แพคเกจกายภาพบำบัดแก้ออฟฟิศซินโดม (Physiotherapy Program)  (กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู  EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู  EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม) Healthserv.net Img1 size: 434x612 px
ราคาแพ็กเกจ 3,990 บาท / 5 ครั้ง
พบนักกายภาพครั้ง 30 - 45 นาที
รายการเพิ่มเติม เทปบำบัด (Taping) ครั้งละ 300 บาท

 
เงื่อนไข
1. สามารถซื้อหรือจองแพ็คเกจได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
2. เมื่อซื้อแพ็กเกจแล้วสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเพื่อทำการจองคิว
4. ราคาแพ็กเกจนี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาลแล้ว
5. ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

25/25 อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com