Home : แพคเกจ : กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด)

Shock wave อาการปวดกล้ามเนื้อและเอ็นเรื้อรัง โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์

ราคา 1,250 - 2,250
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 08/06/2563 View: 1,277
Shock wave อาการปวดกล้ามเนื้อและเอ็นเรื้อรัง โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์  กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) Healthserv.net
 
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ (ก
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ (ก ปกส

58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
สายตรงฉุกเฉิน 080-570-1717
หรือ
092-3400-09
02-149-1330-49
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
แผนกกระดูกและข้อ
 
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
แพคเกจผ่าตัดศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า...
ราคา 290,000
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
แพคเกจผ่าตัดศูนย์กระดูกและข้อ...
เริ่มต้น 21,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com