News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่ออกเอกสารรับรองความพิการได้ HealthServ.net
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่ออกเอกสารรับรองความพิการได้ HealthServ.net

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กําหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ รวมประกาศ 4 ฉบับ (ล่าสุด 14 มิ.ย. 65)

 
  • สถานพยาบาลรัฐบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ทุกแห่ง

ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลเอกชนต่อไปนี้ เป็นผู้ออกเอกสารรับรองความพิการ
 
(1) โรงพยาบาลเพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
(2) โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
(3) โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(4) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
(5) โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
(6) โรงพยาบาลเมืองเพชร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
(7) โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 2 อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(8) โรงพยาบาลปิยะมินทร์ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(9) โรงพยาบาลเอกชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(10) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(11) โรงพยาบาลเอกชล อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
(12) โรงพยาบาลซานคามิลโล อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(13) โรงพยาบาลศุภมิตร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(14) โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(15) โรงพยาบาลเมืองเพชร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
(16) โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
(17) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(18) โรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(19) โรงพยาบาลแพร่ - ราม อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
(20) โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
(21) โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
(22) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(23) โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(24) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(25) โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(26) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(27) โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
(28) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(29) โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(30) โรงพยาบาล ป.แพทย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(31) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(32) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(33) โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(34) โรงพยาบาลปิยะรักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
(35) โรงพยาบาลพิสัยเวช อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(36) โรงพยาบาลพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(37) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(38) โรงพยาบาลมนารมย์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
(39) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
(40) โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(41) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
(42) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
(43) โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(44) โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 แยกไฟฉาย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
(45) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 
 
 
ฉบับที่ 2 ประกาศเพิ่มเติม 29 กันยายน พ.ศ. 2560
(1) โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 
 
ฉบับที่ 3 ประกาศเพิ่มเติม 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(1) โรงพยาบาลประชาพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
(2) โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
(3) โรงพยาบาลนวมินทร์9 กรุงเทพมหานคร
(4) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
(5) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

 
ฉบับที่ 4 ประกาศเพิ่มเติม 8 เมษายน พ.ศ. 2565
(1) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่


+++++

 

รูปแบบบัตรประจำตัวคนพิการ รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 

ตามประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (12 กันยายน 2561) รูปแบบบัตร รายละเอียด ด้านหน้าและด้านหลัง ระบุข้อมูลตามภาพประกอบ อาทิ บาร์โค๊ดข้อมูลคนพิการท่านนั้น ภาพถ่าย วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ  
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่ออกเอกสารรับรองความพิการได้ HealthServ
 


ข้อมูลเพิ่มเติม
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่ออกเอกสารรับรองความพิการได้ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง