Home : แพคเกจ : หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ตรวจ-รักษา)

อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Standard

ราคา 8,300
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลศุภมิตร T: 0-3552-3777
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 15/06/2563 View: 1,608
อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Standard หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ตรวจ-รักษา) หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ตรวจ-รักษา) Healthserv.net
 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจSTANDARD
 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
 • ตรวจค่าดัชนีมวลกาย(BMI)
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
 • ตรวจความดันโลหิต,ชีพจร
 
ตรวจเช็คหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
CTScan128Slice
 
(CTCoronaryCalciumScore)
 
ราคาปกติ 8,300 บาท ราคาเเพ็คเกจ 4,500 บาท
 
 
รายการตรวจเพิ่มเติม
 1. ตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน EST ราคาปกติ 6,000 บาท เป็นราค า4,500 บาท
 2. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echo ราคาปกติ 4,500 บาท เป็นราคา 3,000 บาท
 
เงื่อนไข
1.ก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดเครื่องดื่มชาและกาแฟ
2.ค่าบริการโปรแกรมเหมาจ่ายนี้ไม่รวมค่ายา,เวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ 
3.ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริเษัทคู่สัญญาบริเษัทประกันรวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญาประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆได้ 
4.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ถึง 31 ธันวาคม 2563
 
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ตรวจสุขภาพ
 
@Supamitr
Supamitrhospital©www.supamitrhospital.com
E-mail:admin@supamitrhospital.com
 
SUPAMITAGENERALHOSPITAL
 
035-523-777ต่อ1204

 
อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Standard หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ตรวจ-รักษา) หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ตรวจ-รักษา) Healthserv.net
 
อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Standard หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ตรวจ-รักษา) หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ตรวจ-รักษา) Healthserv.net
 
อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Standard หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ตรวจ-รักษา) หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ตรวจ-รักษา) Healthserv.net
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลศุภมิตร
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลศุภมิตร

76 ถ. เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo (Echocardio...
 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ...
ราคา 2,900
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ Bangkok
Heart Check up Package 2020
ราคา 9,000
โรงพยาบาลเอกอุดร
แพคเกจตรวจหัวใจ
ราคา 3,370
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com