Home : แพคเกจ : กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม

แพคเกจกายภาพบำบัดแก้ออฟฟิศซินโดม (Physiotherapy Program)

ราคา/5 ครั้ง 3,990
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล T: 077 332654
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 15/06/2563 View: 840
แพคเกจกายภาพบำบัดแก้ออฟฟิศซินโดม (Physiotherapy Program)  กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู  EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู  EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม Healthserv.net
ราคาแพ็กเกจ 3,990 บาท / 5 ครั้ง
พบนักกายภาพครั้ง 30 - 45 นาที
รายการเพิ่มเติม เทปบำบัด (Taping) ครั้งละ 300 บาท

 
เงื่อนไข
1. สามารถซื้อหรือจองแพ็คเกจได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
2. เมื่อซื้อแพ็กเกจแล้วสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเพื่อทำการจองคิว
4. ราคาแพ็กเกจนี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาลแล้ว
5. ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

25/25 อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิ
คลินิกกายภาพบำบัด Physical Therapy Clinic ศูนย์บริ...
 
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยออฟฟิตซินโดรม...
ราคา 480
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com