Home : ความรู้สุขภาพ

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ทำไมผู้สูงอายุต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ

ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่ต้องพึงระวังและใส่ใจ หากแต่ผู้ดูแลและครอบครัวที่อยู่รอบข้าง ยิ่งต้องรู้และเข้าใจ เพื่อลดปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
Date: 11/06/2563 View: 670

คุณคงไม่ชอบเข้าเฝือก ที่เป็นแฟชั่นของผู้ที่กระดูกหักบ่อยๆ
จึงควรตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก เพื่อทราบภาวะเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในการป้องกันตนเองไม่ให้กระดูกบางลง และเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกตั้งแต่วันนี้

โรงพยาบาลวิภาวดี บริการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก ด้วยเครื่องที่วัดความหนาแน่นของกระดูกได้ทุกส่วนของร่างกาย ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับโรคกระดูกพรุนกันก่อน

โรคกระดูกพรุน Osteoporosis

โรคกระดูกพรุน Osteoporosis คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูกไม่สามารถจะรับน้ำหนักหรือแรงกดดันได้ตามปกติ ทำให้เกิดอาการกระดูกหักตามมา (Decreased Bone Mass, Defective Bone Microarchitecture) นอกจากจะเรียกว่าโรคกระดูกพรุน อาจเรียก โรคกระดูกบาง โรคกระดูกผุ ก็ได้

โรคกระดูกพรุน นี้พบมากในผู้สูงอายุโดยประมาณ 60 ปี ขึ้นไป โดยจะพบปัญหาในหญิงมากกว่าชาย เพราะในหญิงจะมีการลดลงของเนื้อกระดูกเป็นอย่างมากในช่วง5ปี หลังวัยหมดประจำเดือน สตรีวัยหมดประจำเดือนในอเมริกา ประมาณ1/3-1/2ของสตรีกลุ่มนี้จะเป็นโรคกระดูกพรุน และเมื่ออายุสูงขึ้นโอกาสกระดูกหักก็จะมีสูงเพิ่มไปด้วย โดยจะเป็นการทรุดหักของกระดูกสันหลัง การหักของกระดูกสะโพก และสุดท้ายคือกระดูกต้นขาหัก จะเห็นว่าปัญหากระดูกพรุนนี้ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต คุณภาพชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ โรคกระดูกพรุนพบมากในสตรีผิวขาวโดยเฉพาะพวกที่อยู่ใกล้ขั้วโลกรองลงมาเป็นผิวขาวเหลืองในเอเซีย และพบน้อยลงในชาวผิวดำ


สาเหตุของโรคกระดูกพรุน 
สามารถกล่าวรวมๆ ของปัญหาที่มีผลทำให้การสะสมของเนื้อกระดูกได้ไม่ดี และปัจจัยที่ทำให้มีการสูญเสียมากกว่าปกติ

 • พันธุ์กรรม จากเชื้อชาติ ผิวขาว>เอเชีย>ผิวดำ/เพศหญิงมากกว่าเพศชาย
 • โภชนาการ บริโภคแคลเซียมต่ำ / ดื่มแอลกอฮอล์มาก / ดื่มกาแฟมาก / บริโภคเกลือมาก/บริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์มาก
 • ชีวิตความเป็นอยู่ สูบบุหรี่มาก / กิจวัตรการออกกำลังกายน้อย
 • โรคที่มีผลต่อการเสียเนื้อกระดูก
  รังไข่ฝ่อ (ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน) / การตัดมดลูก /
  ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป / ต่อมพาราไทรอยด์ทำงาน
  มาก เกินไป /ไตวายเรื้อรัง / โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
 • ภาวะ วัยหลังหมดประจำเดือน
 • ยาที่มีผลต่อการสูญเสียเนื้อกระดูก
  ยาทดแทนไทรอยด์ / ยากลุ่มสเตียรอยด์ / ยากันชัก /
  ยาขับ ปัสสาวะชนิด“ Loop“/
  ยาลดกรดที่มีฤทธิ์จับกับฟอสเฟต /ยาเตตร้าซันคลิน /
  ยารักษาวัณโรค ไอโซไนเอซิค


การวินิจฉัย

ในปัจจุบันใช้การวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density Mea Surement)โดยใช้เครื่องDEXA (Dual Energy X-ray Absorptionmetry)โดยวัดความหนาแน่นของกระดูกที่กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกต้นขา ปลายกระดูกข้อมือ และนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าปกติในเพศและอายุช่วงเดียวกัน

ถ้าพบว่ากระดูกมี Bone Mineral Density (BMD) < 1.00 gm/cm2จะมีโอกาสกระดูกหักได้ง่าย

การวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุนเมื่อBMD< 2.5 SD (Standard Diviation)ของประชากรในวัยสาวการวัดความหนาแน่นกระดูกบุคคล2ครั้งห่างกัน1-2ปี จะช่วยให้สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์โรคกระดูกพรุนได้ เป็นวิธีที่ช่วยให้การประกอบการตัดสินใจในการป้องกันหรือวางแผนการรักษาโรคกระดูกพรุนต่อไป ไม่นิยมในการตรวจจากเลือด เพราะวิธีการตรวจยังไม่ไวและแม่นยำพอ บางตัวถึงแม้ให้ความแม่นยำดี แต่การวิเคราะห์สารเหล่านี้ทำได้ยาก และยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง มักจะใช้ในการวินิจฉัยเพื่อการศึกษา ดังนั้นในปัจจุบันการตรวจวัด การวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density Measurement) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด

ข้อแนะนำสำหรับสตรี

 1. การได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอตลอดอายุขัย ตั้งแต่วันเด็กไปจนถึงชรา จะช่วยไม่ให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้
 2. มีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร โปรตีน เพื่อเป็นแกนของกระดูก / แคลเซียมและฟอสเฟต (มาจับที่กระดูกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูก)
 3. ออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ เพราะจะมีการสลายของกระดูกมากขึ้น
 4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน
 5. ดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียของกระดูก
 6. ได้มีการประเมินสภาวะของกระดูกว่ามีการเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนมากน้อยเพียงใด ในช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือน
 7. ในหญิงที่มีความหนาแน่นของกระดูกน้อยกว่า1 SDควรได้รับฮอร์โมนทดแทน แต่ควรดูข้อห้ามก่อน
 8. ถ้ามีข้อตรงกับการห้ามใช้ฮอร์โมนช่วย ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีอื่นที่เหมาะสมแทน
 9. ให้มีความระมัดระวังในการเคลื่อนไหวและดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เพื่อลดการลื่นหกล้ม


สอบถามรายละเอียด และนัดหมายได้ที่
แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวิภาวดี
โทร.0-2941-2800 กด 1

กายดี ใส่ใจดี โรงพยาบาลวิภาวดี

 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com