News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กทม.เร่งขยายศูนย์พักคอยฯ (CI) เพิ่มอีกกว่าพันเตียง HealthServ.net
กทม.เร่งขยายศูนย์พักคอยฯ (CI) เพิ่มอีกกว่าพันเตียง HealthServ.net

16 ก.พ.65 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) วัดสะพาน เขตคลองเตย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม

กทม.เร่งขยายศูนย์พักคอยฯ (CI) เพิ่มอีกกว่าพันเตียง HealthServ
 

สถานการณ์และข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ก.พ.65 

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 3,180 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิต จำนวน 8 ราย 

มีอัตราผู้ป่วยครองเตียงในโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักการแพทย์ กทม. ร้อยละ 94.13 โรงพยาบาลสนาม ร้อยละ 73.02 Hospitel ร้อยละ 87.74 และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ร้อยละ 45.16 (ข้อมูลวันที่ 15 ก.พ.65 เวลา 23.59 น.)

กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตพิจารณาเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเพิ่มเติม ในกรณีที่ศูนย์พักคอยฯ ซึ่งเปิดดำเนินการอยู่แล้วมีจำนวนผู้ป่วยครองเตียงมากกว่าร้อยละ 80
 

ศูนย์พักคอยใน กทม.


ข้อมูล ณ 16 ก.พ.65 กรุงเทพมหานครมีศูนย์พักคอย (Community Isolation) ทั้งสิ้นจำนวน 27 แห่ง มีเตียง 3,481 เตียง มีผู้ครองเตียง 1,572 ราย คงเหลือ 1,909 เตียง

ขณะนี้กำลังดำเนินการเปิดเพิ่มเติมอีก 13 แห่ง สามารถเพิ่มเตียงได้อีก 1,441 เตียง

หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์พักคอย (Community Isolation) รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 แห่ง มีเตียงรวมทั้งสิ้น 4,922 เตียง

และยังมีศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตดุสิต บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยเด็กอายุ 5 – 12 ปี ได้ 52 เตียง
 

 

กทม.เร่งขยายศูนย์พักคอยฯ (CI) เพิ่มอีกกว่าพันเตียง HealthServ
 

เพิ่มเตียง รพ.ในสังกัด กทม. 


โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่งได้เพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel โดยปัจจุบันมีเตียงรองรับได้ทั้งหมด 3,426 เตียง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันที่ 10 ม.ค.2565ถึง 1,072 เตียง คิดเป็นร้อยละ 45.5


ประชาชนที่พบว่าตนเองติดเชื้อ สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาโดยโทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 สายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 กด 2 หรือสายด่วนโควิด (EOC) 50 เขต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับการประเมินอาการ และเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด
 
 

ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย


ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย  ที่เปิดรับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 500 เตียง ขณะนี้มีผู้ครองเตียงแล้ว 439 เตียง คงเหลือเตียง 61 เตียง เป็นประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย 114 ราย เขตอื่นๆ 325 ราย เป็นคนไทย 244 ราย เป็นคนต่างชาติ 195 ราย (ข้อมูลวันที่ 16 ก.พ.65 เวลา 09.00 น.)

มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตยในการบริหารจัดการสถานที่และวางกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยและความสะอาด ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้ยังสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตยได้
กทม.เร่งขยายศูนย์พักคอยฯ (CI) เพิ่มอีกกว่าพันเตียง HealthServ
 

คนกรุงเทพฯจองวัคซีนเข็ม 4 ได้ที่แอป QueQ

 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ประชาชนกรุงเทพฯได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 จำนวน 9,461,316 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 8,766,644 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 4,252,210 ราย กรุงเทพมหานครพร้อมให้บริการวัคซีนเข็มที่ 4  โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้ที่แอปพลิเคชัน QueQ เลือก "ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.” เลือกสถานที่เข้ารับบริการ "กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19" และยังสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ทั้ง 69 แห่ง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา 90 วัน จากวัคซีนเข็มที่ 3 ก็จะมีการนัดหมายเพื่อรับวัคซีนเข็มที่ 4 ที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนและศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ที่ประชาชนสามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนฯได้สะดวกต่อไป 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง