Home : ความรู้สุขภาพ

การตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด

การตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด

จากการศึกษาระบาดวิทยาในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ทารกคลอดปกติ 1-3 ใน 1000 คน มีปัญหาการได้ยินทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้า พูดช้า พูดไม่ชัด ก่อให้เกิดปัญหาตามมาทั้งทางด้าน จิตใจ อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้
การตรวจพบความผิดปกติทางการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด หรืออายุน้อย จะช่วยให้เด็กได้รับการวินิจฉัย และการดูแลรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้ลดปัญหาต่างๆที่ตามมาได้
Date: 11/06/2563 | Update: 11/06/2563 View: 775

การตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด

จากการศึกษาระบาดวิทยาในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ทารกคลอดปกติ 1-3 ใน 1000 คน มีปัญหาการได้ยินทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้า พูดช้า พูดไม่ชัด ก่อให้เกิดปัญหาตามมาทั้งทางด้าน จิตใจ อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้
การตรวจพบความผิดปกติทางการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด หรืออายุน้อย จะช่วยให้เด็กได้รับการวินิจฉัย และการดูแลรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้ลดปัญหาต่างๆที่ตามมาได้

หลักการตรวจการทำงานของหูชั้นในโดยวิธีการวัดเสียงสะท้อน

เครื่องมือที่ใช้สามารถตรวจได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยอาศัยการส่งผ่านเสียงจากหูชั้นนอก (ใบหู และรูหู),หูชั้นกลาง (แก้วหู,กระดูกหู,ช่องหูชั้นกลาง) แล้ววัดเสียงสะท้อนกลับ ซึ่งเป็นกระบวนการรับเสียงใสหูชั้นใน ดังนั้น ถ้ามีความผิดปกติที่หูชั้นนอก และหูชั้นกลาง จะทำให้ผลตรวจผิดปกติด้วย

วิธีการตรวจ

โดยการใส่เครื่องมือขนาดเล็กเท่าหูฟัง ที่รูหูชั้นนอก ซึ่งจะมีจุดปล่อยเสียงออก และวัดระดับเสียงที่กลับมา ปริมาณและความถี่ของ เสียงที่ไข้ไม่มีผลทำให้เจ็บปวด และไม่มีผลเสียต่อประสาทหูหรือสมอง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประมาณ 30 วินาที - 1 นาที ไม่จำเป็นต้องใช้ยา หรือดมยาสลบ

โรงพยาบาลวิภาวดี มีเครื่องมือการตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด(Audiogram)บริการค่ะ

แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com