News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ปี 2566 HealthServ.net
เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ปี 2566 HealthServ.net

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอกกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามมารตรฐานและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

อบรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
  
  • เปิดรับ จำนวน 300 คน
  • วันที่ 21 มีนาคม  2566  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
  • อบรม ฟรี 
 
ผู้สนใจสมัครได้ที่ 
1. กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันและเวลาราชการ    (จนถึงก่อนเวลาจัดอบรมในวันที่ 21 มีนาคม 2566)
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-200126 โทรสาร 074-245296 ในวันและเวลาราชการ 
3. E-mail  sukan035@gmail.com  ตามกฏกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนดไว้ ฝ่าฝืนกฏกระทรวง มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ปี 2566 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง