× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์สาธารณสุข 24 บางเขน บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1-4 ประชาชนทั่วไป ทุกวันศุกร์

ศูนย์สาธารณสุข 24 บางเขน บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1-4 ประชาชนทั่วไป ทุกวันศุกร์ - HealthServ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม 1, 2, 3, 4 สำหรับประชาชนทั่วไป
ทุกวันศุกร์ (วันราชการ) เวลา 08.00-12.00 น.

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
 
ข้อมูล/ภาพจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

62 ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร : 02-579-1342 โทรสาร : 02-579-1921

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)