Home : ความรู้สุขภาพ

ฟันปลอม

มารู้จักฟันปลอมกันเถอะ

ฟันปลอม คือ ฟันที่ถูกทำขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่สูญเสียฟันให้ดีขึ้นทำให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ สวยงาม และเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ ชนิด และการใส่ฟันปลอมเป็นอย่างไร อ่านได้ที่นี่ค่ะ
Date: 11/06/2563 View: 927

มารู้จักฟันปลอมกันเถอะ
โดยทีมทันตแพทย์ รพ.วิภาวดี


ฟันปลอม คือ ฟันที่ถูกทำขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่สูญเสียฟันให้ดีขึ้นทำให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ สวยงาม และเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของฟันปลอม

1.ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติ โดยเฉพาะในฟันหน้า
2.ช่วยในการบดเคี้ยวทำให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ละเอียดขึ้น ทำให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป
3.ช่วยป้องกันการเกิดฟันที่อยู่ข้างเคียงล้มเอียงหรือฟันคู่สบยื่นยาวเข้ามาหาช่องว่างที่สูญเสียฟัน

ฟันปลอมมี3ชนิด ได้แก่

1.ฟันปลอมชนิดถอดได้

เป็นฟันปลอมชนิดที่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดข้างนอกช่องปากได้ มีทั้งชนิดชั่วคราวทำด้วยพลาสติกและชนิดถาวรทำด้วยโลหะ ข้อดีของฟันปลอมชนิดนี้ได้แก่ ช่วยให้ผู้ที่สวมใส่สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลามาก และมีค่าใช้จ่ายในการทำที่ค่อนข้างต่ำกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ แต่ฟันปลอมชนิดนี้จะมีข้อเสียที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นงานฟันปลอมจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าฟันปลอมชนิดอื่น อาจก่อให้เกิดความรำคาญในขณะพูดหรือการเคี้ยวอาหาร ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะต่ำกว่าฟันปลอมชนิดอื่นเนื่องจากแรงจากการบดเคี้ยวส่วนใหญ่จะไปสู่สันเหงือกที่รองรับฟันปลอมซึ่งสามารถรับแรงบดเคี้ยวได้น้อยกว่าฟันธรรมชาติ นอกจากนี้ในบางครั้งยังอาจมีปัญหาเรื่องการขาดความสวยงามได้เนื่องจากจะต้องมีส่วนตะขอของฟันปลอมไปโอบเกี่ยวกับฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่บางซี่ และเมื่อใช้งานฟันปลอมไปนานอาจมีปัญหาเรื่องการหลวมขยับหรือหลุดในขณะใช้งานได้

ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปเป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถเหลือเพียงพอสำหรับทำฟันปลอมชนิดติดแน่นได้ผู้ที่เคยมีปัญหาโรคเหงือกอักเสบหรือฟันผุอย่างรุนแรงหลายซี่ ตลอดจนผู้ที่ไม่สามารถทำความสะอาดช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฟันปลอมชนิดนี้จะดูแลง่ายและไม่ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่

2.ฟันปลอมชนิดสะพานฟันติดแน่น (BRIDGE)

เป็นฟันปลอมถาวรชนิดติดแน่นที่จะยึดในช่องปากโดยผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้ฟันปลอมชนิดนี้จะยึดอยู่โดยการใช้ฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอมข้อดีของฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ฟันปลอมชนิดนี้จะไม่ขยับหรือหลวมหลุดในขณะพูดหรือเคี้ยวอาหาร ทำให้ผู้ที่ใส่มีความมั่นใจ ฟันปลอมจะมีขนาดชิ้นงานที่ค่อนข้างเล็ก ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากแรงจากการบดเคี้ยวจะถูกถ่ายทอดไปสู่ฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่ใช้เป็นหลักยึดฟันปลอมโดยตรง แต่ฟันปลอมชนิดนี้จะมีข้อเสียที่สำคัญมาก ได้แก่ การที่จะฟันธรรมชาติที่อยู่ข้างเคียงจะต้อง
ถูกกรอแต่งเพื่อให้มีขนาดเล็กลง(ดังรูป)เพื่อใช้เป็นฟันหลักสำหรับยึดฟันปลอมติดแน่น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อฟันธรรมชาติต่อไปได้

นอกจากนี้แล้วผู้ที่ใส่ฟันปลอมชนิดนี้จะต้องสนใจดูแลความสะอาดของฟันปลอมมากเป็นพิเศษเนื่องจากฟันปลอมไม่สามารถถูกถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้

ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปเป็นจำนวนน้อย เพียง1-2ซี่ ต่อ1ช่องว่างเท่านั้น และฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังช่องว่างจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบหรือฟันผุอย่างรุนแรง และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถดูแลทำความสะอาดภายในช่องปากได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

3.ฟันปลอมชนิดรากเทียม (IMPLANT)

เป็นฟันปลอมชนิดถาวรที่จะยึดแน่นในช่องปากโดยการยึดกับกระดูกขากรรไกรใต้ช่องว่างที่จะใส่ฟันการใส่ฟันชนิดนี้จะคล้ายคลึงกับการปลูกฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปขึ้นมาใหม่เนื่องจากจะเป็นการจำลองลักษณะของฟันเดิมทั้งในส่วนของตัวฟันและรากฟัน

ข้อดีของฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ฟันที่ใส่จะมีความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมาก เนื่องจากเป็นการสร้างเลียนแบบฟันเดิมทั้งในส่วนของตัวฟันและรากฟันประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติเนื่องจากแรงบดเคี้ยวจะถูกถ่ายทอดไปสู่กระดูกขากรรไกรที่อยู่ข้างใต้โดยตรงนอกจากนี้แล้วฟันปลอมชนิดนี้จะค่อนข้างมีความคงทนแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อฟันธรรมชาติและเหงือกที่อยู่โดยรอบ เนื่องจากไม่ต้องมีการกรอแต่งฟันธรรมชาติข้างเคียงข้อเสียของฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ การทำค่อนข้างใช้เวลานานกว่าฟันปลอมชนิดอื่น โดยจะใช้เวลาประมาณ1-4เดือน เนื่องจากจะต้องรอให้กระดูกโดยรอบยึดกับรากเทียมอย่างเต็มที่ก่อนที่จะใส่ฟันปลอม ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมจะสูงกว่าของฟันปลอมชนิดอื่น นอกจากนี้แล้วผู้ที่มีปัญหาในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานบางชนิด ผู้ป่วยที่เคยถูกฉายรังสีรักษาในบริเวณใบหน้า ตลอดจนผู้ที่มีโรคทางระบบบางอย่าง อาจส่งผลเสียต่อการยึดติดของรากเทียมได้เช่นกัน ดังนั้นรากเทียมจึงไม่สามารถใส่ได้ในผู้ป่วยทุกราย

ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่สามารถดูแลความสุขภาพช่องปากของตนเองได้เป็นอย่างดี ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เนื่องจากบุหรี่จะส่งผลเสียต่อการยึดติดของรากเทียม ผู้ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรคทางระบบบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคทางกระดูกบางอย่าง ดังนั้นผู้ที่สนใจจะทำรากเทียมจึงจำเป็นต้องคุยปรึกษากับทันตแพทย์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงมือทำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลวิภาวดี
โทร0-2941-2800กด1

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]