ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.พุทธชินราช เปิดบริการซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ฟรี

รพ.พุทธชินราช เปิดบริการซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ฟรี HealthServ.net

โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงดัดแปลงและจัดทำเฉพาะกายอุปกรณ์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2565 เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้ จนถึง 30 สิงหาคม 2565

รพ.พุทธชินราช เปิดบริการซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ฟรี ThumbMobile HealthServ.net
รพ.พุทธชินราช เปิดบริการซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ฟรี HealthServ
บริการซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้ จนถึง 30 สิงหาคม 2565


บริการต่างๆ ได้แก่ 
  • บริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนขึ้นส่วน ตัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น กายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม รองเท้าผู้พิการ
  • อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ชำรุด เช่น จุกยางไม้เท้า รถเข็น เตียงผู้ป่วย


เงื่อนไขการเข้าผู้ร่วมโครงการ
 
1.ชื่อ-สกุล อยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดพิษณุโลก
2.เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อสั่งซ่อม/จัดทำเฉพาะรายโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
3.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดจนทุกชั้นตอนเสร็จสิ้นโครงการ
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 055-270-300 ต่อ 20201
คุณ อธิคม มีโต (นักกายอุปกรณ์) หัวหน้างานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวซกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 
 
รพ.พุทธชินราช เปิดบริการซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ฟรี HealthServ

ขั้นตอนเข้ารับบริการสำหรับผุ้ร่วมโครงการ


1.ติดต่อชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)
- เพื่อทำบัตรผู้ป่วยรพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
- เพื่อทำการคัดกรองผู้ป่วย สำหรับเข้าร่วมโครงการ
 
2. เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อสั่งซ่อม/จัดทำเฉพาะราย โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่อาคาร 100 ปี
 
3.เข้ารับบริการซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วน ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่โดย งานกายอุปกรณ์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
 
หมายเหตุ เตรียมบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มาเข้าร่วมโครงการ
 
 
 

รายละเอียดอุปกรณ์ที่รับซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วน ดัดแปลงแก้ไขในโครงการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 
1. กายอุปกรณ์เทียมทุกระดับที่ชำรุดก่อนกำหนดเวลาเบิกตามสิทธิ์รักษา หรือพบปัญหาในการใช้งาน
 
2. กายอุปกรณ์เสริมทุกระดับที่ชำรุดก่อนกำหนดเวลาเบิกตามสิทธิ์รักษา หรือพบปัญหาในการใช้งาน
 
3. รองเท้าคนพิการที่ชำรุดก่อนกำหนดเวลาเบิกตามสิทธิ์รักษา หรือพบปัญหาในการใช้งาน
 
4. อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่พังชำรุด หรือต้องการดัดแปลงปรับแก้ไขให้เหมาะสมเฉพาะราย เช่น ไม้เท้า walker อุปกรณ์ช่วยเดินต่าง เป็นต้น
 
5. งานซ่อมรถเข็นคนพิการที่ชำรุด เช่น ยางเสื่อมสภาพ หรือต้องการดัดแปลงปรับแก้ไขให้เหมาะสมเฉพาะราย
 
6. งานซ่อมเตียงผู้ป่วยที่ชำรุด สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยยืมเตียงไปใช้รักษาตัวที่บ้านต่อ หรือกรณีผู้ป่วยจัดซื้อเองเพื่อใช้รักษาหรือฟื้นฟูต่อที่บ้าน
 
รพ.พุทธชินราช เปิดบริการซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ฟรี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด