ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ปี 2566

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ปี 2566 HealthServ.net

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอกกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามมารตรฐานและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net
อบรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
  
  • เปิดรับ จำนวน 300 คน
  • วันที่ 21 มีนาคม  2566  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
  • อบรม ฟรี 
 
ผู้สนใจสมัครได้ที่ 
1. กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันและเวลาราชการ    (จนถึงก่อนเวลาจัดอบรมในวันที่ 21 มีนาคม 2566)
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-200126 โทรสาร 074-245296 ในวันและเวลาราชการ 
3. E-mail  sukan035@gmail.com  ตามกฏกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนดไว้ ฝ่าฝืนกฏกระทรวง มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ปี 2566 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด