ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โควต้าต้นกัญชาแจกฟรี กรมวิชาการเกษตร เหลืออีก 750,000 ต้น

โควต้าต้นกัญชาแจกฟรี กรมวิชาการเกษตร เหลืออีก 750,000 ต้น HealthServ.net
โควต้าต้นกัญชาแจกฟรี กรมวิชาการเกษตร เหลืออีก 750,000 ต้น HealthServ.net

จากโครงการแจก 1 ล้านต้น เมื่อช่วงแรกเริ่มประกาศ เมื่อต้นปี 2565 มาบัดนี้เดือนสิงหาคม ยังมีโควต้ารับแจกได้อีก 7แสน5หมื่นต้น สนใจลงชื่อรับแจกได้เลยที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

โควต้าต้นกัญชาแจกฟรี กรมวิชาการเกษตร เหลืออีก 750,000 ต้น HealthServ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คิกออฟ "โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น" เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาพ้นจากยาเสพติด และมุ่งผลักดัน ส่งเสริมการพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ในทุกๆ ด้านเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม  ซึ่งโครงการต้นกล้า 1 ล้านต้นนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก และกรมวิชาการเกษตร ก็มีนโยบายที่จะเร่งส่งเสริมให้เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจปลูกพืชกัญชา ได้เข้าถึงและมีองค์ความรู้ ในการปลูก การดูแล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับการนำไปใช้อย่างปลอดภัย 
 
 
 

อัพเดตจำนวนต้นกล้าคงเหลือ จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ เดือนสิงหาคม 2565

 
จำนวนต้นกล้าที่มีการจองไว้ 249,108 ต้น
จำนวนต้นกล้าคงเหลือ 750892 ต้น
จำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียน 124,554 ครัวเรือน


 

เงื่อนไขการลงทะเบียน
 

  • ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ โครงการต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น กรมวิชาการเกษตร
  • จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น 
  • สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น
  • รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครอบคลุม 77 จังหวัด
  • **ตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร**​
 
 

ระบุวัตถุประสงค์ในการปลูก


ในการลงทะเบียน จะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ในการปลูก
  • เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ
  • เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน
  • เพื่อใช้ในทางพาณิชย์เพื่อใช้ในการวิจัย


 
 
ตรวจสอบการลงทะเบียน
ท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ตรวจสอบการลงทะเบียนได้ตามลิงค์
 
 
 
 
 
สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง รับได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ในจังหวัดต่างๆ ตามภูมิลำเนาของท่าน 
 
 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 128 หมู่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 0 5468 2045
2 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 80 หมู่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 0 5349 8536
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 193 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 0 5368 4377
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 205 หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 0 5452 0550, 08 1764 5882
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง 204 หมู่ 6 ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 0 5420 9760, 08 6924 8880
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 65 หมู่ 6 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 0 5550 8987
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 197 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 0 5568 1384
8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 51 ม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 08 9272 0061
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000 042 532 586
10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 042 747157
11 ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 0 4289 1199
12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ตู้ ปณ.9 ปทจ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 0 4249 0936
13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 140 หมู่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 0 4389 1338
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0 4375 8127
15 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 0 4581 4581
16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ 172 หมู่ 3 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 0 4552 5756
17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ 191 หมู่ที่ 4 บ้านแสงตะวัน ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 08 9946 7711
18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 222 หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 0 4575 6816-7
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 401 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0 4362 4161
20 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 268 หมู่ที่ 12 บ้านคำนกเปล้า ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 0 4595 9669, 0 4521 0422
21 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 0 5624 1019
22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 150 ม.3 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0 3435 1486
23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เลขที่ 3 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 0 3455 2036 - 7
24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 133 หมู่ 10 ตำบล เขาชะงุ้ม อำเภอ โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0 3224 0959
25 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 0 3868 1515
26 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร 345 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 0 7761 1025 - 6
27 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 126 หมู่4 ต.ท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 0 7725 9445
28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต 166 ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 0 7662 1157
29 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง เลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 0 7781 0862
30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000 0 7484 0130, 0 7484 2977
31 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ตำบล หลักช้าง อำเภอ ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250 0 7580 9709
32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180 0-7335-6248
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล 333 ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 0 7474 0651
34 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 85 หมู่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอ สิเกา ตรัง 92150 06 3227 6250
35 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 0 5317 0100
36 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 0 5531 3127
37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 0 5547 9840
38 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร เลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 0 5699 0035, 0 5699 0041
39 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี เลขที่ 231 หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 0 4221 9915, 08 6450 7503
40 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 09 1834 2867
41 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร เลขที่ 95 ถนนเมืองใหม่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 0 4261 1439
42 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เลขที่ 343 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 0 4326 2380, 0 4326 1504
43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา เลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 0 4400 9967 - 8
44 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ เลขที่ 79 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 09 9029 9620
45 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เลขที่ 12/19 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 0 2520 5149
46 ศูนย์บริการกัญชง กัญชา (กรมวิชาการเกษตร) เลขที่ 50 กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 1174
47 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เลขที่ 176 หมู่ 5 ตำบล เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 0 5651 0752
48 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เลขที่ 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 0 5640 5080
49 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 0 3552 8255
50 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 0 3277 2853
51 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 0 3813 6259
52 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี เลขที่ 100 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 0 3721 0261
53 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี เลขที่ 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 08 2217 2860
54 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 0 7569 4217
55 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 0 7646 1180, 0 7646 1180
56 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 08 9733 8823
57 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส หมู่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 0 7365 1160
58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา เลขที่ 114 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 0 7327 4451
59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังใหม่ ชั้น4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 0 2580 7355
60 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 114 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 0 5309 3361
61 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0 5570 5046
62 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 679 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 0 5448 2355
63 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 65/14 หมู่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 0 4231 6701-2
64 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 331 ม. 5 ถ.บึงกาฬ - นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 0 4249 0712, 0 4249 0713
65 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎ์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 0 3951 1589
66 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 200/10 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 0 3846 7254
67 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 0 3742 5037
68 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 16/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 0 3641 1008
69 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 1/333 ถนนสันคูเมือง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 0 3731 1300, 0 3731 2557
70 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 20 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 0 3621 1052 , 0 3621 2842
71 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5/22 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 0 3524 3702
72 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 50 ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 0 3566 1021
73 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 31/4 หมู่6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 0 3652 1336
74 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 977 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 0 2183 1012 - 15
75 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 18/1 ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 0 3471 1517, 0 3471 2747
76 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 21/36 หมู่ 9 ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 0 3486 9641, 0 3486 9642
77 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 73 ถนนสุใจ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 0 3261 1344

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด