ความรู้เรื่องไขมันในเส้นเลือด

Jun 11, 2020 1,177

ไขมันในเลือดประกอบด้วย
โคเลสเตอรอล (CHOLESTEROL)
ไตรกลีเซอไรด์(TRIGLYCERIDE)
เอส ดี แอล (HIGH DENSITY LIPOPROTEIN)
แอล ดี แอล (LOW DENSITY LIPOPROTEIN)
แต่ละตัวมีความหมายอย่างไร อ่านได้ที่นี่คะ

ความรู้เรื่องไขมันในเส้นเลือด

ไขมันในเลือดประกอบด้วย
โคเลสเตอรอล (CHOLESTEROL)
เป็นไขมันชนิดหนึ่ง ร่างกายได้รับจากสารอาหารที่เรารับประทานและจากการสังเคราะห์ขึ้นของตับและลำไส้ อาหารที่มีโคเลสโตรอลสูง ได้แก่ ไข่แดง หอยนางรม สมอง ปลาหมึก กุ้ง และเครื่องในสัตว์ ถ้าโคเลสเตอรอลในเลือดสูง จะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งตัว และตีบตัน

ไตรกลีเซอไรด์(TRIGLYCERIDE)
เป็นไขมันชนิดหนึ่ง เกิดจากอาหารที่เรารับประทาน และจากการสร้างขึ้นเองในร่างกาย อาหารที่มีไตรกลีเซอไรด์ได้แก่ น้ำมันจากสัตว์ชนิดต่างๆ ไขมันไตรกลีเซอไรด์มีประโยชน์ให้พลังงาน ช่วยดูดซึมวิตามิน เอ ดี อี เค ทำให้อาหารนุ่ม รสชาติดี ผู้มีไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆ จะทำให้ตับอ่อนอักเสบและมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้มาก

เอส ดี แอล (HIGH DENSITY LIPOPROTEIN)
เป็นไขมันความหนาแน่นสูง มีหน้าที่ จับไขมันโคเรสเตอรอลออกไปทำลายที่ตับ ดังนั้นการมีไขมัน HDL สูง จะทำให้โอกาสเป็นโรคหลอดเลือดลดลง ซึ่งการทำให้ HDL สูงนั้น ต้องออกกำลังกาย และจากการทานยาลดไขมันบางชนิด

แอล ดี แอล (LOW DENSITY LIPOPROTEIN)
เป็นไขมันตัวร้าย ที่มาจากไขมันสัตว์ เป็นตัวการให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด LDL ควรต่ำ ยิ่งต่ำยิ่งดี

อันตรายที่เกิดขึ้นจากภาวะไขมันในเลือดสูง
1.ไขมันส่วนเกินจะไปตกตะกอนตามผนังของเส้นเลือด ทำให้ผนังเส้นเลือดหนา และแข็ง จะทำให้ตีบตันได้ง่าย ถ้าเป็นที่เส้นเลือดหัวใจทำให้เกิดหัวใจขาดเลือด
2. ถ้าเป็นที่เส้นเลือดที่เลี้ยงสมอง ทำให้เส้นเลือดตีบตันเกิดอัมพาต
3.เส้นเลือดไปเลี้ยงบริเวณขาไม่พอ ทำให้เวลาเดินแล้วปวดน่อง
4. ตับอ่อนอักเสบ

ระดับไขมันที่พึงประสงค์
CHOLESTEROLควรต่ำกว่า 200 มก./ดล.
TRIGLYCERIDEควรต่ำกว่า 200 มก./ดล.
HDLควรมากกว่า 35 มก./ดล.
LDLควรต่ำกว่า 100 มก./ดล.

การปฏิบัติตน เพื่อควบคุมไขมันในเลือด
1.ควบคุมอาหาร อาหารที่ควรลดลง ได้แก่ อาหารที่มีไขมันสูง ไข่แดง เครื่องในสัตว์ อาหารทอด อาหารทะเล หอยนางรม ปลาหมึก กุ้ง เป็นต้น
2.เครื่องดื่ม จำพวกเบียร์ แอลกอฮอล์ ขนมหวาน แป้ง น้ำตาล จะสะสมเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้
3.ควบคุมน้ำหนักตัว อย่าให้อ้วนเกินไป
4.ออกกำลังกายสม่ำเสมอพอควร จะช่วยเผาผลาญไขมันได้
5.ควรตรวจเลือด วัดระดับไขมัน อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งในคนปกติ แต่ถ้าสูงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com