News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ลงนาม 8 องค์กร ย้ำจุดยืน ปลดล็อกกัญชา-กัญชง "ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทางผิด" HealthServ.net
ลงนาม 8 องค์กร ย้ำจุดยืน ปลดล็อกกัญชา-กัญชง "ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทางผิด" HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามร่วม 8 หน่วยงาน พร้อมอีก 3 หน่วยงานเป็นสักขีพยาน ย้ำจุดยืนปลดล็อกกัญชา กัญชง เน้นใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ประชาชนปลูกได้เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง ภาคธุรกิจทำได้ไม่มีการผูกขาด

ลงนาม 8 องค์กร ย้ำจุดยืน ปลดล็อกกัญชา-กัญชง "ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทางผิด" HealthServ
     
 
          27 พฤษภาคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแสดงจุดยืน “การปลดล็อกกัญชา กัญชง เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ และไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม” พร้อมร่วมกับ 8 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจและไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ได้แก่
 
 1. กระทรวงสาธารณสุข
 2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 4. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 5. แพทยสภา
 6. สภาการแพทย์แผนไทย
 7. สภาเภสัชกรรม
 8. สภาการพยาบาล 

พร้อมอีก 3 หน่วยงานที่ร่วมลงนามเป็นพยาน คือ
 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 
ลงนาม 8 องค์กร ย้ำจุดยืน ปลดล็อกกัญชา-กัญชง "ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทางผิด" HealthServ
 
          นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง โดยช่วงแรกได้ผลักดันให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย จากนั้นได้ต่อยอดมาเพิ่มมูลค่ากลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ทำให้ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง ออกสู่ตลาดอย่างหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอาง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 จะมีผลบังคับใช้ มีผลให้ควบคุมเฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ส่งผลให้สามารถนำส่วนต่างๆ ของพืชกัญชา กัญชง มาพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพรได้ ถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกัญชา กัญชงในประเทศไทย และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อยากทำความเข้าใจ เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างถูกต้องว่า ประชาชนจะสามารถปลูกพืชกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ง่าย ผ่านการจดแจ้ง ส่งผลให้ลดรายจ่ายด้านการรักษาและเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพ


          สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง สามารถทำได้ ไม่มีผูกขาด แต่ขอให้ดำเนินการภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการให้เกิดความหลากหลายของการพัฒนาสมุนไพร ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังมีการควบคุมการผลิตสารสกัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด  
 
 
ลงนาม 8 องค์กร ย้ำจุดยืน ปลดล็อกกัญชา-กัญชง "ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทางผิด" HealthServ
 
          นายอนุทินกล่าวต่อว่า การลงนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขว่า การปลดล็อกกัญชา กัญชงในครั้งนี้ มีเป้าหมาย 3 เรื่อง คือ
 1. เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ Health & Medical
 2. ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพรและอาหาร รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม  Beauty/Product & Innovation
 3. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง
 


 
          “ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ที่จะร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ไม่สนับสนุนการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็ก เยาวชน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาพำนักหรือท่องเที่ยวในประเทศไทย ตระหนักถึงประโยชน์และโทษจากการใช้กัญชา กัญชง มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถใช้กัญชา กัญชง ในการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจ ทำให้เกิดการรับรู้ของสังคมในวงกว้างในการต่อต้านการใช้กัญชา กัญชงที่ไม่เหมาะสม โดยขอให้ประชาชนใช้ให้ถูก ใช้ให้เป็น ใช้กัญชากัญชงอย่างเข้าใจ เพื่อสร้างคุณประโยชน์เท่านั้น” นายอนุทินกล่าว
ลงนาม 8 องค์กร ย้ำจุดยืน ปลดล็อกกัญชา-กัญชง "ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทางผิด" HealthServ
ลงนาม 8 องค์กร ย้ำจุดยืน ปลดล็อกกัญชา-กัญชง "ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทางผิด" HealthServ
ลงนาม 8 องค์กร ย้ำจุดยืน ปลดล็อกกัญชา-กัญชง "ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทางผิด" HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง