ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่เปิดให้บริการ (เขตสุขภาพ 1-13)

รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่เปิดให้บริการ (เขตสุขภาพ 1-13) HealthServ.net
รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่เปิดให้บริการ (เขตสุขภาพ 1-13) HealthServ.net

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย [update มิถุนายน 2565] จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แบ่งตามเขตสุขภาพ 1-13 เขต (กทม.เขต 13) พร้อมเบอร์โทร.

* แนะนำโทรตรวจสอบกับรพ.หรือคลินิกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนเข้ารับบริการ บางแห่งอาจจำกัดวัน/เวลาให้บริการ บางแห่งอาจมีเงื่อนไขเฉพาะเช่น นัดล่วงหน้า, ให้บริการเฉพาะพื้นที่ภูมิลำเนาเท่านั้น เป็นต้น 

ข้อมูลจากระบบค้นหารายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จัดทำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0-2591-7007 ต่อ 2301 0-2149-5647, 063-207-6460


เขตสุขภาพที่ 1

ลำปาง

 • คลินิกเวชกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมฯ สส จ.ลำปาง สส จ. 054-227-527-8 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.เกาะคารพช.054-281-393 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.งาวรพช.054-261-253 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.แจ้ห่มรพช.054-271-005-6 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.เถินรพช.054-291-585 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.มะเร็งลำปางรพ.สังกัดกรม 0 5433 5262 พ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.เมืองปานรพช.054-276-345-6 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.แม่ทะรพช.054-289-184 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.แม่พริกรพช.054-299-324 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.แม่เมาะรพช.054-266-032 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.ลำปางรพศ054-237-400 ต่อ 8364 พุธ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.วังเหนือรพช.054-279-100 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือรพ.สต.
 • รพ.สต.สะเลียมหวานรพ.สต.054 241 562
 • รพ.สบปราบรพช.054-296-085 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.เสริมงามรพช.054-286-117 พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.ห้างฉัตรรพช.054-269-506 พุธ 08.30 - 16.00 น.
ลำพูน
 • รพ.ทุ่งหัวช้างรพช.053-975-201 พุธ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บ้านธิรพช.053-984-325 จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บ้านโฮ่งรพช.053-980-377 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ป่าซางรพช.053-555-258 จันทร์และอังคาร 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.แม่ทารพช.053-976-000 จ-ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.ลำพูนรพท053-569-100 จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ลี้รพช.053-596-513 อังคาร 13.00 -16.00 น.
 • รพ.เวียงหนองล่องรพช.053-504-043 จันทร์- ศุกร์ 08.00 - 16.00น.
 • รพ.สต.บ้านหลุกรพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.ริมปิงรพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.เหล่ายาวรพ.สต.
 • รพ.สต.อุโมงค์รพ.สต. รอยืนยัน
 • สอน.ป่าซางรพ.สต.
เชียงใหม่
 • รพ.จอมทองn/a
 • รพ.ไชยปราการรพช.053 870 444 ศุกร์ 08.30-16.30 น.
 • รพ.ดอยสะเก็ดn/a
 • รพ.นครพิงค์รพศ053-999-200 พุธ 13.00-16.00 น.
 • รพ.ประสาทเชียงใหม่รพ.สังกัดกรม 0 5322 1676,0 5321 7704 รอยืนยัน
 • รพ.ฝางรพท053-451444 พุธ 08.30-12.00 น.
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก.ศึกษา053-936150
 • รพ.แม่วางรพช.053-928-044 พุธ 13.00-16.30 น.
 • รพ.แม่ออนรพช.053-880-745จ สัปดาห์ที่ 1,3 13.00-16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านเจ็ดยอดรพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านป่าแดงรพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านหนองผึ้งรพ.สต.
 • รพ.สต.ยางเนิ้งรพ.สต.
 • รพ.สวนปรุงรพ.สังกัดกรม053-908-500อังคารและ พฤหัสบดี 08.30-16.30 น.
 • รพ.สันป่าตองn/a
 • รพ.สารภีรพช.053-321179 053-321062อ. พฤ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ฮอดn/a
 • ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก.ศึกษา053-93489808.00 - 16.00 น.
เชียงราย
 • รพ.ขุนตาลรพช.053-606-221 พุธ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์รพศ053-910-600 จ พฤ 08.00-16.00 น. และพ. 13.00-16.00
 • รพ.เชียงแสนรพช.053 777 017 พฤ 08.30-16.30 น.
 • รพ.ดอยหลวงรพช.053 790 056 จันทร์ 08.30-16.30 น.
 • รพ.เทิงรพช.053-795-259 รอยืนยัน
 • รพ.ป่าแดดรพช.053-761-019 จ-ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.พญาเม็งรายรพช.053-799-033 พุธ 08.30-16.30 น.
 • รพ.พานรพช.053-721-3450 8.00 - 16.00 น.
 • รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก.ศึกษา0 5391 7563 พฤ. 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.แม่จันรพช.053-771-300จ-ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.แม่ฟ้าหลวงรพช.0 5373 0357-8087-5787899
 • รพ.แม่ลาวรพช.053-603-100 จันทร์และ ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.แม่สรวยรพช.053-786-017 จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.แม่สายรพช.053-731300 ต่อ 2444 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 -16.30 น.
 • รพร.เชียงของรพช.053-791-206 จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.เวียงแก่นรพช.053-603-14008.00 - 16.00 น.
 • รพ.เวียงเชียงรุ้งรพช.0 5395 3137-8 อ. และ พฤ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.เวียงป่าเป้ารพช.053-781-342 ศุกร์ 13.00-16.00 น.
 • รพ.สต.บัวสลีรพ.สต.053 673 47908.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.แม่เจดีย์ใหม่รพ.สต.053 679 35708.30 - 16.30 น.
 • รพ.สมเด็จพระญาณสังวรรพช. 053-603-123 ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
แพร่
 • รพ.แพร่รพท054-533-500 ต่อ 1205พ 13.00-16.30 น.
 • รพร.เด่นชัยรพช.054-613-134, 054-613-354 ต่อ 608,716 ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
 • รพ.ร้องกวางรพช.054 597 298อ 08.30-16.30 น.
 • รพ.ลองรพช.054 581 479 ต่อ 1096ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.วังชิ้นรพช.054-589-252-4ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.พระหลวงรพ.สต.054 543 451ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สองรพช.054-591-575อังคาร 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สูงเม่นรพช.054-541-299, 054-541-430อ. 13.00-16.30 น.
 • รพ.หนองม่วงไข่รพช.054-647-458-9ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • สอน.แม่จั๊วะรพ.สต.054 613 395อ. 08.30 - 12.00 น.
พะเยา
 • รพ.จุนรพช.054-409-200 พุธ 13.00-16.00 น.
 • รพ.เชียงคำรพท054-409-000 พุธ 13.00-16.00 น.
 • รพ.เชียงม่วนรพช.054-495-018จ-ศ 08.00-16.00 น.
 • รพ.ดอกคำใต้รพช.054-409-500 พุธ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ปงรพช.054-497-030จ-ศ 08.00-16.00 น.
 • รพ.พะเยารพท054-409-300 จันทร์ 13.00-16.00 น.
 • รพ.แม่ใจรพช.054-409-600 จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.พระธาตุขิงแกงรพ.สต.
 • สอน.อนาลโยรพ.สต.
น่าน
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติn/a
 • รพ.เชียงกลางรพช.054 797 111 รอยืนยัน
 • รพ.ท่าวังผารพช.054-059-666 พุธ 13.30-16.00 น.
 • รพ.ทุ่งช้างn/a
 • รพ.น่านรพท054-719-000ศ 09.00-12.00 น.
 • รพ.นาน้อยรพช.054-718-196 พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.นาหมื่นรพช.054-787-013-4 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บ่อเกลือรพช.0 5477 8066พ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.บ้านหลวงn/a
 • รพ.ภูเพียงรพช.0-5460-1166พ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.แม่จริมรพช.054-771-493 พุธ 08.30 - 16.30 น.
 • รพร.ปัวรพช.054-791-701 ต่อ 2232อ. 13.00-16.00 น.
 • รพ.เวียงสารพช.054 690810พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.ปางค่ารพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สองแควรพช.054 718 817 พุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 08.00-12.00 น.
 • รพ.สันติสุขรพช.054 767 168 พฤ 13.00-16.00 น.
 • สอน.สถานรพ.สต.054-719305 พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.

เขตสุขภาพที่ 2

พิษณุโลก

 • รพ.จิตเวชพิษณุโลก รพ.สังกัดกรม 055-002-050 จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-14.00 น.
 • รพ.ชาติตระการ รพช. 055-381-020 ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.เนินมะปราง รพช. 055 399055 อ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.บางกระทุ่ม รพช. 055-391-061-2 ต่อ 125, 150 จันทร์ 08.30 – 14.00 น.
 • รพ.บางระกำ รพช. 055-371168, 055-371170 พ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.พรหมพิราม รพช. 055-252052 ต่อ 807 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.พุทธชินราช รพศ 055-270-300 ต่อ 15145 พฤหัสบดี 08.30 – 12.00 น.
 • รพร.นครไทย รพช. 094-607-5559 จ. พ. ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.วังทอง รพช. จ. - ศ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.วัดโบสถ์ รพช. 0 5536 1079 จ. 09.00 - 14.00 น.
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กมลาศรม สสจ.พิษณุโลก สสจ. 0 5525 2600 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
สุโขทัย
 • รพ.กงไกรลาศ รพช. 0 5569 1152 จ. 13.30 - 16.00 น.
 • รพ.คีรีมาศ รพช. 055 627 084 พุธ 13:00-16:30 น.
 • รพ.ทุ่งเสลี่ยม รพช. 0 5565 9175 อ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.บ้านด่านลานหอย รพช. 087-3119706 อ. 14.00 - 16.00 น.
 • รพ.ศรีนคร รพช. 055-652-725 จ. - พฤ. 14.00 - 16.00 น.
 • รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รพท 055-682-030 อังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • รพ.ศรีสัชนาลัย รพช. 055-673136-7 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.กลางดง รพ.สต. 055-659233 จ. และ ศ. 08.00
 • รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รพ.สต. 055-624712 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ท่าชัย รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.ไทยชนะศึก รพ.สต. 055-659019 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านสวน รพ.สต. 055-699196 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย รพ.สต. 055-660979 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สวรรคโลก รพช. 0 5564 1592, 0 5564 1083 รอยืนยัน
 • รพ.สุโขทัย รพท 055-611-702 พุธ 13.30 - 16.30 น.
 • สอน.เมืองเก่า รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 14.00 น.
ตาก
 • รพ.บ้านตาก รพช. 055-591435 ถึง 6 055-592079 ถึง 81 รอยืนยัน
 • รพ.พบพระ รพช. 055-569-211 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
 • รพ.แม่ระมาด รพช. 055-581-229 อังคาร, พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.แม่สอด รพท 055-531-224, 055-531-229, 055-531-990 พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.วังเจ้า รพช. 055-593060 ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.คลองขยางโพรง รพ.สต. 086-4492048 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.นาโบสถ์ รพ.สต. 0 5589 5056
 • รพ.สต.ไม้งาม รพ.สต. 055-890134 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รพท 055-511-024 พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สามเงา รพช. 055-800-597-8 จ-ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.อุ้มผาง รพช. 055-561270 รอยืนยัน
 • สอน.แม่จะเรา รพ.สต. 081-9619118 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
อุตรดิตถ์
 • รพ.ตรอน รพช. 055-825-859 พุธ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ทองแสนขัน รพช. 055-418-035 - 42 ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ท่าปลา รพช. 055-499-070 พฤ 13.00-16.00 น.
 • รพ.น้ำปาด รพช. 055 481 574 จ 08.30-16.30 น.
 • รพ.บ้านโคก รพช. 055-486-126 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.พิชัย รพช. 055-832-100 จ 13.00-16.30 น.
 • รพ.ฟากท่า รพช. 055 489 339 พุธ 08.30-16.30 น.
 • รพ.ลับแล รพช. 055-431-976 ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.ท่าสัก รพ.สต. 0 5549 6000 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.ร่วมจิต รพ.สต.
 • รพ.อุตรดิตถ์ รพศ 055-409-999 จ. - ศ. 08.30-16.00 น.
 • รพ.อุตรดิตถ์ สาขา 1 (ศิลาอาสน์) รพช. 055-403340 จ. - ศ. 08.30-16.00 น.
เพชรบูรณ์
 • รพ.เขาค้อ รพช. 0 5672 8075-7 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ชนแดน รพช. 0 5676 1302 รอยืนยัน
 • รพ.น้ำหนาว รพช. 056 705 793 จันทร์ 08.30-12.00 น.
 • รพ.บึงสามพัน รพช. 056-731-284 พุธ ที่ 1,3 08.30-16.30 น.
 • รพ.เพชรบูรณ์ รพท 056 717 600 ศุกร์ 1 3 13.00-16.30 น.
 • รพร.หล่มเก่า รพช. 064-561-4338 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.วังโป่ง รพช. 0 5678 6452 รอยืนยัน
 • รพ.วิเชียรบุรี รพท 0 5692 8170 จ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ศรีเทพ รพช. 0 5679 9467 จ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.พุเตย รพ.สต. 056 797 737 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.หนองไผ่ รพช. 056 781 114 อังคาร 08.30-16.30 น.
 • รพ.หล่มสัก รพช. 056-711010 ต่อ 109 จ. - ศ. 08.00 - 16.30 น.
 • สสจ.เพชรบูรณ์ สสจ. 0 5671 1010 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • สอน.บ้านงิ้วงาม รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.

เขตสุขภาพที่ 3

ชัยนาท

 • รพ.ชัยนาทนเรนทรรพท062-363-2955อังคาร 13.00-16.30 น.
 • รพ.เนินขามรพช.056-410-881ศ 13.00-16.00 น.
 • รพ.มโนรมย์รพช.02-725-9595ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.วัดสิงห์รพช.056-461-344พุธ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สรรคบุรีรพช.056-481-016อังคาร 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.สรรพยารพช.056-499-769จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.หนองมะโมงรพช.056-466-993ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.หันคารพช.056-451-880พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
อุทัยธานี
 • รพ.ทัพทันรพช.056-540-026ศ 13.00-16.30 น.
 • รพ.บ้านไร่รพช.056-539-000ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.ลานสักรพช.056-537-086อ 13.00-16.30 น.
 • รพ.สต.หูช้างรพ.สต.056-542-140จ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สว่างอารมณ์รพช.056-599-000พฤ 13.30-16.00 น.
 • รพ.หนองขาหย่างรพช.056-545-201ศ 13.00-16.30 น.
 • รพ.หนองฉางรพช.056-531-141พ พฤ 08.30-15.30 น.
 • รพ.ห้วยคตรพช.056-518-005อ 13.00-16.00 น.
 • รพ.อุทัยธานีรพท056-511-081พ 13.00-16.30 น.
 • สอน.นวมินทราชินีรพ.สต.056-989-083จ. 08.30 - 16.30 น.
นครสวรรค์
 • รพ.เก้าเลี้ยวรพช.056-383-562พฤ 08.30-12.00 น.
 • รพ.โกรกพระรพช.056-291-200ศ 13.00-16.00 น.
 • รพ.ชุมแสงรพช.056-282-223อ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ตากฟ้ารพช.056-241-027จ 08.00-12.00 น.
 • รพ.ตาคลีรพช.056-801-112อ 08.30-16.30 น.
 • รพ.ท่าตะโกรพช.056-249-036อ 13.00-16.00 น.
 • รพ.บรรพตพิสัยรพช.056-279-500จ-ศ 14.30-16.30 น.
 • รพ.พยุหะคีรีรพช.056-341-755พฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน 13.00-16.30 น.
 • รพ.ไพศาลีรพช.056-259-378พฤ ที่ 2 ของเดือน 13.00-16.30 น.
 • รพ.แม่วงก์รพช.056-238-012จ 13.00-16.30 น.
 • รพ.ลาดยาวรพช.056-385-011พ 13.00-16.30 น.
 • รพ.สต.ศาลเจ้าไก่ต่อรพ.สต.
 • รพ.สวรรค์ประชารักษ์รพศ056-219888 ต่อ 1870 056-219888 ต่อ 1166พุธ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.หนองบัวรพช.056-876-224อ 13.00-16.30 น.
กำแพงเพชร
 • รพ.กำแพงเพชรรพท055-022-000อังคาร และพฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.โกสัมพีนครรพช.055-714 -081พ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ขาณุวรลักษบุรีรพช.055-725-272จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.คลองขลุงรพช.055-781-006ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.คลองลานรพช.055-786-262พฤ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ทรายทองวัฒนารพช.055-862-208จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเลรพช.055-714-098พฤหัสบดี 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ไทรงามรพช.055-791-006ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.บึงสามัคคีรพช.055-871-672พฤ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ปางศิลาทองรพช.055-741- 951พุธ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.พรานกระต่ายรพช.055-775-678อ 13.00-16.30 น.
 • รพ.ลานกระบือรพช.055-769-086อ 08.30-16.30 น.
 • รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีรพ.สต.055 739 279รอยืนยัน
 • รพ.สต.หนองกรดรพ.สต.055 746 153รอยืนยัน

เขตสุขภาพที่ 4

ปทุมธานี

 • รพ.คลองหลวง รพช. 02 904 6446
 • รพ.ธัญบุรี รพช. 02 577 2600 อ. 09.00 - 16.00 น.
 • รพ.ปทุมธานี รพท 02-598-8888 พุธ และ ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ประชาธิปัตย์ รพช. 02 567 4048 พุธ ที่ 2 ของเดือน 08.30-12.00 น.
 • รพ.มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี รพ.สังกัดกรม 0 2546 1969 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ลาดหลุมแก้ว รพช. 02 599 1650
 • รพ.ลำลูกกา รพช. 02 563 1080
 • รพ.สต.กระแชง รพ.สต. 02-5934115 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.คลองพระอุดม รพ.สต. 02-9260213 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.คลองสอง หมู่ 13 รพ.สต. 02-9083077 รอยืนยัน
 • รพ.สต.คลองสอง หมู่ 7 รพ.สต. 02 524 0652 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.คลองสาม หมู่ 5 รพ.สต. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.คลองสี่ หมู่ 13 รพ.สต. 02 986 6642 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.คลองหนึ่ง หมู่ 13 รพ.สต. 02-5292320 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.คลองหนึ่ง หมูู่ 8 รพ.สต. 02-5169538 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.คูบางหลวง หมู่ 1 รพ.สต. 02-7974164 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บางขะแยง รพ.สต. 02-5982723 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บางเดื่อ 2 หมู่ 3 รพ.สต. 02-5811313 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บางเตย หมู่ 5 รพ.สต. 02-5931661 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บางหลวง รพ.สต. 02-9784129 จ. - ศ. 08.30 - 15.00 น.
 • รพ.สต.บ้านใหม่ รพ.สต. 02-5012782 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บึงบอน รพ.สต. 02-5978559 จ. - ศ. 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.สต.บึงสนั่น รพ.สต. 02-9089389 จ. - ศ. 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.สต.สามโคก รพ.สต. 02-5932401 จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.หน้าไม้ หมู่ 5 รพ.สต. 02-9793898 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.สต.หลักหก 1 หมู่ 7 รพ.สต. 25364463 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.หลักหก 2 หมู่ 1 รพ.สต. 02-9291458 อ. 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.สามโคก รพช. 02-199-3796 ต่อ 132 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.หนองเสือ รพช. 02-549-1053 พุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 08.30 - 16.00 น.
 • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รพ.สต. 02-5368126 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 รพ.สต. 02-9040299 จ. - ศ. 09.00 - 15.00 น.
 • สหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก (ไทยจีน) มหาวิทยาลัยรังสิต ก.ศึกษา 099-3563262 จ.-ศ. 09.00-17.00 น. และ ส.-อา. 09.00-20.00 น.
 • สอน.บ่อเงิน รพ.สต. 02-5993298 จ. - ศ. 08.30 - 15.00 น.
 • สอน.บ้านกลาง รพ.สต. 02-5980487 รอยืนยัน
นนทบุรี
 • รพ.บางบัวทอง รพช. 02-571-7899 พุธ​ 8.30-15.00 น.
 • รพ.บางใหญ่ รพช. 02-903-8364-5 รอยืนยัน*
 • รพ.พระนั่งเกล้า รพศ 02-528-4567 จันทร์ 13.00-16.30 น.
 • รพ.ศรีธัญญา รพ.สังกัดกรม 0 2528 7800 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.สังกัดกรม 0 2591 7007 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • สถาบันบำราศนราดูร n/a
พระนครศรีอยุธยา
 • รพ.ท่าเรือ รพช. 035 340 002 จ. - ศ. 13.30 - 15.30 น.
 • รพ.บางซ้าย รพช. 035-375-908 ต่อ 46 ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.บางไทร รพช. 035-371-029-30 ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.บางบาล รพช. 035-302-961 , 035-302-984 ศุกร์ที่ 1 ของเดือน
 • รพ.บางปะอิน รพช.
 • รพ.บ้านแพรก รพช. 035-386121 ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ผักไห่ รพช. 035-391306 วันศุกร์ สัปดาห์ที่3 ของเดือน เวลา 13:30 - 16:30 น.
 • รพ.พระนครศรีอยุธยา รพศ 035-211888 ศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.มหาราช รพช. 0 3538 9027-8 จ. แรกของเดือน 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ลาดบัวหลวง รพช. 035-379-094 ต่อ 230 พุธ 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.วังน้อย รพช. 035 271 033 พุธ ที่ 1 ของเดือน 13.00-16.30 น.
 • รพ.สต.คานหาม รพ.สต. 035-800-538 ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.คู้สลอด รพ.สต. 089-8019009 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.เชียงรากน้อย รพ.สต. 089-9017612 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ่อตาโล่ รพ.สต. 081-2981687 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านลานเท รพ.สต. 035-798-240, 089-9017628 พฤ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.ไผ่ลิง รพ.สต. 089-9019070 พฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.สต.พยอม รพ.สต. 062-5684553 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.ลาดชิด รพ.สต. 035 392 788 ศ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.สต.วัดขนอนเหนือ รพ.สต. 035-706586 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.วัดพระญาติการามตำบลไผ่ลิง รพ.สต. 035-213-019 พฤหัส สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
 • รพ.สต.สวนพริก รพ.สต. 089-9019072 อ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.สามตุ่ม รพ.สต. 081-9485995 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.สำพะเนียง รพ.สต. 035-386-499 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) รพช. 035-200910
 • รพ.เสนา รพท 035-743-862 ต่อ 729 ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 - 15.00 น.
 • รพ.อุทัย รพช. 035 356 336
 • สอน.นครหลวง รพ.สต. 081-9478796 พ. 13.00 - 16.30 น.
อ่างทอง
 • รพ.ไชโย รพช. 0 3564 7018-9 จ. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
 • รพ.ป่าโมก รพช. 035 661 072
 • รพ.โพธิ์ทอง รพช. 035-610-688 อ. สัปดาห์ที่ 2, 4 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.วิเศษชัยชาญ รพช. 035-631322 , 035-631408 พฤ 08.00-12.00 น.
 • รพ.สต.ไผ่จำศีล รพ.สต. 035 631 654 ศ. 08.30 - 15.30 น.
 • รพ.แสวงหา รพช. 035 695 312
 • รพ.อ่างทอง รพท 035-615-111 พฤ 13.30 - 16.30 น.
 • สอน.ยางซ้าย รพ.สต. 08 1345 7921 อ. 08.30 - 12.00 น.
สิงห์บุรี
 • รพ.ค่ายบางระจัน รพช. 0-3669-9357 ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ท่าช้าง รพช. 036-595117
 • รพ.บางระจัน รพช. 036-591486
 • รพ.สิงห์บุรี รพท 036-522-507 จันทร์ 13.00 - 15.00 น.
 • รพ.อินทร์บุรี รพท 036 581 993 พฤ 13.00-16.00 น.
ลพบุรี
 • รพ.โคกสำโรง รพช. 036-441657-61 จ-ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.ชัยบาดาล รพช. 036-461-022 พฤ. 08.30 - 12.30 น.
 • รพ.ท่าวุ้ง รพช. 0 3935 8226 อ. พ. ศ. 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.ท่าหลวง รพช. 036-497105 ศ. 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.บ้านหมี่ รพท 036-472051-6 จ 09.00-12.00 น.
 • รพ.พระนารายณ์มหาราช รพท 036-628032 อ. 13.30-16.00 น.
 • รพ.ลำสนธิ รพช. 036 793 673
 • รพ.สต.บ้านกล้วย รพ.สต. 0 3647 1232 พ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.โพตลาดแก้ว รพ.สต.
 • รพ.สระโบสถ์ รพช. 036 776 240
สระบุรี
 • รพ.แก่งคอย รพช. 036 358 585 อังคาร 13.00-16.30 น.
 • รพ.ดอนพุด รพช. 036-385-044, 036-385-444, 036-385-376 จ. 13.30 - 16.30 น.
 • รพ.บ้านหมอ รพช. 036 201 171 พฤ 08.30-12.00 น.
 • รพ.พระพุทธบาท รพท 036-266166 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
 • รพ.มวกเหล็ก รพช. 036342061 หรือ 036342063 จ. เวลา 8.30 - 12.00 น.
 • รพ.วังม่วงสัทธรรม รพช. 036 359 134 จันทร์ 13.30-16.00 น.
 • รพ.วิหารแดง รพช. 036-277-829 พ 08.30-16.00 น.
 • รพ.สต.คลองเรือ รพ.สต.
 • รพ.สต.ห้วยขมิ้น รพ.สต. 036 336 957 จ. 10.00 - 15.30 น.
 • รพ.สระบุรี รพศ 038-684-444 ต่อ 6101 ศุกร์ 13.00-15.00 น.
 • รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 036-391-267-8 จันทร์ 08.30 – 12.00 น.
 • รพ.หนองแค รพช. 036-380-865 ต่อ 509 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.หนองแซง รพช. 036-399-234 อ. 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.หนองโดน รพช. 036 397 111 ศ. 13.00 - 16.00 น.
นครนายก
 • รพ.นครนายก รพท 037-311219 จันทร์ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.บ้านนา รพช. 037-381-833 รอยืนยัน
 • รพ.ปากพลี รพช. 037 639 763 พฤ.ที่ 2 ของเดือน 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.องครักษ์ รพช. 0 3739 1290 อ. 08.00 - 12.00 น.
 • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ต.ทรายมูล รพ.สต.
 • สอน.สาริกา รพ.สต. 037 316679 อ. 08.30 - 12.00 น.

เขตสุขภาพที่ 5

สมุทรสาคร

 • รพ.กระทุ่มแบน รพท 034 119 990 พฤหัสบดี เวลา08:30-12:00น.
 • รพ.สต.บ้านกาหลง รพ.สต.
 • รพ.สมุทรสาคร รพศ 034-497-366 คลินิกแบบผสมผสาน อังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.00 น. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย พุธ-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
 • สอน.บ้านคอกกระบือ รพ.สต.
สมุทรสงคราม
 • รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ (ม.สวนสุนันทา) ก.ศึกษา 0 3477 3905 จ. พ. 08.30 - 15.00 น.
 • รพ.นภาลัย รพช. 034 761 478 รอยืนยัน
 • รพ.สต.ลาดใหญ่ รพ.สต. 0 3475 6018 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.วัดบางขันแตก รพ.สต. 0 3476 2350 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รพท 034714314 ต่อ 2200 อังคาร 13.00 - 16.00 น.
 • สุนันทาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ม.สวนสุนันทา) ก.ศึกษา 034-766477 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
นครปฐม
 • รพ.กำแพงแสน รพช. 0 3428 1686 ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ดอนตูม รพช. 034-382096 ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
 • รพ.นครชัยศรี รพช. 034-331-156 พฤ 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.นครปฐม รพศ 034 254 154 จ-ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.พุทธมณฑล รพช. 02-444-6032-33 อังคาร และพฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.วังน้ำเขียว รพ.สต. 0 3435 1807 รอยืนยัน
 • รพ.สต.หนองดินแดง รพ.สต. 0 3430 0247 รอยืนยัน
 • รพ.สามพราน รพช. 034-388-957 จันทร์และพฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.หลวงพ่อเปิ่น รพช. 034 961 113 รอยืนยัน
 • รพ.ห้วยพลูู รพช. 034 389 217 จ-ศ 08.30-16.30 น.
ราชบุรี
 • รพ.ดำเนินสะดวก รพท 032-246-000-15 ต่อ 625 พุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บางแพ รพช. 032 381 149 อ 13.30-16.00 น.
 • รพ.บ้านโป่ง รพท 032-211408 ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ปากท่อ รพช. 032 282 677 พุธ 13.30-16.30 น.
 • รพ.โพธาราม รพท 032-719-400 จันทร์ 09.00 - 12.00 น.
 • รพร.จอมบึง รพช. 032 261 592
 • รพ.ราชบุรี รพศ 032-719600 ต่อ 1681 พฤหัสบดี 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.วัดเพลง รพช. 032 399 290 พุธ 08.30-12.00 น.
 • รพ.สวนผึ้ง รพช. 032 364 496 จ พฤ 08.30-16.30 น.
เพชรบุรี
 • รพ.ชะอำ รพช. 032 471809 รอยืนยัน
 • รพ.ท่ายาง รพช. 0 3246 1100-1 พ. ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.พระจอมเกล้า รพท 032-709-999 ต่อ 3106 พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.หนองขานาง รพ.สต. 0 3244 9500 พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.หัวสะพาน รพ.สต. 0 3277 1588 พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.หนองหญ้าปล้อง รพช. 0 3249 4353-4 รอยืนยัน
สุพรรณบุรี
 • รพ.เจ้าพระยายมราช รพศ 035-514-999 เปิดทุกวัน 08.00 - 15.00 น.
 • รพ.ดอนเจดีย์ รพช. 0 3559 1032 ทุกวันทำการ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ศรีประจันต์ รพช. 035-581746 อังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 น.ถึง 16.00 น.
 • รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รพท 035-531-077 อังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 น.ถึง 16.00 น.
 • รพ.อู่ทอง รพช. 035-565440, 035-551422 รอยืนยัน
ประจวบคีรีขันธ์
 • รพ.บางสะพาน รพช. 032 -691133, 032-691357 พฤ ที่ 1,3 ของเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพ.บางสะพานน้อย รพช. 032 699 025 ศุกร์แรกของเดือน 13.00-16.30 น.
 • รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รพท 032-601060 ศุกร์แรกของเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพ.ปราณบุรี รพช. 032-825565 ต่อ 609 ทุกวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 13.30 น - 15.30 น (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • รพ.สต.บ้านเขาเต่า รพ.สต.
 • รพ.สามร้อยยอด รพช. 032-688-999 ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.หัวหิน รพท 032-523000 ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
 • สอน.กม.5 อ.เมือง รพ.สต.

เขตสุขภาพที่ 6

สมุทรปราการ

 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.สมุทรปราการ สสจ. 0 2389 5980
 • รพ.บางจาก รพช. 02-464-3002 พุธ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.บางบ่อ รพช. 02-338-1193 อังคาร 08.30 - 15.30 น.
 • รพ.บางพลี รพท 02-752-4500 พุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.30 - 14.00 น.
 • รพ.บางเสาธง รพช. 02-170-9332 พฤ 08.30-16.30 น.
 • รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ รพช. 02-425-9407 รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านคู่สร้าง รพ.สต. 0 2461 1150,08 5980 4277 อ. พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สมุทรปราการ รพศ 02-701-8132 จันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
 • สอน.บ้านคลองบางปิ้ง รพ.สต. 0 2385 6337 จ. พฤ. ศ. 08.30 - 16.30 น.
สระแก้ว
 • รพ.เขาฉกรรจ์ รพช. 037 561 103
 • รพ.โคกสูง รพช. 037 441 113 จ. - ศ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 037-262-995 พฤหัสบดี 08.00-16.00 น.
 • รพร.สระแก้ว รพท 037-243-018 จันทร์ที่ 2 และ 4 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.วังน้ำเย็น รพช. 037-251108-9 ต่อ 1401 วันพฤหัสบดี
 • รพ.สต.ซับมะนาว รพ.สต. 0 3755 0430 อ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.อรัญประเทศ รพท 037-231-010 ศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 09.00-12.00 น.
 • สอน.วังสมบูรณ์ รพ.สต. 037-247477 พฤ. สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน 08.30 - 16.30 น.
ปราจีนบุรี
 • รพ.กบินทร์บุรี รพท 037-281-196-7 อังคารที่ 1 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพศ 037-211289 จันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.00- 16.00 น.
 • รพ.นาดี รพช. 037 289 057 รอยืนยัน
 • รพ.ประจันตคาม รพช. 037 291 368 รอยืนยัน
 • รพ.ศรีมหาโพธิ รพช. 037 279 204
 • รพ.ศรีมโหสถ รพช. 037-276127
 • รพ.สต.ลาดตะเคียน รพ.สต. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ศาลานเรศวร รพ.สต. จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.
ฉะเชิงเทรา
 • รพ.ท่าตะเกียบ รพช. 038-556065 จ. 13.30 - 15.30 น.
 • รพ.แปลงยาว รพช. 038 589 002 รอยืนยัน
 • รพ.พุทธโสธร รพศ 038-814-375 จันทร์ และศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.
 • รพ.ราชสาส์น รพช. 038-563-069 อังคาร 08.30 -16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.
 • สอน.ดอนฉิมพลี รพ.สต.
จันทบุรี
 • รพ.แก่งหางแมว รพช. 039-308028 อังคาร 09.00 - 16.00 น.
 • รพ.ขลุง รพช. 039-441-700 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
 • รพ.นายายอาม รพช. 0 3935 8226 ศ. สัปดาห์ที่ 3 13.00 น. - 16.30 น.
 • รพ.พระปกเกล้า รพศ 039-319-666 ศุกร์ที่ 4 ของเดือน 12.00-16.00 น.
 • รพ.มะขาม รพช. 039 389 454 จ-ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.สต.วังใหม่ รพ.สต. 039 491 534 ศ. สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
 • สอน.คลองพลู รพ.สต. 039 493 527 อ. 08.30 - 12.00 น.
ตราด
 • รพ.เกาะกูด รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
 • รพ.เกาะช้าง รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
 • รพ.เขาสมิง รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
 • รพ.คลองใหญ่ รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
 • รพ.ตราด รพท 039-511-040 อังคาร 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.บ่อไร่ รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
 • รพ.แหลมงอบ รพช. สัปดาห์ละ 1 วัน
ชลบุรี
 • รพ.ชลบุรี รพศ 038-931-000 พุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 15.00 น.
 • รพ.บางละมุง รพท 038-411-551-2 จันทร์ที่ 2,4 ของเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพ.บ้านบึง รพช. 038-442-200
 • รพ.พนัสนิคม รพท 038-460-333 อ. และ พ. 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.มะเร็งชลบุรี รพ.สังกัดกรม 038 455 456 รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านหัวกุญแจ รพ.สต. 038-201-472 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สัตหีบ กม.10 รพช. 038-245051 อ. และ ศ. 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 • รพ.หนองใหญ่ รพช. 033-000463-4 พ. และ ศ. 08.30 - 16.00 น.
 • สอน.บ้านมาบลำบิด รพ.สต. 038-158-881 จ. พ. ศ. 13.00 - 16.00 น.
ระยอง
 • รพ.แกลง รพท 038-677-533 ต่อ 176 จันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00-16.00น.
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ รพท 038-684444 ศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพ.นิคมพัฒนา รพช. 038-038-050 จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.บ้านค่าย รพช. 038 641 005 อ และศ 13.00-16.00 น.
 • รพ.ระยอง รพศ 038-611-104 พฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.

เขตสุขภาพที่ 7

ขอนแก่น

 • รพ.ขอนแก่น รพศ 043-232-555 ต่อ 3787 อังคาร 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.โคกโพธิ์ไชย รพช. 043 216 100
 • รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 043-209-999 พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ชนบท รพช. 0 4328 6084 อ. พ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ชุมแพ รพท 043-311-044 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ซำสูง รพช. 0 4321 9192-4 08.00 - 16.00 ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • รพ.น้ำพอง รพช. 043-441515-7 จ พ ศ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.โนนศิลา รพช. 043-009738 จ. พ. ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.บ้านไผ่ รพช. 0 4327 2234,0 4327 2357 อ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.บ้านฝาง รพช. 043-269206
 • รพ.เปือยน้อย รพช. 0 4349 4002-3 พ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.พระยืน รพช. 043 266 045
 • รพ.พล รพช. 043-414-711 ต่อ 155 พุธ 08.30 – 12.00 น.
 • รพ.ภูผาม่าน รพช. 043-396011, 043-396012 ต่อ 109
 • รพ.มัญจาคีรี รพช. 0 4338 1415-8 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพร.กระนวน รพช. 043-251302 อ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.เวียงเก่า รพช. 043-306701 อ. - พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.แวงน้อย รพช. 0 4349 9123-4 พ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.แวงใหญ่ รพช. 0 4349 6001 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.บ้านลาน รพ.สต. 08 6451 5528 รอยืนยัน
 • รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น รพท 02-328-6901 เปิดทุกวัน 08.30-16.30 น.
 • รพ.สีชมพู รพช. 0 4339 9176 จ. - ศ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.หนองนาคำ รพช. 043-217194 จ. พ. ศ. 13.00 - 15.00 น.
 • รพ.หนองเรือ รพช. 099-168-7887 , 099-169-7997
 • รพ.หนองสองห้อง รพช. 0 4349 1010 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น
 • รพ.อุบลรัตน์ รพช. 0 4344 6112-3 พฤ 13.00 - 16.00 น.
 • สอน.เวียงเก่า รพ.สต.
มหาสารคาม
 • รพ.กันทรวิชัย รพช. 0-4378-9205 พฤ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.กุดรัง รพช. 043-728-198 ต่อ 27 พ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.แกดำ รพช. 043-787026 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.โกสุมพิสัย รพช. 043-761-330 , 043-762-042 ทุกวันอังคาร ที่ 2 และ 4 ของสัปดาห์ เวลา 8.00-12.00 น.
 • รพ.ชื่นชม รพช. 043-751161 รอยืนยัน
 • รพ.เชียงยืน รพช. 043-781-045 ศุกร์ 08.30 -16.30 น.
 • รพ.นาเชือก รพช. 0 4377 9029 พ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.นาดูน รพช. 043-7970156 ต่อ 122 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บรบือ รพช. 043-771-686 อังคาร 08.00 -12.00 น.
 • รพ.พยัคฆภูมิพิสัย รพช. 043 791 442 ทุกวันพุธ เวลา 8.00 น.-12.00 น.
 • รพ.มหาสารคาม รพท 043-711-750 พฤหัสบดี 08.30-12.00 น.
 • รพ.ยางสีสุราช รพช. 0 4372 9171 รอยืนยัน
 • รพ.วาปีปทุม รพช. 043-799110 อังคาร เวลา 13.00 -16.00 น
 • รพ.สต.เขื่อน รพ.สต. 043 994 609 จ. ที่ 2 ของเดือน 09.00 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่ รพ.สต. 084-5559803 พฤ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านแบก รพ.สต. 043-986052 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านวังปทุม รพ.สต. 043-902040 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.เสือโก้ก รพ.สต. 043-983048 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • สอน.บ้านกระบาก รพ.สต. 043-986524 ศ. 08.30 - 12.00 น.
ร้อยเอ็ด
 • รพ.เกษตรวิสัย รพช. 043-589-074 ศ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.จตุรพักตรพิมาน รพช. 043-561-073 ทุกวันศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.จังหาร รพช. 0 4350 7122 จ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.เชียงขวัญ รพช. 043 509 123 รอยืนยัน
 • รพ.ทุ่งเขาหลวง รพช. 043-557126 พฤ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ธวัชบุรี รพช. 043-631-122-4 พ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ปทุมรัตต์ รพช. 043-587073 ต่อ 74 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.พนมไพร รพช. 043-591-321 ต่อ 2 พ. 13.30 - 16.00 น.
 • รพ.โพธิ์ชัย รพช. 0 4356 7074 อ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.โพนทราย รพช. 043 595 073 จ อ 13.00-16.00 น.
 • รพ.โพนทอง รพช. 043-571-321 จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.เมยวดี รพช. 043-577073 รอยืนยัน
 • รพ.เมืองสรวง รพช. 043-597-124 จันทร์ และพฤหัสบดี 08.30 -12.00 น.
 • รพ.ร้อยเอ็ด รพศ 043-518-200 ศุกร์ 9.00-12.00 น.
 • รพ.ศรีสมเด็จ รพช. 043 508 151 วันพฤหัสบดี
 • รพ.สต.บ้านข่อย รพ.สต. 08 1320 5894 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สุวรรณภูมิ รพช. 043-581-321 อังคารและพฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.เสลภูมิ รพช. 043 551 322 ศุกร์ 08.30-16.00 น.
 • รพ. หนองพอก รพช. 0 4356 7073 จ. 08.00 -16.00 น.
 • รพ.หนองฮี รพช. 043-506167 พ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.อาจสามารถ รพช. 0 4359 9074 พ. 08.30 - 16.00 น.
 • สอน.บ้านสีแก้ว รพ.สต. 0-4365-4723 จ. -ศ. 08.30 - 16.30 น.
กาฬสินธุ์
 • รพ.กมลาไสย รพช. 0 4389 9570 จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.กาฬสินธุ์ รพท 043-811-020 อังคาร ที่ 2,4 ของเดือน 13.00-16.30 น.
 • รพ.เขาวง รพช. 0 4385 9059 จ. 09.00 - 16.00 น.
 • รพ.คำม่วง รพช. 043-889-090 รอยืนยัน
 • รพ.ฆ้องชัย รพช. 0 4313 1100 อ. พ. พฤ. 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.ดอนจาน รพช. 043-019809 , 043-019982
 • รพ.นาคู รพช. 0 4312 9893 พ. พฤ. 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.นามน รพช. 043-867-056 จ. - ศ. 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.ยางตลาด รพช. 043-891-249 อังคาร 08.30-12.00 น.
 • รพ.สต.โคกศรี รพ.สต.
 • รพ.สต.นาคู รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองแวงใต้ รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองสอ รพ.สต.
 • รพ.หนองกุงศรี รพช. 0 4388 1106 พ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ห้วยผึ้ง รพช. 0 4386 9131 พฤ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.

เขตสุขภาพที่ 8

เลย

 • รพ.เชียงคาน รพช. 042822181 - 182 จ. ที่ 3 ของเดือน
 • รพ.ท่าลี่ รพช. 042-889012 พฤ ที่ 4 ของเดือน 13.00-16.30 น.
 • รพ.นาด้วง รพช. 042-887094 ศ ที่ 2,4 ของเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพ.นาแห้ว รพช. 042-897039 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ปากชม รพช. 042-881060 พฤหัสบดี 08.30-16.30 น.
 • รพ.ผาขาว รพช. 042-818102 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ภูกระดึง รพช. 042-871016 - 7 จ. - ศ. ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • รพ.ภูเรือ รพช. 042-899094 พฤ 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ภูหลวง รพช. 042-879064 จ. และ พฤ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพร.ด่านซ้าย รพช. 042-891276 จ. พ. ศ. 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.เลย รพท 042-862123 หรือ 2261 พฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน 13.00-16.30 น.
 • รพ.วังสะพุง รพช. 042-841101 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ซาง รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.ทรายขาว จ.เลย รพ.สต. พ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.สต.ธาตุ รพ.สต. พฤ. ที่ 2 ของเดือน 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.นาอาน รพ.สต. 089-8404448 จ. 08.30 - 12.30 น.
 • รพ.สต.โนนสว่าง รพ.สต. 042-850193 จ. - ศ. 08.30 - 11.00 น.
 • รพ.สต.บ้านนาอาน รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านสงาว รพ.สต. พ. ที่ 2 ของเดือน 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ปวนพุ รพ.สต. 042-805313 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ปากปวน รพ.สต. 042-850625 จ. พ. ศ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.สต.พวยเด้ง รพ.สต. 042-181119 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.พันทา รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.เพชรเจริญ รพ.สต. 042-835303 จ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.เพิ่มสุข รพ.สต. 042-03 9836 , 091-8714427 ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ศรีอุบล รพ.สต. 091-7792831 รอยืนยัน
 • รพ.หนองหิน รพช. 042-810234 ทุกวันพุฤหัสบดี
 • รพ.เอราวัณ รพช. 042-865101-2 ศ. 08.30 - 16.30 น.
หนองคาย
 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สสจ. 042-422923 รอยืนยัน
 • รพ.เฝ้าไร่ รพช. 042-417225 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.โพธิ์ตาก รพช. 042-483125 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.โพนพิสัย รพช. 042-471204 พฤ 1,2ของเดือน 08.30-16.30 น.
 • รพร.ท่าบ่อ รพท 042-431015 จ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.รัตนวาปี รพช. 042-414824 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ศรีเชียงใหม่ รพช. 042-451125 ต่อ 302 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.สต.นาดี รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านนาฮี รพ.สต. 095-0320501 จ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.พระธาตุบังพวน รพ.สต. อ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.วังหลวง รพ.สต.
 • รพ.สต.วัดธาตุ รพ.สต. 082-1023790 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.หนองหลวง รพ.สต.
 • รพ.สระใคร รพช. 042-419191 รอยืนยัน
 • รพ.สังคม รพช. 042-441029 ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.หนองคาย รพท 042-413456 อังคาร 13.00 - 15.30 น.
 • สอน.บ้านขาม รพ.สต. 042-707682 พ. 13.00 - 16.00 น.
 • สอน.บ้านโคกแสง รพ.สต. 042-704685 พ. 13.00 - 16.00 น.
 • สอน.เฝ้าไร่ รพ.สต.
บึงกาฬ
 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สสจ. 042-49 2406 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.เซกา รพช. 042-489099 ศ. ที่ 3 และ 4 ของเดือน
 • รพ.โซ่พิสัย รพช. 042-485099 - 100 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.บึงกาฬ รพท 042-491162 - 3 พฤ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 -16.00
 • รพ.บึงโขงหลง รพช. 042-416180 ต่อ 214 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บุ่งคล้า รพช. 042-499106 - 7 ทุกวัน 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ปากคาด รพช. 042-481100 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.พรเจริญ รพช. 042-487099 - 100 ทุกวันอังคารที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ศรีวิไล รพช. 042-497099 พฤ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.ท่าสะอาด รพ.สต. 042-021079 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.สต.นาแสง รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.โนนสมบูรณ์ รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.ป่งไฮ รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.โพธิ์หมากแข้ง รพ.สต. 063-7966410 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.หนองเริง รพ.สต. รอยืนยัน
อุดรธานี
 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ. 081-9545115 รอยืนยัน
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก.ศึกษา 043-348888 043-202000 รอยืนยัน
 • รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี รพ.สังกัดกรม 042-180880 , 096-3802488 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.กุดจับ รพช. 042-291 320 อังคาร และวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 08.00-16.00 น.
 • รพ.กุมภวาปี รพท 042-334 400 ศุกร์ 13.00-16.00 น.
 • รพ.กู่แก้ว รพช. 042-256 181
 • รพ.ไชยวาน รพช. 042-267 031 จันทร์แรกของเดือน 08.00-16.00 น.
 • รพ.ทุ่งฝน รพช. 042-268 051 จันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 08.00-12.00 น.
 • รพ.นายูง รพช. 042-150 076 จันทร์ที่ 1 ของเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพ.น้ำโสม รพช. 042-287-260 จ-ศ 09.00-12.00น
 • รพ.โนนสะอาด รพช. 042-392732 ต่อ 219 พุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บ้านผือ รพช. 042-281 027 ศุกร์ 08.30-16.00 น.
 • รพ.ประจักษ์ศิลปาคม รพช. 042-335-120 ศ. 13.30 - 16.30 น.
 • รพ.พิบูลย์รักษ์ รพช. 042-25 8114 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.เพ็ญ รพช. 042-279106 ต่อ 101 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • รพ.มะเร็งอุดรธานี รพ.สังกัดกรม 042-207 375 รอยืนยัน
 • รพร.บ้านดุง รพช. 042-273 700 ศุกร์ 09.30น. -12.00 น.
 • รพ.วังสามหมอ รพช. 042-387 740 พุธ 08.30น.-12.00 น.
 • รพ.ศรีธาตุ รพช. 042-382 334 อังคาร 13.00-16.00 น.
 • รพ.สต.กลางใหญ่ รพ.สต.
 • รพ.สต.กุดสระ รพ.สต.
 • รพ.สต.คอนสาย รพ.สต.
 • รพ.สต.คำบง รพ.สต.
 • รพ.สต.คำยาง รพ.สต.
 • รพ.สต.คำเลาะ รพ.สต.
 • รพ.สต.จอมศรี รพ.สต.
 • รพ.สต.เชียงพิณ รพ.สต.
 • รพ.สต.เชียงยืน รพ.สต.
 • รพ.สต.เชียงแหว รพ.สต.
 • รพ.สต.แชแล รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.ตูมใต้ รพ.สต.
 • รพ.สต.ทรายมูล รพ.สต.
 • รพ.สต.ท่าสี รพ.สต.
 • รพ.สต.นาข่า รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.นาไหม รพ.สต.
 • รพ.สต.น้ำฆ้อง รพ.สต.
 • รพ.สต.โนนสูง รพ.สต.
 • รพ.สต.โนนอุดม รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านก้อง รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านกุดผึ้ง รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านโคก รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านธาตุ รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านนากลาง รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านน้ำพ่น รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านโนนหวายใต้ รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านโนนอุดม รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านบ่อทอง รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านยา รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านเลื่อม รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านศรีเจริญ รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านสระแก้ว ต.บ้านดุง รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านสร้างแป้น รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านหนองใส รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านหยวก รพ.สต.
 • รพ.สต.ปากดง รพ.สต.
 • รพ.สต.พันดอน รพ.สต.
 • รพ.สต.โพนสูง รพ.สต.
 • รพ.สต.โพนสูงเหนือ
 • รพ.สต.เมืองพรึก รพ.สต.
 • รพ.สต.สามพร้าว รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองกุงทับม้า รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองกุงศรี รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองแคน รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองนาคำ รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองบัว รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองเม็ก รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองหมื่นท้าว รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองหว้า รพ.สต.
 • รพ.สต.หมูม่น รพ.สต.
 • รพ.สร้างคอม รพช. 042-276-477 ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.หนองวัวซอ รพช. 042-299 131 พุธ 13.00-16.30 น.
 • รพ.หนองแสง รพช. 042-396-311 ศ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.หนองหาน รพช. 042-2611356 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ห้วยเกิ้ง รพช. 042-398 406 จ-ศ 08.00-16.00 น.
 • รพ.อุดรธานี รพศ 042-245555 ต่อ 1200,1241 พฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.00 - 12.00 น.
 • สอน.นาม่วง รพ.สต.
สกลนคร
 • คลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สสจ. 042-71 1157 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ก.ศึกษา 042-704-889 พฤ ศ 08.00-16.30 น.
 • รพ.กุดบาก รพช. 042-784021 พ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.กุสุมาลย์ รพช. 042-769-041 อ พฤ 13.00-16.00 น.
 • รพ.คำตากล้า รพช. 042-796-046 จันทร์ทุก 2 สัปดาห์ เวลา 13.00-16.00น.
 • รพ.โคกศรีสุพรรณ รพช. 042-766-054 พฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพ.เจริญศิลป์ รพช. 042-709-148 พุธที่ 1 และ 2 ของเดือน 13.00 น. -16.00 น.
 • รพ.เต่างอย รพช. 042-761-041 พฤหัสบดี 13.30-16.30 น.
 • รพ.นิคมน้ำอูน รพช. 042-789-094 พฤ 13.00-16.00 น.
 • รพ.บ้านดอนสร้างไพร รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.บ้านม่วง รพช. 042-794-118 พฤหัสบดี 13.30-16.00 น.
 • รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร รพช. 042-708 012 รอยืนยัน
 • รพ.พระอาจารย์์ฝั้น อาจาโร รพช. 042-779-105 อังคาร 08.00น-16.00 น.
 • รพ.พังโคน รพช. 042-771-222 พุธ​ 13.00​ น.-16.00​ ​น.​
 • รพ.โพนนาแก้ว รพช. 042-707-005 ศุกร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพร.สว่างแดนดิน รพท 042-721-111 จ 08.30-16.30 น.
 • รพ.วานรนิวาส รพท 042-973-411 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.วาริชภูมิ รพช. 042-973-751 จันทร์ 13.00 - 16.30 น
 • รพ.สกลนคร รพศ 042-176-000 ศ 08.00-12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านกลาง รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านกุดนาขาม รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านโคกศิลา รพ.สต. 042-9881198 รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว รพ.สต. 042-74 7025 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านดงสง่า รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านนาเพียงใหม่ รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านนายอเหนือ รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านบอน รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านบะหว้า รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านวาใหญ่ รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านแสนพัน รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านห้วยกอก รพ.สต.
 • รพ.สต.โพนงาม รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองบัวสร้าง รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองสามขา รพ.สต.
 • รพ.สต.ห้วยป่าน รพ.สต. 06 1462 5353 พฤ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.ส่องดาว รพช. 042-786-311 พ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.อากาศอำนวย รพช. 042-799-000 อ 08.00-16.00 น.
 • สอน.หนองหิน รพ.สต. 042-85 2116 รอยืนยัน
นครพนม
 • รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 042-539-000 ต่อ 67079 ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ท่าอุเทน รพช. 042-581-256 พ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.นครพนม รพท 042-511-422 ต่อ 2008 ศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 8.00 - 16.00 น.
 • รพ.นาแก รพช. 042-571205, 042-571235 พุธ 13.00 - 15.00 น. และศุกร์ 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.นาทม รพช. 042-519-244 รอยืนยัน
 • รพ.นาหว้า รพช. 042-597-021 จ.และพ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บ้านแพง รพช. 042-591-225 พฤ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ปลาปาก รพช. 0-4258-9103 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.โพนสวรรค์ รพช. 042-595 064 อังคาร และศุกร์ 08.30-12.00 น.
 • รพร.ธาตุพนม รพช. 042-541-246 จ.-อ. 08.30-12.00น.
 • รพ.เรณูนคร รพช. 042-579-235 จ.-ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.วังยาง รพช. 042-57 7013 รอยืนยัน
 • รพ.ศรีสงคราม รพช. 042-599 230 พูธ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพ.สต.โชคอำนวย รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.ดอนแดง รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.นาข่า รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.นาขาม รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองกุง รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองญาติ
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม รพ.สต. 042-541 219 จ. - ศ. 08.00 - 12.00 น.
 • สอน.บ้านนาทม รพ.สต. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
หนองบัวลำภู
 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ. 042-312 049 รอยืนยัน
 • รพ.นากลาง รพช. 042-359035 พ. 13.30 - 16.30 น.
 • รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 042-00 4041 จ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.โนนสัง รพช. 042-35-5116 เปิดทุกวัน 09.00 - 16.30 น.
 • รพ.ศรีบุญเรือง รพช. 043-253443 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.กุดสะเทียน รพ.สต. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ดงมะไฟ รพ.สต. พ. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.นากอก รพ.สต. 08 0412 3827,042-10 9830 จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านโคกม่วง รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านดอนเกล็ด รพ.สต. 042-10 9607 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านเดื่อ รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านทรายมูล รพ.สต. อ. 08.30 -12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านโนนคูณ รพ.สต. 042-00 0349 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านโนนม่วง รพ.สต. อ. พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านโนนสงวน รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านป่าแดงงาม รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านโป่งแค รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านยางชุม รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านร่องน้ำใส รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านศรีวิชัย รพ.สต. 042-10 9607 จ. - ศ.
 • รพ.สต.บ้านโสกก้านเหลือง รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านหนองบัวเหนือ รพ.สต. 042-000050 พ. พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านหนองเรือ รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านหนองแวง รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านหมากเลื่อม รพ.สต. 042-37 8402 พ. และ พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.สระใคร รพ.สต. อ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.หัวนา รพ.สต.
 • รพ.สุวรรณคูหา รพช. 042-372169 รอยืนยัน
 • รพ.หนองบัวลำภู รพท 042-311999 อ. - พฤ. 08.00 - 12.00 น.
 • สอน.บ้านทุ่งโปร่ง รพ.สต. 042-31 5629 จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.

เขตสุขภาพที่ 9

ชัยภูมิ

 • รพ.เกษตรสมบูรณ์ รพช. 044-869 137 พ. 13.30 - 15.00 น.
 • รพ.แก้งคร้อ รพช.
 • รพ.คอนสวรรค์ รพช. 044-889-022 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
 • รพ.คอนสาร รพช. 044-876-324 ศ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 13.00-16.00 น.
 • รพ.จัตุรัส รพช. 044-840-020 ศ 09.00-12.00 น.
 • รพ.ชัยภูมิ รพท 044-811-005 พ และ ศ ที่ 2,4 13.30-14.30 น.
 • รพ.ซับใหญ่ รพช. 044-056-196 จ 13.00-16.00 น.
 • รพ.เทพสถิต รพช. 044-855 097 ศ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.เนินสง่า รพช. 044-846 252 จ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.บ้านเขว้า รพช. 044-891-124 ต่อ 103 หรือ 123 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
 • รพ.บ้านแท่น รพช. 044-887013 , 044-887111 พ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.บำเหน็จณรงค์ รพช. 044-859 099 พฤ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ภักดีชุมพล รพช. 044-133-100 ต่อ 110-111 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รพท 044-861-700 พุธ สุดท้ายของเดือน 13.30-14.30 น.
 • รพ.สต.นาฝาย รพ.สต. 044-853 132 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านชวน รพ.สต. 044-127 056 อ. พฤ.
 • รพ.สต.บ้านนายางกลัก รพ.สต. 044-874 080 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านเป้า รพ.สต. 044-866 147 จ. - ศ. 08.30 - 11.00 น.
 • รพ.สต.บ้านหัน รพ.สต. 044-863 092 จ. - ศ. 08.30 - 11.00 น.
 • รพ.สต.หนองบัวบาน รพ.สต. 044-851 062 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.หนองบัวแดง รพช. 044-872-355 จ-ศ 08.30-16.30 น.
 • รพ.หนองบัวระเหว n/a
 • สอน.หนองบัวโคก รพ.สต. 044-851461 จ. - ศ. 08.30 - 11.00 น.
นครราชสีมา
 • รพ.แก้งสนามนาง รพช. 044-33 9085-5 อ. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ขามทะเลสอ รพช. 044-39 7111 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ขามสะแกแสง รพช. 044-38 3577-79 อ. พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.คง รพช. 044-45 9215 จ. (สัปดาห์ที่ 1, 2 ของเดือน) 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ครบุรี รพช. 044-444490-3 รอยืนยัน
 • รพ.จักราช รพช. 044-399641 พฤ.ที่ 3 ของทุกเดือน 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 044-233-913 พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพช. 044-756 151
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี รพช. 044-22 9060 อ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ชุมพวง รพช. 044-47 7281 อ. ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.โชคชัย รพช. 044-491084 ทุกวันพฤหัสบดี
 • รพ.ด่านขุนทด รพช. 044-208208 อ. 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รพท 044-395-000 เปิดทุกวัน 08.30 - 15.30 น.
 • รพ.เทพารักษ์ รพช. 044-22 7259 พ. สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.โนนแดง รพช. 044-47 5058,044-47 5073 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.โนนไทย รพช. 044-38 1032 รอยืนยัน
 • รพ.โนนสูง รพช. 044-379311 รอยืนยัน
 • รพ.บัวลาย รพช. 044-495002
 • รพ.บัวใหญ่ รพช. 044-462941 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.บ้านเหลื่อม รพช. 044-38 7107-8 อ. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ประทาย รพช. 044-489 011 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ปักธงชัย รพช. 044-283298 รอยืนยัน
 • รพ.ปากช่องนานา รพท 044-311-856 อังคาร 13.00 -16.30 น.
 • รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 044-75 6175 พ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.พิมาย รพท 044-471 511 พุธ ที่ 3 ของเดือน 13.30-16.00 น.
 • รพ.มหาราชนครราชสีมา รพศ 044-232240, 044-235972 ศุกร์ 08.00-16.00 น.
 • รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก.ศึกษา 064-4615959 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ลำทะเมนชัย รพช. 044-75 6404 รอยืนยัน
 • รพ.วังน้ำเขียว รพช. 044-22 8623-5 อ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.คลองม่วง รพ.สต. 044-08 1456 อ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สีคิ้ว รพช. 084-661-7467 พุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สีดา รพช. 044-329 234
 • รพ.สูงเนิน รพช. 044-286-422 พฤ 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.เสิงสาง รพช. 044-447048 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.หนองบุญมาก รพช. 044-33 0105-6 พฤ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ห้วยแถลง รพช. 044-301067-9 พ. 13.00 - 16.00 น.
บุรีรัมย์
 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.บุรีรัมย์ สสจ. 044-61 1562 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.กระสัง รพช. 044-691-509 ต่อ 116-118 จันทร์ 13.00 - 16.30น.
 • รพ.คูเมือง รพช. 044-699238 ต่อ 6100 พุธ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.แคนดง รพช. 044-193 117 อังคาร 13.00-16.30 น.
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพช. 044-615-002 จ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ชำนิ รพช. 044-609-054 พ 13.00-16.00 น.
 • รพ.นางรอง รพท 044-633-456-7 ต่อ 303 ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.นาโพธิ์ รพช. 044-629-327 ต่อ 126 ศ 08.30-12.00 น.
 • รพ.โนนดินแดง รพช. 044-606-247 อ. 08.00-16.00 น.
 • รพ.โนนสุวรรณ รพช. 044-607-140 ศ 13.00-16.00 น.
 • รพ.บ้านกรวด รพช. 044-679-088 ต่อ 108 ศุกร์ 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.บ้านด่าน รพช. 044-664-049 ต่อ 404 พุธที่ 1 และ 3 ของเดือน 8.30 - 12.00 น.
 • รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ รพช. 044-650-317 ต่อ 1301 ศุกร์ 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.บุรีรัมย์ รพศ 044-615002 ต่อ 2105 จันทร์/ศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.ประโคนชัย รพช. 044-670-103 พุธ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ปะคำ รพช. 044-654-207 อ 08.30-12.00 น.
 • รพ.พลับพลาชัย รพช. 044-608-034 ต่อ 106 จันทร์ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.พุทไธสง รพช. 044-689-131 อังคาร 8.30 - 12.00 น.
 • รพ.ละหานทราย รพช. 044-649-029 ต่อ 451 จันทร์ ที่ 1 ของเดือน 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.ลำปลายมาศ รพช. 044-661-242 ต่อ 6321-2 พุธ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู รพ.สต. 044-182 547 จ. - ศ. 08.30 - 15.00 น.
 • รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านโคกตาล รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านทุ่งวัง รพ.สต. พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านนาลาว รพ.สต. 08 9949 6219,09 5920 6236 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านบัว รพ.สต. 044-18 3079 ศ. 09.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.บ้านปริงเปน รพ.สต. 08 1858 2456 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านเพชร รพ.สต. 086 460 4810 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านยาง รพ.สต. 044-601 147 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านลำดวน รพ.สต. 044-69 1994 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านลุมปุ๊ก รพ.สต. 086 460 6189 อ. 08.30 - 15.00 น.
 • รพ.สต.บ้านสนวน รพ.สต. 044-66 6937 จ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านสวายสอ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านสายตรี 4 ใต้ รพ.สต. 086 460 2902 ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านหนองกก รพ.สต. พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านหนองเกียบ รพ.สต. 09 1828 9183 ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านหนองตาด รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านหนองทองลิ่ม รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านหนองโพรง รพ.สต. 044-69 0341 จ. 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.สต.เมืองยาง รพ.สต. 044-60 9952 รอยืนยัน
 • รพ.สต.สวายจีก รพ.สต. 044-18 1525 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.สองชั้น รพ.สต. 044-18 0241 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.หนองโดน รพ.สต. พ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สตึก รพช. 044-681-280 ต่อ 164 พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.หนองกี่ รพช. 044-641-195 ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.หนองหงส์ รพช. 044-669-028 พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ห้วยราช รพช. 044-696-271 จ 13.00-16.00 น.
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนโคกหัวช้าง รพ.สต. 044-63 4994 ศ. 09.00 - 16.30 น.
 • สอน.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต. 09 8898 1828 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • สอน.ร่มโพธิ์ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
สุรินทร์
 • รพ.กาบเชิง รพช. 044-559-002 อังคาร 13..00 - 16.00 น.
 • รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ รพ.สังกัดกรม 044-51 8402 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.เขวาสินรินทร์ รพช. 044-582-400 พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
 • รพ.จอมพระ รพช. 044-581103 ต่อ 432 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ชุมพลบุรี รพช. 044-596-321 ศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 08.00-12.00 น.
 • รพ.ท่าตูม รพช. 044-591 126 อังคาร 13.00-16.00 น.
 • รพ.โนนนารายณ์ รพช. 044-144580 พุธ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บัวเชด รพช. 044-579-076, 044-579-072 พฤ 08.30-16.30 น.
 • รพ.ปราสาท รพท 044-551-295 พฤ 13.00-16.00 น.
 • รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 044-508-242 จ-ศ 08.00-16.00 น.
 • รพ.รัตนบุรี รพช. 044-599142 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ลำดวน รพช. 044-541415 ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ศรีณรงค์ รพช. 044-509212 พุธ สัปดาห์ที่ 2 13.00-16.00 น.
 • รพ.ศีขรภูมิ รพท 044-561341 อังคาร 08.00-12.00 น.
 • รพ.สต.ขอนแตก รพ.สต. 044-570 048 จ. - ศ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.สต.จีกแดก รพ.สต.
 • รพ.สต.แจนแวน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ณรงค์ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ตรวจ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ตาเบา รพ.สต. อ. - พฤ. 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.สต.ทับทัน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.สต.นอกเมือง จ.สุรินทร์ รพ.สต. ทุกวัน เวลาราชการ
 • รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ รพ.สต. 06 5119 2685 อ. ที่ 3 ของทุกเดือน 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.สต.สะกาด รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.สนม รพช. 044-589 025 ศุกร์ 13.00-16.00 น.
 • รพ.สังขะ รพช. 044-571-478 พฤ.ที่ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สำโรงทาบ รพช. 044-569080 อังคาร 13.00-16.00 น.
 • รพ.สุรินทร์ รพศ 044-511-757 พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
 • สอน.บ้านรุน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.

เขตสุขภาพที่ 10

อำนาจเจริญ

 • รพ.ชานุมาน รพช. 045-466-009 พ 08.30-16.00 น.
 • รพ.ปทุมราชวงศา รพช. 045-465231, 045-465232
 • รพ.พนา รพช. 045-463115 จันทร์ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.ลืออำนาจ รพช. 045-547250 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.โนนดู่ รพ.สต.
 • รพ.สต.อุ่มยาง รพ.สต.
 • รพ.เสนางคนิคม รพช. 045-461-008 อังคาร 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.เสนางคนิคม รพช. 045-461008, 045-461126
 • รพ.หัวตะพาน รพช. 045-469-003 ต่อ 150 อ. 13.00 -15.00 น.
 • รพ.อำนาจเจริญ รพท 045-511-940 จันทร์ - อังคาร 13.00 - 16.00 น.
ศรีสะเกษ
 • รพ.กันทรลักษ์ รพท 045-635-758-60 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.กันทรารมย์ รพช. 045-651 144 พ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ขุขันธ์ n/a
 • รพ.ขุนหาญ รพช. 045-679-026 อ 08.30-12.00 น.
 • รพ.น้ำเกลี้ยง รพช. 045-609 196 อ. พฤ. เวลา 13.00 - 15.30 น.
 • รพ.โนนคูณ รพช. 045-649-044, 045-659-088 จ. อ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.บึงบูรพ์ รพช. 045-689 043 จ. - ศ. เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รพช. 0 4560 5392 จ. - ศ. ยกเว้นวันหยุดราชการ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ปรางค์กู่ รพช. 045-697167 จ. - ศ. เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.พยุห์ รพช. 045-607-112 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ รพช. 088-5904132 พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ไพรบึง รพช. 045-675-067 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ภูสิงห์ รพช. 045-608-158 ศ. 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.เมืองจันทร์ รพช. 045-603-164-6 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ยางชุมน้อย รพช. 045-687-262-3 พ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ราษีไศล รพช. 045-681-107, 045-681-235-6 จ. 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.วังหิน รพช. 045-606089 อ. 13.00 - 16.00
 • รพ.ศรีรัตนะ รพช. 045-677-014 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ศรีสะเกษ รพศ 045-611-503 พ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ศิลาลาด รพช. 045-668-117 ต่อ 1032 พฤ. 08.30-12.00 น.
 • รพ.สต.โคกตาล รพ.สต. 09 9478 0670 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.โคกโพน รพ.สต. 08 8591 0967 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ดวนใหญ่ รพ.สต. 0 4581 2534 ศ. 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.สต.ตาโกน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ท่าคล้อ รพ.สต. 08 7965 1216 รอยืนยัน
 • รพ.สต.ท่าสว่าง รพ.สต. พฤ. 09.00 - 14.00 น.
 • รพ.สต.บ้านขะยูง รพ.สต. 08 1593 7223 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านด่าน รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านทุ่งรวงทอง รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านโนนค้อ รพ.สต. 08 4037 3245 จ. - ศ. 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก รพ.สต. 0 4592 2050 รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านละลมกลาง รพ.สต. พฤ. - ศ. 09.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.บ้านหนองแคน รพ.สต. 09 7154 1566 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านหัวเสือ รพ.สต. 0 4568 5085 รอยืนยัน
 • รพ.สต.โพธิ์ชัย รพ.สต. 08 6460 7669 รอยืนยัน
 • รพ.ห้วยทับทัน รพช. 045-699-045-09.00 - 15.00 น.
 • รพ.อุทุมพรพิสัย รพช. 0 4569 1516 รอยืนยัน
 • สอน.บ้านภูมิซรอล รพ.สต. 0 4592 4825 พ. 09.00 - 15.00 น.
อุบลราชธานี
 • รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รพท 045-319-300 ต่อ 1415 ศุกร์ 13.00 - 15.00 น.
 • รพ.กุดข้าวปุ้น รพช. 045-251-766-9 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.เขมราฐ รพช. 0 4549 1182 พ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.เขื่องใน รพช. 045-203004-5 จันทร์ 08.30-12.00 น.
 • รพ.โขงเจียม รพช. 0 4535 1083 พฤ. 13.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • รพ.ดอนมดแดง รพช. 045-308-014 จันทร์-อังคาร 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ตระการพืชผล รพช. 045-481-777 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ตาลสุม n/a
 • รพ.ทุ่งศรีอุดม n/a
 • รพ.นาจะหลวย รพช. 045-379-097 พฤ 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.นาตาล รพช. 045-305-203 อังคาร 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.นาเยีย รพช. 045-252-768 ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.น้ำขุ่น n/a
 • รพ.น้ำยืน รพช. 045-371-097 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.บุณฑริก รพช. 045-959-937 พฤหัสบดี 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รพ.สังกัดกรม 045-352-500 พฤหัสบดี 13.30-16.00 น.
 • รพ.พิบูลมังสาหาร n/a
 • รพ.โพธิ์ไทร รพช. 045-496-058 จ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ม่วงสามสิบ รพช. 045-489-064 รอยืนยัน
 • รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รพ.สังกัดกรม 045-319666 พ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพร.เดชอุดม รพท 045-361 133 พุธ 13.00-16.00 น.
 • รพ.วารินชำราบ รพท 045-424-250 ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ศรีเมืองใหม่ รพช. 045-399-112 08.00 - 12.00 น.
 • รพ.สต.กลางใหญ่ รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.คำก้อม รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.ช่องเม็ก รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.ท่าเมือง รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.ธาตุน้อย รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.โนนใหญ่ รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านกอก รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.สว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพศ 045-244973 ต่อ 1118, 089-6289230 ศุกร์ 08.00 - 15.00 น.
 • รพ.สว่างวีระวงศ์ รพช. 045-852-299
 • รพ.สำโรง รพช. 045-303 100
 • รพ.สิรินธร (อุบล) รพช. 045-366311-2 พฤ. 08.00 - 15.30 น.
 • รพ.เหล่าเสือโก้ก n/a
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สสจ.อุบลราชธานี สสจ. 045-243301 ต่อ 421 08.00 - 16.00 น.
 • สอน.ยางน้อย รพ.สต. รอยืนยัน
มุกดาหาร
 • รพ.คำชะอี รพช. 0 4269 1085 รอยืนยัน
 • รพ.ดงหลวง รพช. 042-697-023 พุธ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ดอนตาล รพช. 042 689 085 พฤ 08.30-16.30 น.
 • รพ.นิคมคำสร้อย n/a
 • รพ.มุกดาหาร รพท 042-611-285 พุธ ที่ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.บ้านคำชะอี รพ.สต. 042 635 178 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านสานแว้ รพ.สต. จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านเหล่า รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง รพ.สต. 042 662 002 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ป่งขาม รพ.สต. 042 699 283 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.ป่าชาด รพ.สต. 042 613 149 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.หนองสูง รพช. 0 4267 4665 ทุกวันศุกร์แรกของเดือน (ถ้ามีผู้รับบริการจำนวนมาก จะเพิ่มวันศุกร์ สัปดห์ที่ 3 ของเดือนเพิ่ม)
 • รพ.หว้านใหญ่ รพช. รอยืนยัน
 • สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ รพ.สต. 095-6704746 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ
 • สอน.บ้านนาโสก รพ.สต. 042 660 010 จ. - ศ. 08.30 - 15.30 น.
ยโสธร
 • รพ.กุดชุม รพช. 045-789 090 พ. พฤ. เวลา 08.00-16.00น
 • รพ.ค้อวัง รพช. 045-797-058 จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
 • รพ.คำเขื่อนแก้ว รพช. 045-791 133 พุธ เวลา 13.00-16.00น.
 • รพ.ทรายมูล รพช. 045-787 046 จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น.-12.00 น.
 • รพ.ไทยเจริญ รพช. 045-718-097 ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ป่าติ้ว รพช. 045-795015 ศ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.มหาชนะชัย รพช. 045-799-114 จ. - ศ. 08.00 - 16.00 น.
 • รพ.ยโสธร รพท 045-714-034 อังคาร พุธ ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
 • รพร.เลิงนกทา รพช. 045-780 120 จันทร์ 1300-16.00 น.
 • รพ.สต.ดงแคนใหญ่ รพ.สต. 045-771 110 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.สิงห์ รพ.สต. 081 999 7810 จ. พ. 08.30 - 16.30 น.

เขตสุขภาพที่ 11

ชุมพร

 • รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รพท 077-503-672 พ พฤ 13.00-16.30 น.
 • รพ.ท่าแซะ รพช. 077-651-526 จ. พ. ศ. 08.30 - 15.30 น.
 • รพ.ทุ่งตะโก รพช. 077-536 850 อังคาร 08.00-12.00 น.
 • รพ.ปะทิว รพช. 077-591028, 077-591170-1 พุธ 08.30-14.00 น.
 • รพ.ปากน้ำชุมพร รพช. 077-521-048 พ. 08.00-16.00 น.
 • รพ.ปากน้ำหลังสวน รพช. 077-551-249 วันอังคาร 8.00-16.00 น.
 • รพ.พะโต๊ะ รพช. 077-539-045 จ. อ. 08.00 - 11.00 น.
 • รพ.มาบอำมฤต รพช. 077-656-312 ทุกวันอังคาร 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ละแม รพช. 077-559-116 ศ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.บ้านพันวาล รพ.สต. 077-97 9909 รอยืนยัน
 • รพ.สวี รพช. 077-531206 อ. พฤ. เวลา 09.00 - 15.30 น.
 • รพ.หลังสวน รพช. 077-529-999 พ. 08.00-16.00 น.
 • สอน.บ้านหาดยาย รพ.สต. 077-50 6322 อ. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
ระนอง
 • รพ.กระบุรี รพช. 077-841-397 จ. 08.30-16.30 น.
 • รพ.กะเปอร์ รพช. 077-897-222 จ. 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ระนอง รพท 077-812-630 อังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.ละอุ่น รพช. 077-899-095 จันทร์ - พุธ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บางริ้น รพ.สต. 077-82 6107 ศ. 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.สต.มิตรภาพ รพ.สต. 077-81 3310 พ. 13.00 - 15.00 น.
 • รพ.สุขสำราญ รพช. 077-844-061 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
พังงา
 • รพ.กะปงชัยพัฒน์ รพช. 076 679 575 อังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ รพช. 076-597394 จ. สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ รพช. 076-491-712 พุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ตะกั่วทุ่ง รพช. 076-58 1395-6 รอยืนยัน
 • รพ.ตะกั่วป่า รพท 076-421-070 ทุกวันศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ทับปุด รพช. 076 599 019 จันทร์ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ รพช. 076 571 505 อ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.พังงา รพท 076-411-880 ทุกวันอังคาร ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.สต.คึกคัก รพ.สต. 076-40 6337 ทุกวันศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • สอน.บ้านบางม่วง รพ.สต. 076-59 3412 ทุกวันศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
กระบี่
 • รพ.กระบี่ รพท 075-626-700 พุธ 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.เกาะพีพี รพช. 075-66 0719,08 1895 2620 จ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.เกาะลันตา รพช. 075 697 017 พุธ 09.00-12.00 น.
 • รพ.เขาพนม รพช. 080-7057283 จ. - พฤ. เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.คลองท่อม รพช. 075-70 2765 อ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ปลายพระยา รพช. 075-68 7454-5 พฤ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ลำทับ รพช. 075-62 0614 พ. - พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.บางเหลียว รพ.สต. รอยืนยัน
 • รพ.สต.บ้านกลาง (กระบี่) รพ.สต. 08 1893 9138 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านกอตง รพ.สต. 075-60 2114 อ. พฤ. 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.สต.บ้านเกาะจำ รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านคลองยา รพ.สต. 08 7269 9024 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านทรายขาว (กระบี่) รพ.สต. 075-64 2160 อ. พ. 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.สต.บ้านนาวง (กระบี่) รพ.สต. 075-65 1097 พฤ. 13.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านบางเจริญ รพ.สต. 075-61 9804 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ รพ.สต. 075-66 5699 อ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านห้วยคราม รพ.สต. 075-66 6068 จ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านแหลมกรวด รพ.สต. 075-68 0401 พฤ. 13.30 - 16.30 น.
 • รพ.เหนือคลอง รพช. 075-69 1801 จ. - พ. 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.อ่าวลึก รพช. 075-68 1159 อ. 08.30 - 16.30 น.
สุราษฎร์ธานี
 • รพ.กาญจนดิษฐ์ รพช. 077-379131 ต่อ 447 ทุกวันศุกร์ 08:30 - 16:30 น.
 • รพ.เกาะเต่า รพช. 077-456490 อ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.เกาะพะงัน รพช. 077-377-034 ทุกวันอังคาร 13:00 - 16:00 น.
 • รพ.เกาะสมุย รพท 077-913-200 อ พฤ 13.00-16.00 น.
 • รพ.คีรีรัฐนิคม รพช. 077-391-118 ต่อ 375 ทุกวันพุธ 08:00 - 16:00 น.
 • รพ.เคียนซา รพช. 077-266-180 ทุกวันอังคาร 13:00 - 16:00 น.
 • รพ.ชัยบุรี รพช. 077-367075 ต่อ 122 ศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 13:00 - 16:30 น.
 • รพ.ไชยา รพช. 077-431468 ต่อ 307 ทุกวันศุกร์ 13:00 - 16:30 น.
 • รพ.ดอนสัก รพช. 077-371401 ต่อ 1021 ทุกวันพุธ 08:30 - 12:00 น.
 • รพ.ท่าฉาง รพช. 077-389111 อังคาร 13.00 – 16.30 น.
 • รพ.ท่าชนะ รพช. 077-381 167
 • รพ.ท่าโรงช้าง รพช. 077-357-167 ทุกวันพุธ 13:00 - 16:30 น.
 • รพ.บ้านตาขุน รพช. 077-397373 ต่อ 171 ทุกวันอังคาร 13:00 - 16:30 น.
 • รพ.บ้านนาเดิม รพช. 077-359-018 ทุกวันอังคาร 08:30 - 16:00 น.
 • รพ.บ้านนาสาร รพช. 077-341-416 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
 • รพ.พนม รพช. 077-399084 ต่อ 131 ทุกวันพุธ 13:00 - 16:00 น.
 • รพ.พระแสง รพช. 077-369-098 ทุกวันพุธ 13:00 - 16:30 น.
 • รพ.พุนพิน รพช. 077-311-129 พฤ 08.30-16.00 น.
 • รพ.มะเร็งสุราษฏร์ธานี รพ.สังกัดกรม 077-277555 ศ. 08.00 - 12.00 น.
 • รพร.เวียงสระ รพช. 077-361-283 ต่อ 601 ทุกวันพุธ 13:00 - 16:30 น. (ให้คำปรึกษา)
 • รพ.วิภาวดี รพช. 077-292144 ทุกวันจันทร์ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.บ่อผุด รพ.สต. 077-425 055 พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บางไทร รพ.สต. 077-292 486 พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านยาง รพ.สต.
 • รพ.สวนสราญรมย์ รพ.สังกัดกรม 077-916-500 ต่อ 62553 พ 09.00-15.00 น.
 • รพ.สุราษฎร์ธานี รพศ 077-915600 ต่อ 7249 ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ภูเก็ต
 • รพ.ฉลอง รพช. 076-384-342 ต่อ 1134 พ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ถลาง รพช. 076-311-034 ต่อ 532 พฤ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ป่าตอง รพช. 076 342 633-4 พุธ 13.00-16.30 น.
 • รพ.วชิระภูเก็ต รพศ 076-361-234 พุธ 13.00-16.00 น.
 • รพ.สต.รัษฎา รพ.สต. 076-22 2068 อ. พฤ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.ศรีสุนทร รพ.สต. 076-61 7795 อ. 09.00 - 12.00 น. (ในเวลาราชการ)

เขตสุขภาพที่ 12

ตรัง

 • รพ.กันตัง รพช. 075-251256 อ. ศ. 09.00 - 12.00 น.
 • รพ.ตรัง รพศ 091-826-8903 ศุกร์ 13.30-16.30 น.
 • รพ.นาโยง รพช. 075-299099
 • รพ.ย่านตาขาว รพช.
 • รพ.สต.เขาขาว รพ.สต.
 • รพ.สต.ควนปริง รพ.สต.
 • รพ.สต.โคกหล่อ รพ.สต.
 • รพ.สต.ท่างิ้ว รพ.สต.
 • รพ.สต.นาท่ามเหนือ รพ.สต.
 • รพ.สต.น้ำผุด รพ.สต. 075 259 115 ศ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านนาวง รพ.สต.
 • รพ.สต.บ้านพรุจูด รพ.สต.
 • รพ.สต.ปากแจ่ม รพ.สต.
 • รพ.สต.ลำภูรา รพ.สต.
 • รพ.สต.หนองช้างแล่น รพ.สต. พ. ศ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.ห้วยนาง รพ.สต.
 • รพ.ห้วยยอด รพช. 0 7523 3034 ศ. 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช. 075 208 838 อ. 13.00 - 16.30 น.
สงขลา
 • รพ.กระแสสินธุ์ รพช. 0 7439 9023 ทุกวัน 08.30 - 15.00 น.
 • รพ.การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก.ศึกษา 074-282-710
 • รพ.คลองหอยโข่ง รพช. 0 7447 3488 พ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ควนเนียง รพช. 074-386646 พฤหัสบดี 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.จะนะ รพช. 074-207-070 รอยืนยัน
 • รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ รพ.สังกัดกรม 074-324-868-9 ต่อ 518 พุธ 13.00-16.00 น.
 • รพ.เทพา รพช. 074-376-359 n/a
 • รพ.นาหม่อม รพช. 074 593 774 พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.บางกล่ำ รพช. 074-328-221 ต่อ 68 ทุกพุธ 13.00 - 16.30
 • รพ.ปาดังเบซาร์ รพช. 0 7452 1485 ศ. สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ระโนด รพช. 074-392174 อังคาร 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.รัตภูมิ รพช. 074-395-234 อังคารกับพฤหัส 08.30-12.00 น.
 • รพ.สงขลา รพท 074-321-195, 074-338-100 ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สต.ท่าบอน รพ.สต. 074 587 635 อ. พฤ. 09.00 - 15.00 น.
 • รพ.สต.ทุ่งตำเสา รพ.สต. 0 7480 2368 จ. อ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สต.เปียน รพ.สต. 08 4966 6527 ทุกวันจันทร์ ที่ 1 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สทิงพระ รพช. 074 397 112 ศุกร์ 13.00-16.30 น.
 • รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี รพช. 074 373 080 และ 064 034 2494 ศุกร์ ที่ 2 และ 4 13.00-16.30 น.
 • รพ.สะเดา รพช. 074-379-995 ต่อ 410 และ 084 2671735 ทุกวันศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.สะบ้าย้อย รพช. 065-062-5846 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
 • รพ.สิงหนคร รพช. 074-330-539 ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.หาดใหญ่ รพศ 074-273-240 จันทร์ และศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
 • สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พะตง รพ.สต. 0 7429 1485 พ. และ ศ. 08.30 - 16.30 น.
พัทลุง
 • รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง รพ.สังกัดกรม 0 7460 0036 จ. พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ควนขนุน รพช. 074-682-071 พ 13.00-16.30 น.
 • รพ.บางแก้ว รพช. 0 7469 7381-3 ศ. 08.30 - 11.30 น.
 • รพ.ปากพะยูน รพช. 074-699-023 อังคาร 8.30-12.0
 • รพ.ป่าบอน รพช. 074-841-600 ต่อ 148 074-841-634-5 ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ป่าพะยอม รพช. 0 7462 4163-4 รอยืนยัน
 • รพ.พัทลุง รพท 074-613-008 อ. 08.30 น.–16.30 น.
 • รพ.สต.บ้านนาปะขอ รพ.สต. พฤ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.สต.บ้านแพรกหา รพ.สต. 0 7464 3279 พฤ. 13.30 - 16.30 น.
สตูล
 • รพ.ควนกาหลง รพช. 0 7473 7102-4 พ. ที่ 2 ของเดือน 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ทุ่งหว้า รพช. 074-789-165-6 รอยืนยัน
 • รพ.ละงู รพช. 074-773-563 ต่อ 121 098-671-7039 จันทร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • รพ.สต.ทุ่งนุ้ย รพ.สต. 074 797 088 ทุกวันในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สตูล รพท 074-725-241 พุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00 - 16.30 น.
 • สอน.นิคมพัฒนา อ.มะนัง รพ.สต. 074-750-884 จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.
ยะลา
 • รพ.กรงปินัง รพช. 073-238 039 ศุกร์ 13.30-15.30 น.
 • รพ.กาบัง รพช. 073-258-090 ศุกร์ ที่2,4 ของเดือน 13.30-16.30 น.
 • รพ.ธารโต รพช. 073-297-041 ทุกวันจันทร์ 13.00 - 15.00 น.
 • รพ.บันนังสตา รพช. 073-289 142 พ 13.00-16.00 น.
 • รพ.เบตง รพท 073-234 078 พ. 13.30 - 16.00 น.
 • รพ.ยะลา รพศ 073-244 710 - 9 ศุกร์ 08.00-12.00
 • รพร.ยะหา รพช. 073-291-023, 073-291-166 จันทร์ 09.00 -12.00 น.
 • รพ.รามัน รพช. 073-299503-4 พ. - พฤ. 09.00 - 16.00 น.
ปัตตานี
 • รพ.กะพ้อ รพช. 098-0100027 พ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.โคกโพธิ์ รพช. 073-431-313 พุธ 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ทุ่งยางแดง รพช. 073-489070 ต่อ 130 อ. 08.30 - 12.00 น.
 • รพ.ปะนาเระ รพช. 073-499 063 ศุกร์ 08.30-12.00 น.
 • รพ.ปัตตานี รพท 073-711 010 รอยืนยัน
 • รพ.มายอ รพช. 073-497-248 อ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.แม่ลาน รพช. 073-35 6176 จ. 13.00 - 16.30 น.
 • รพ.ไม้แก่น รพช. 073-481-040 อ. 08.30 -12.00 น.
 • รพ.ยะรัง รพช. 073-439-018 อ. 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.ยะหริ่ง รพช. 073-491-013 พ. เวลา 13.00 - 16.30 น.
 • รพร.สายบุรี รพช. 073-411-412 ต่อ 4 พุธ 13.00 - 16.00 น.
 • รพ.หนองจิก n/a
นราธิวาส
 • รพ.เจาะไอร้อง รพช. 073-544 073
 • รพ.ตากใบ รพช. 073-581 200
 • รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพท 073-510-997 ศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08.00-12.00 น.
 • รพ.ระแงะ รพช. 073-671 287
 • รพ.แว้ง รพช. 073-659 008
 • รพ.ศรีสาคร รพช. 073-561 145
 • รพ.สต.กะลุวอเหนือ รพ.สต. 073-542036, 081-0977382 ศ. สัปดาห์ที่ 2 กับ 4 ของเดือน
 • รพ.สต.มูโนะ รพ.สต. 073-621 190 ศ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.สุคิริน รพช. 073-709108,073-709109,073-709110
 • รพ.สุไหงโก-ลก รพท 073-517-500 พุธ 13.00-16.00 น.
 • รพ.สุไหงปาดี รพช. 073-651 169

เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพ

กรุงเทพ
 
 • รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน รพ.สังกัดกรม 02-2243261 จันทร์และพุธ 08.30 – 12.00 น.
 • รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ รพ.สังกัดกรม 02-1437759 จ. และ พฤ. 08.30 - 16.30 น.
 • รพ.ราชวิถี รพ.สังกัดกรม 0 2354 8108 ต่อ 2239 รอยืนยัน
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รพ.สังกัดกรม 024-416-100 จันทร์ถึงศุกร์ 9.00-12.00 น.
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.สังกัดกรม 02-2026800, 02-2026888 รอยืนยัน

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด