ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Ignite Program โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยองค์การเภสัชฯ

Ignite Program โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยองค์การเภสัชฯ HealthServ.net

องค์การเภสัชกรรม เชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และ กลุ่ม startups เข้าร่วมโครงการ Ignite Program โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ด้วยทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท

Ignite Program โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยองค์การเภสัชฯ ThumbMobile HealthServ.net
   ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การฯได้มีการเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จํากัด (Durian Corp.) จัดงาน “GPO Innovative KICK OFF ก้าวสู่โลกนวัตกรรมไปกับองค์การเภสัชกรรม” ครั้งแรกของประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Live ผ่าน Facebook Fanpage : Durian Corp. และ Facebook Fanpage : องค์การเภสัชกรรม โดย Durian Corp. จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม การนำเสนอไอเดียธุรกิจ และ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน เป็นต้น
 
 
 
Ignite Program โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยองค์การเภสัชฯ HealthServ
 
 
     โครงการ Ignite Program เป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ เป็นการปรับกระบวนทัศน์เพื่อไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกและไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ Digital Disruption, การเข้าสู่ CPTPP และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิด abrupt change ทำให้องค์กรหรือหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และ startups ได้รับการร่วมทุนกับองค์การฯ มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
 
     ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์การฯ ปี 2565 จะเป็นความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) และนวัตกรรม (Innovation Management : IM) นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การฯ ซึ่งครอบคลุมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านกระบวนการ และด้านแนวคิดธุรกิจใหม่ และมุ่งเน้นร่วมมือกับ stakeholder ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้องค์การฯก้าวเข้าสู่มิติใหม่ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม นำไปสู่องค์กรที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืนต่อไป
 
     องค์การเภสัชกรรมจึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และกลุ่ม startups ที่ต้องการทำธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ และสนใจที่จะเข้าถึงแหล่งทุนขององค์การฯ เข้าร่วมโครงการ “Ignite Program” โดยไม่จำกัดอายุ สามารถสมัครได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ โดยสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 080-834-5337 หรือ Line. @course.dd
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด