News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด HealthServ.net
ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามมอบอำนาจให้ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด “หมอทวีศิลป์” ดูด้านการบริหาร “หมอยงยศ” ดูกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ “หมอณรงค์” ดูกลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข และ “หมอพงศ์เกษม” ดูกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

 
 
           
 
          3 ตุลาคม 2565 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและเขตสุขภาพ โดย 1.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) กำกับดูแลเขตสุขภาพที่ 7-10 และเป็นผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) 2.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) กำกับดูแลเขตสุขภาพที่ 1-3 กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต และเป็นผู้บริหารด้านการบริหารระบบบริการสุขภาพ (CSO)
 
          3.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) กำกับดูแลเขตสุขภาพที่ 4-6 กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และเป็นผู้บริหารด้านการบริหารข้อมูล (CDO) และ 4.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ กำกับดูแลเขตสุขภาพที่ 11-12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเป็นผู้บริหารด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) และผู้บริหารด้านการบริหารการเงินการคลัง (CFO) นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ (COO) และ พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) กำกับดูแลสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร
 ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 
 ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 
 ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 
 ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจ 4 รองปลัด ดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง