Home : แพคเกจ : วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย

แพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย

เริ่มต้น 2,300
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลธนบุรี T: 093 580 0838 T: 02 487 2000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 22/06/2563 View: 1,232
แพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
ไวรัสโรต้า คือ เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงในทารกและเด็กเล็ก ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง อาเจียน และมีไข้ติดต่อกันหลายวัน จนเป็นสาเหตุของการนอนโรงพยาบาล การหยอดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าช่วยป้องกันโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงจากไวรัสโรต้าได้


แพ็คเกจวัคซีน สำหรับลูกน้อย
โปรแกรม A (1 เดือน - 6 เดือน)  ราคา 5,190 บาท
โปรแกรม B (9 เดือน - 2.5 ปี)  ราคา 3,490 บาท
 
แพ็คเกจหยอดวัคซีนป้องกัน โรคท้องเสียรุนแรงจากไวรัสโรต้า
Rotarix vaccine (ชนิดหยอด 2 ครั้ง)  ราคา 2,300 บาท
Rotariq vaccine (ชนิดหยอด 3 ครั้ง)  ราคา 2,500 บาท

 
แพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net

แพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
 
แพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลธนบุรี

34/ 1 ซอย อิสรภาพ 44 แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทร
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก...
ราคา 900
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
สร้างภูมิ เสริมรัก...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com