News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้ HealthServ.net
ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้ HealthServ.net

รวบรวมข่าวประกาศการรับสมัครงานจากโรงพยาบาลรัฐบาล ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ต่างๆ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 - การสมัคร/รายละเอียดการสมัคร ติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลแต่ละแห่งโดยตรง

 

ลิงค์หน้าสมัครงาน รพ.ต่างๆ

รวมลิงค์ไปยังประกาศรับสมัครงาน ของรพ.รัฐต่างๆ รพ.ศูนย์ รพ.ศูนย์การแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัย และอื่นๆ (ไม่รวมรพ.เอกชน สำหรับรพ.เอกชนคลิกที่นี่) 
* สำหรับรายละเอียดงาน/การสมัคร โปรดติดต่อสอบถามกับรพ.แต่ละแห่งโดยตรง

โรงพยาบาลระยอง ประกาศรับสมัครงาน LINK

โรงพยาบาลระยอง ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลระยอง ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
พนักงานกระทรวงสธ.และแบบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ได้แก่ 
ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานเปล พนักงานประจำห้องยา พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคารบูรพาทิศ รพ.ระยอง วัน-เวลาราชการ 
โทร. 038-611104 ต่อ 2310 

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5 อัตรา LINK

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5 อัตรา 
เพศชาย/หญิง อายุ 20-55 ปี
ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. / 370 ชม. (จากสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย)

ลักษณะงาน ให้บริการนวดและประคบเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตามความรู้ที่ผ่านการอบรม และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทน แบ่งตามเปอร์เซนต์ 

สอบถามโทร. 038-814375 - 78 ต่อ 1300 1301

โรงพยาบาลบางพลี ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง (ตค 65) LINK

โรงพยาบาลบางพลี ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง (ตค 65) ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลบางพลี ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง (ตค 65) ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โปรดเข้ามาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 เวลา 9.00 - 15.00 น.
หลักฐานที่ต้องเตรียม
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สัมภาษณ์ผ่าน พร้อมเริ่มงานทันที
(เมื่อสัมภาษณ์ผ่าน ต้องตรวจสุขภาพกับรพ.บางพลี จะเสียค่าใช้จ่ายเอง) [19/10/2565]

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 2565 - สถานที่สมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคล LINK

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคล ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคล ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานบริการ และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา LINK

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 27 อัตรา
ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์>>>>  ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 !!!!!!

โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) LINK

โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที … ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผุ้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-25 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ
ตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับ ได้แก่ นักกิจกรรมบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานพยาบาล  กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) พนักงานบริการ รักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยพยาบาล

ขอรายละเอียด ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ 
โทร. 043-518200 - 5 ต่อ 7659 7669 
ลิงค์รายละเอียด 

โรงพยาบาลราชวิถี 2 รับสมัครลูกจ้างรายคาบ LINK

โรงพยาบาลราชวิถี 2 รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลราชวิถี 2 รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลราชวิถี เรื่องรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ** ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปวส.ทุกสาขา ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (พัก 1 ชั่วโมง) **หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์ ** สนใจสอบถามได้ทาง Inbox หรือเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ในวัน เวลา ราชการ

โรงพยาบาลธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) หลายตำแหน่ง LINK

โรงพยาบาลธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) หลายตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) หลายตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลธัญบุรี เปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตั้งแต่วันนี้ -11 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ LINK

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับสมัครงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน LINK

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  เปิดรับสมัครงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  เปิดรับสมัครงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  เปิดรับสมัครงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ในตำแหน่ง 

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2565 
 
2.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2565

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง https://spr.thaijobjob.com/ หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ เขาเขียว โทร. 056-219897 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ตามลิงค์เอกสารที่แนบ 

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครงาน

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลตรัง รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) LINK

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
เปิดรับสมัคร บุคลคลเพื่อคัดเลือกเป็น "ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)" จำนวน 12 ตำแหน่ง / หลายอัตรา ปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า [4/11/2565]

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน หลายอัตรา LINK

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน หลายอัตรา ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน หลายอัตรา ประกาศรับสมัครงาน รพ.รัฐบาล รพ.ศูนย์ ปีนี้
โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน หลายอัตรา ได้แก่
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานเปล
พนักงานบริการ
พนักงานประกอบอาหาร
พนักงานประจำห้องยา
พนักงานทั่วไป
พนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.
 
สนใจสมัคร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2
สอบถามโทร. 038-932031 ถึง 4
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง