Home : แพคเกจ : คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย คลอดปกติ-ผ่าคลอด

คลอดปกติ เริ่มต้น 22,000 - ผ่าคลอด เริ่มต้น 42,000
Date: 11/06/2563 View: 3,071
image1 size: 800x489px
 ขอเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตยุคเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความรักและความห่วงใย ถึงภาระของคุณแม่และครอบครัว จึงได้จัดโปรแกรมพิเศษสำหรับการมีลูก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด×
 
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย
ดูแลใกล้ชิดอบอุ่น สะอาด ปลอดภัย
สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้คุณแม่ทุกราย
กุมารแพทย์เป็นผู้ดูแลทารกตลอดการพักในโรงพยาบาล
รับการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติตน ระหว่างการตั้งครรภ์ และการเตรียมในการคลอด
บริการจัดทำสูติบัตร
ชุดของขวัญทารกแรกเกิด
ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน(โรคเอ๋อ)
รูปถ่ายลูกน้อยน่ารัก 1 ใบ (Polaroid)
รับสิทธิส่วนลด 10% (เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา) ในการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 2 ปี

 
คลอดเหมาจ่ายครอบคลุมรายการดังนี้
ค่าแพทย์ / พยาบาล
ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอดปกติ
ค่าห้องสำหรับมารดาพร้อมอาหาร
ค่าห้องทารกแรกเกิด รวมค่าดูแลทารกปกติ
ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด เช่น (BCG) วิตามิน K ตับอักเสบบีเข็มแรก (HBV)
ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
กรณีคลอดปกติที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางรพ.จะคิดค่าบริการในอัตราคลอดเหมาจ่ายแบบผ่าตัดคลอด
รายการที่ไม่ครอบคลุมในการคลอดเหมาจ่าย
กรณีโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เดิม
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด หลังคลอด/ผ่าตัดคลอด เช่น ครรภ์เป็นพิษ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด แพ้ท้องรุนแรง ตกเลือด ล้วงรก ฯลฯ
การตั้งครรภ์ผิดปกติเช่น ตั้งครรภ์นอกมดลูก
กรณีทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังคลอด
ค่าวัคซีนตับอักเสบบี กรณีมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี (HBIG)
ค่าตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ
ค่าตรวจอัลตราซาวด์
ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่รพ. บริการให้
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย คลอดปกติ-ผ่าคลอด  (คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์ คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์) Healthserv.net Img2 size: 848x367 px
 
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย คลอดปกติ-ผ่าคลอด  (คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์ คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์) Healthserv.net Img3 size: 787x719 px
 
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย คลอดปกติ-ผ่าคลอด  (คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์ คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์) Healthserv.net Img4 size: 851x604 px
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปกส

32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย...
ราคา 34,500
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]