Home : ความรู้สุขภาพ

เทคโนโลยีการออกแบบเรือนร่าง ทำอย่างไรให้รูปร่างดี

ปัญหาเรื่องเรือนร่างเป็นเรื่องซับซ้อน เนื่องจากเรือนร่างที่สมบูรณ์แบบและสวยงาม เป็นเรื่องของค่านิยม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และไม่ใช่โรคทำให้นักวิชาการไม่ค่อยสนใจ อีกทั้งประชาชนมักจะ สับสนกับโรคอ้วน โดยส่วนมากผู้ที่มาพบแพทย์เพื่อรักษาโรคอ้วน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่อ้วนเลย แต่มีความไม่พอใจในรูปร่างเฉพาะส่วนที่ทำให้แลดูอ้วนมากกว่า ดังนั้น เราควรจะแยกให้ชัดเจนก่อนว่า มีปัญหาอ้วน หรือเรือนร่าง การออกแบบเรือนร่างทำได้อย่างไร ลองอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
Date: 11/06/2563 | Update: 28/12/2563 View: 670

เทคโนโลยีการออกแบบเรือนร่าง Body Design
ร่างกายคนเราประกอบด้วย น้ำ กระดูก กล้ามเนื้อ อวัยวะ และไขมัน การแพทย์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการทำงานของร่างกายและอวัยวะต่างๆ แต่ยังขาดความเข้าใจในกลไกการควบคุมไขมันในร่างกาย แต่ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา การแพทย์เริ่มเข้าใจกลไกเกี่ยวกับไขมันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะโรคภัยในปัจจุบัน พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันที่สะสมในร่างกายมากเกินไป เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น


ปัจจัยหลักที่ควบคุมสมดุลการสะสมไขมันของร่างกาย คือ
- ระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ซึ่งควบคุมโดย ฮอร์โมนจากต่อมธัยรอยด์ และเนื้อเยื่อ 
ไขมัน
- ระบบการสะสมไขมัน ซึ่งควบคุมโดย ฮอร์โมนจากตับอ่อน (อินซูลิน)
- ปัจจัยด้านพันธุกรรมพบได้ไม่เกิน 10%
- ระดับฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย เช่น โกรทฮอร์โมน เอสโตรเจน แอนโครเจน เป็นต้น เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน ทำให้มีการสะสมไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้น โดยเฉพาะสะโพก ต้นขา ต้นแขน ทำให้ ผู้หญิงมีลักษณะเรือนร่างแตกต่างจากผู้ชาย เป็นต้น

ปัญหาเรื่องเรือนร่างเป็นเรื่องซับซ้อน 
เนื่องจากเรือนร่างที่สมบูรณ์แบบและสวยงาม เป็นเรื่องของค่านิยม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และไม่ใช่โรคทำให้นักวิชาการไม่ค่อยสนใจ อีกทั้งประชาชนมักจะ สับสนกับโรคอ้วน โดยส่วนมากผู้ที่มาพบแพทย์เพื่อรักษาโรคอ้วน ส่วนใหญ่ไม่อ้วนเลย แต่มีความไม่พอใจในรูปร่างเฉพาะส่วนที่ทำให้แลดูอ้วนมากกว่า ดังนั้น เราควรจะแยกให้ชัดเจนก่อนว่า มีปัญหาอ้วน หรือเรือนร่าง
ปัจจุบันมีสถานบริการและผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพจำนวนมากให้บริการในด้านการปรับรูปร่าง สัดส่วน ทั้งนี้เพราะการปรับรูปร่างเป็นปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งกว่าการลดน้ำหนัก อีกทั้งการควบคุมอาหาร  ออกกำลังกายเท่านั้นก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ จึงทำให้เกิดสถานบริการที่ให้บริการในการลดสัดส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค


การบำบัดปัญหาเซลลูไลท์และสัดส่วนเกิน
- การนวดกระตุ้นการไหลเวียนและเนื้อเยื่อไขมันมีความจำเป็น           เนื่องจากเนื้อเยื่อไขมันมีการไหลเวียนโลหิตต่ำ ทำให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดได้ยาก การเพิ่มการไหลเวียนจึงเป็นการบำบัดและป้องกัน ควรทำเป็นประจำ
- การควบคุมอาหารที่มีเกลือและน้ำ ร่วมกับการออกกำลังกาย เป็นการป้องกันปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดแล้วได้
- ฮอร์โมนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไขมันสะสมตามที่ต่างๆ โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงสูงมาก  และไม่มีวิธีป้องกันแต่อย่างไร
- ปัจจุบันมีการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร้อนในไขมัน  เพิ่มการไหลเวียน
- คลื่น RF ความถี่วิทยุ  กระตุ้นการสลายตัวไขมัน  โดยการทำให้เกิดความร้อนในชั้นไขมัน
- การบำบัดเซลลูไลท์ด้วย LPG  โดยเครื่อง Endermologie
- การบำบัดเซลลูไลท์ด้วยแสงเลเซอร์  โดยเครื่องไตรแอ็คทีฟ
- การบำบัดด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า Cellusystem

วิธีการเหล่านี้เป็นการผสมผสาน เพื่อให้เกิดผลดีต่อสัดส่วน

 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com