
 
 
ฟรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA Test) จองสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" HealthServ
 ขั้นตอนการรับสิทธิ์
 
1.จองคิวนัดหมายการเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ล่วงหน้าเท่านั้น 
2.กดเลือกเมนู Health Wallet
3.เลือก สิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับ กดเลือก ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
4.หน้าจอแสดงรายการสิทธิประโยชน์ย่อย กดเลือก ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA
5.หน้าจอแสดงสิทธิที่ได้รับ กดเลือก ดูหน่วยบริการ
6.เลือกค้นหาหน่วยบริการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
7.กด นัดหมาย และเลือกวัน เวลา ที่ต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ
8.กด ยืนยัน การนัดหมาย
9.ระบบแสดงหน้าจอนัดหมายสำเร็จ
 
วิธีการยืนยันตัวตนด้วย QR Code (Health ID) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 
1.เข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
2.กดเลือกเมนู กระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet)
3.กดเลือก Health ID
4.ดูรายละเอียดบริการแนะนำ กดเลือก สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
5.กดเลือก สร้าง QR Health ID เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนที่หน่วยบริการ
6.กด เริ่มต้นยืนยันตัวตน
7.เริ่มสแกนบัตรประชาชน และถ่ายรูปใบหน้า
8.รอระบบตรวจสอบข้อมูล หลังจากยืนยันสำเร็จให้ กลับหน้าหลัก
9.กดเลือก Health ID อีกครั้ง ระบบจะแสดง QR Code (Health ID) ประจำตัว
 
 
เอกสารที่ต้องนำมา 
นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เข้ารับบริการตามวันเวลาที่นัดหมาย
 
สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เลขที่ 906 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 0 2576 6000
ฟรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA Test) จองสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" HealthServ
ฟรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA Test) จองสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" HealthServ
ฟรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA Test) จองสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" HealthServ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

906 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง