ไข้กาฬหลังแอ่น พบไม่บ่อยแต่อันตรายถึงชีวิต

Jan 23, 2021 855

โรคไข้กาฬหลังแอ่น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ  Neisseria  meningitidis  ปกติเราพบเชื้อนี้ในคอโดยไม่เกิดโรค  เป็นโรคที่พบไม่บ่อยแต่อันตรายถึงชีวิต  การติดเชื้อมีได้ 2 ลักษณะคือ

 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  meningitis
 • โลหิตเป็นพิษ meningococcemia
  นอกจากเยื่อหุ้มสมองแล้ว  เชื้อนี้ยังสามารถทำให้เกิดโรคที่ ข้อ  ปอดบวม

การติดต่อ
เชื้อนี้จะติดต่อทางน้ำลายหรือเสมหะโดยการสูบบุหรี่ร่วมกัน  ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน  จูบปากกัน  หรือผายปอดช่วยชีวิต

อาการของโรคไข้กาฬหลังแอ่น

ผื่นเป็นจุดแดง  เหมือนไข้เลือดออก  มักจะพบตามแขน ขา  ทดสอบเอาแก้วกดบนผื่น  ผื่นจะไม่จางหาย  ประกอบด้วย ไข้สูง ปวดศรีษะ คอแข็ง ผื่นตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ซึมลง ผื่นจะมีลักษณะเป็นจุดแดง หรือดำคล้ำ บางที่เป็นตุ่มน้ำซึ่งมีเชื้ออยู่ภายในเนื่องจากโรคดำเนินเร็วมาก หากมีอาการดังกล่าว 2 อย่างขึ้นไปโดยเฉพาะผู้สัมผัสผู้ป่วยต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน

การวินิจฉัย

 • การตรวจเลือด  CBC  จะพบจำนวนเม็ดเลือดขาวสูง
 • การตรวจน้ำไขสันหลัง  จะพบเซลล์ในน้ำไขสันหลังสูง
 • การตรวจหาเชื้อจากเลือด  เช่นการเพาะเชื้อ  หรือการย้อมเชื้อจากตุ่มน้ำ  หรือเลือด

ภาวะแทรกซ้อน

 • หูหนวกพบได้ร้อยละ  10-20
 • โรคลมชัก
 • ข้ออักเสบ  พบได้บ่อยมักเป็นหลายๆข้อ
 • ปอดอักเสบ

การรักษา
ในรายที่สงสัยควรรีบให้การรักษาโดยเร็วไม่ควรรอจนเกิดผื่น  ยาที่ใช้คือ  penicillin

การป้องกัน
วัคซีนป้องกันโรค   และยาปฏิชีวนะสำหรับผู้สัมผัสโรค

ใครที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเหล่านี้จะมีโอกาสเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่น  คือ

 • ผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ผู้ที่สัมผัสกับโรค
 • ผู้ที่ท่องเที่ยวไปแหล่งระบาด
 • พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคคือ   การสูบบุหรี่มวนเดียวกัน  การดื่มแก้วเดียวกัน  หรือการจูบปากกัน

เชื้อไข้กาฬหลังแอ่นทำให้เกิดโรคอะไร

เกิดจากเชื้อ  Neisseria  meningitides  ในประเทศไทยเป็น  sologroup A ,B  และ  อื่นๆคิดเป็นสัดส่วน 19.5% 53.7% และ26.8%ตามลำดับทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งมีอัตราการตาย 13% และโลหิตเป็นพิษมีอัตราการตาย11% มักเกิดในอายุ3-12 เดือน

ใครควรได้วัคซีนป้องกันโรคกาฬหลังแอ่น

 • เด็กอายุมากกว่า 2 ขวบในขณะที่มีการระบาดของเชื้อ  เด็กอายุ3-18 เดือนในช่วงระบาดอาจฉีด 2 เข็มห่างกัน3 เดือน
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสกับเชื้อ
 • บุคคลที่ๆจะไปถิ่นระบาด
  หลังฉีดจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ไม่เกิน3 ปี  ภูมิจะเริ่มขึ้น7-10 วัน

ขนาดวัคซีนที่ให้

ให้  0.5ml  scที่  แขนหรือก้น  ไม่ควรให้วัคซีนในคนท้อง


การให้ยาปฏิชีวนะในผู้ที่สัมผัสโรค

ผู้ที่สัมผัสโรคได้แก่

 • สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันเกิน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
 • ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเช่น  จูบ  การเป่าปากช่วยชีวิต  การใช้ท่อช่วยหายใจ

ยาที่ให้มีอะไรบ้าง

 • Rifampicin   600mg  วันละ 2ครั้งป็นเวลา 2วัน  10มก./กก.สำหรับเด็กอายุ1-12ปี  5มก./กก.สำหรับเด็กอายุ3-11เดือน
 • Ciprofloxacin   500mgวันละครั้ง
 • Ceftriazone    250mg IM เป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถใช้ Rifampicin
   
วัคซีนนี้ในประเทศไทยยังไม่ควรมีการใช้วัคซีนป้องกันไข้กาฬเนื่องจากวัคซีนปัจจุบันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อชนิดที่มีอยู่เพราะวัคซีนที่มีอยู่ต่อต้านได้เฉพาะ serogroup A,C,Y W-135


ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com